Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018

Προσδιορισμός οργανικών κενών Π.Υ.Σ.Π.Ε. Δωδεκανήσου

Γενική Αγωγή
ΚΛΑΔΟΣ
ΕΛΛΕΙΜΜΑ (-)
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ (+)
ΠΕ70 (Δασκάλων)
-134 οργανικά κενά
ΠΕ60 (Νηπιαγωγών)
-71 οργανικά κενά
ΠΕ05 (Γαλλικών)
+5 οργανικά κενά
ΠΕ06 (Αγγλικών)
-23 οργανικά κενά
ΠΕ07 (Γερμανικών)
+1 οργανικά κενά
ΠΕ08 (Καλλιτεχνικών)
+1 οργανικά κενά
ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής)
-28 οργανικά κενά
ΠΕ16 (Μουσικής)
-38 οργανικά κενά
ΠΕ19-20 (Πληροφορικής)
+7 οργανικά κενά
                                                                    Ειδική Αγωγή

ΚΛΑΔΟΣ
ΕΛΛΕΙΜΑ (-)
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ (+)
ΠΕ70 (Δασκάλων) για τα τμήματα Ένταξης
-39 οργανικά κενά
ΠΕ60 (Νηπιαγωγών) για τα τμήματα Ένταξης
-10 οργανικά κενά
ΠΕ70 (Δασκάλων) Για τα Ειδικά Σχολεία
-14 οργανικά κενά
ΠΕ60 (Νηπιαγωγών) για τα Ειδικά Νηπιαγωγεία
-1 οργανικό κενό

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου