Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2015

Ενημερωτικό για τη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ στις 23/3/2015 και για τα λειτουργικά κενά

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,  
Σε συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου που έγινε τη Δευτέρα 23-3-2015 και σύμφωνα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αποφασίστηκαν τα παρακάτω: 
1) Έγινε η αναγνώριση της συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών σε δύο συναδέλφους κλάδου ΠΕ70.
2) Διάθεση από την Δευτεροβάθμια εκπαιδευτικού ειδικότητας ΠΕ06 (για 17 ώρες) στο 6ο Δ.Σ. Κω και εκπαιδευτικού ειδικότητας ΠΕ05 (για 5 ώρες) στο Δ.Σ. Τήλου.
3) Έγινε αναγνώριση της προϋπηρεσίας σε συνάδελφο αναπληρωτή κλάδου ΠΕ60 και διορθώθηκε η προϋπηρεσία συνάδελφου αναπληρωτή κλάδου ΠΕ60.
4) Δόθηκαν οι εγκρίσεις για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου, μετά από εξέταση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, σε 2 συναδέλφους ΠΕ70, σε 2 συναδέλφους ΠΕ20, σε 2 συναδέλφισσες ΠΕ60 και σε συνάδελφο ΠΕ06. Έμεινε σε εκκρεμότητα (έλλειψη δικαιολογητικών) η έγκριση για συνάδελφο ΠΕ70.
5) Έγινε παράταση της απόσπασης συναδέλφου κλάδου ΠΕ70 (επέστεψε από αναρρωτική άδεια) μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους στο Δ.Σ. Ζηπαρίου.
6) Έγινε προσωρινή τοποθέτηση στο 15ο Ν/Γ Ρόδου συναδέλφισσας κλάδου ΠΕ60 που επέστρεψε από άδεια λοχείας.
7) Απορρίφτηκε ως εκπρόθεσμη η αίτηση μετάθεσης εντός ΠΥΣΠΕ συναδέλφου κλάδου ΠΕ70
Λειτουργικά κενά του ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία τα λειτουργικά κενά στο ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου μέχρι και τη Δευτέρα 23-3-2015 είναι:
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΚΕΝΑ
ΠΕ60 (Νηπιαγωγών)
1
ΠΕ70 (Δασκάλων)
3
ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής)
3 πλήρους και 3 μειωμένου ωραρίου για κλασικά σχολεία. 1 πλήρους για τα ΕΑΕΠ
ΠΕ06 (Αγγλικών)
5 μειωμένου ωραρίου για τα κλασικά σχολεία και 4 μειωμένου ωραρίου για τα ΕΑΕΠ
ΠΕ32 (Θεατρικής Αγωγής)
1 πλήρους ωραρίου για τα ΕΑΕΠ

Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2015

Τοποθετήσεις αναπληρωτών ΕΣΠΑ κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων για την παράλληλη στήριξη και για τμήματα ένταξης.

Για τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών ΠΕ70 για την παράλληλη στήριξη πατήστε εδώ
Για τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών ΠΕ70 για τα τμήματα ένταξης πατήστε εδώ

Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2015

Προσλήψεις εκπαιδευτικών ΕΑΕ (Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης) ΠΕ60.50, ΠΕ70.50 και ΠΕ70, ΠΕ71 για τα Τμήματα Ένταξης

Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60.50 (ΕΑΕ), του κλάδου ΠΕ70.50 (ΕΑΕ) του κλάδου ΠΕ71 ΕΑΕ και του κλάδου ΠΕ70 για την κάλυψη λειτουργικών κενών στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και στα Τμήματα Ένταξης.
Στο ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου προσλήφτηκαν 2 αναπληρώτριες ΠΕ70 για την παράλληλη στήριξη και 1 αναπληρώτρια για Τμήμα Ένταξης.
Για τους πίνακες με τα ονόματα των αναπληρωτών ΠΕ70 που προσλήφτηκαν για την παράλληλη στήριξη πατήστε εδώ
Για τους πίνακες με τα ονόματα των αναπληρωτών ΠΕ70 που προσλήφτηκαν για τα τμήματα ένταξης  πατήστε εδώ
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης πρόσληψης για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 16 έως την Τρίτη 17 Μαρτίου 2015.

Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2015

Τοποθετήσεις αναπληρωτών κλάδων ΠΕ70 (Τακτικού), ΠΕ70 ΕΣΠΑ (για ολοήμερα Δημοτικά) και ΠΕ06 (μειωμένου ωραρίου)

Για να δείτε τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών ΠΕ70 (τακτικού) πατήστε εδώ
Για να δείτε τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών ΕΣΠΑ ΠΕ70 (για ολοήμερα Δημ. Σχ.) και ΠΕ06 (μειωμένου ωραρίου) πατήστε εδώ

Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2015

Προσλήψεις Αναπληρωτών κλάδων ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16.01, ΠΕ19-20 και ΠΕ32 στα Δημοτικά Σχολεία ΕΑΕΠ

Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 13 εκπαιδευτικοί πλήρους και 3 μειωμένουωραρίου του κλάδου ΠΕ06, 3 εκπαιδευτικοί πλήρους και 1 μειωμένου ωραρίου του κλάδου ΠΕ08, 5 εκπαιδευτικοί πλήρους ωραρίου του κλάδου ΠΕ11, 3 εκπαιδευτικοί πλήρους και 4 μειωμένου ωραρίου του κλάδου ΠΕ16.01, 3 εκπαιδευτικοί πλήρους και 3 μειωμένου ωραρίου τωνκλάδων ΠΕ19&ΠΕ20 και 2 εκπαιδευτικοί μειωμένου ωραρίου του κλάδου ΠΕ32 για τα Δημ. Σχολεία ΕΑΕΠ.
Στο ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου προσλήφτηκαν 2 αναπληρώτριες ΠΕ06 πλήρους και 2 αναπληρώτριες μειωμένου ωραρίου κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας.
Για τους πίνακες με τα ονόματα των αναπληρωτών ΠΕ06 (πληρούς και μειωμένου) που προσλήφτηκαν πατήστε εδώ
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 9 έως και την Τρίτη 10 Μαρτίου 2015 

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60 (τακτικού) και αναπληρωτών ΠΕ70, ΠΕ60 ΕΣΠΑ (για ολοήμερα Δημοτικά και Νηπιαγωγεία)

Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 30 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και 10εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών.
Προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 4 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων στο απογευματινό πρόγραμμα των κλασσικών Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων και 9 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών αποκλειστικά και μόνον στο Ολοήμερο Τμήμα των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων. 
Στο ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου προσλήφτηκαν 1 αναπληρώτρια ΠΕ70 (τακτικού) και 1 αναπληρώτης ΠΕ70 για Ολοήμερα Δημ. Σχολεία
Για τους πίνακες με τα ονόματα των αναπληρωτών ΠΕ70 (τακτικού) που προσλήφτηκαν πατήστε εδώ
Για τους πίνακες με τα ονόματα των αναπληρωτών ΠΕ70 (ΕΣΠΑ για τα ολοήμερα) που προσλήφτηκαν πατήστε εδώ

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 9 έως την Τρίτη 10 Μαρτίου 2015.