Τρίτη, 26 Απριλίου 2016

Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου-Καταργούνται τα 1336 σχολεία ΕΑΕΠ!!


Με την απόφαση του υπουργού παιδείας που καταργεί τα 1336 σχολεία ΕΑΕΠ και καθιερώνεται ένας "Ενιαίος τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου" σε όλα τα 4/θέσια και πάνω δημοτικά σχολεία, οι ώρες που μειώνονται στα σχολεία ΕΑΕΠ είναι κατά 5 την εβδομάδα σε κάθε τμήμα. Στα σχολεία ΕΑΕΠ που στο σύνολό τους λειτουργούν ως 12/θέσια η μείωση των ωρών είναι 60 την εβδομάδα (5×12=60) και με την κατάργηση της πρωινής ζώνης άλλες 5 ώρες, συνολικά 65 ώρες την εβδομάδα. 
Στο νομό Δωδεκανήσου λειτουργούν 34 σχολικές μονάδες ΕΑΕΠ, άρα μείωση 2210 ωρών (34×65=2210), που αντιστοιχούν σε 92 λιγότερους εκπαιδευτικούς.
Στο νέο ωρολόγιο πρόγραμμα που θα ισχύσει από το Σεπτέμβριο 92 λιγότεροι αναπληρωτές!!
Στα 6/θέσια και άνω δημοτικά σχολεία ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος είναι 14 φοιτώντες  μαθητές. 
Στο  Ολοήμερο Πρόγραμμα εγγράφονται και φοιτούν οι μαθητές των οποίων και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους.
Στον Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου δεν προβλέπεται ορισμός ενός εκπαιδευτικού ως υπεύθυνου ολοήμερου και στους εκπαιδευτικούς που φέρουν την ευθύνη λειτουργίας στο Ολοήμερο πρόγραμμα δεν προβλέπεται χορήγηση επιδόματος.
Όλα στη προσπάθεια του υπουργού για να μειώσει τις ανάγκες σε εκπαιδευτικούς και στην υποβάθμιση του θεσμού του ολοήμερου σχολείου...!!
Δείτε την απόφαση πατώντας ΕΔΩ

Τετάρτη, 20 Απριλίου 2016

Εγκύκλιοι αποσπάσεων εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης 2016-2017

Από το τρέχον σχολικό έτος, οι αιτήσεις απόσπασης θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ). Πριν την πρώτη υποβολή αίτησης απόσπασης, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να εγγραφούν στο ΟΠΣΥΔ, ώστε να αποκτήσουν όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του.
Για τις οδηγίες εγγραφής και για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης απόσπασης πατήστε ΕΔΩ
Για την εγκύκλιο των αποσπάσεων για το σχολικό έτους 2016-2017 από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ πατήστε ΕΔΩ
Για την εγκύκλιο των αποσπάσεων σε φορείς πατήστε ΕΔΩ

Παρασκευή, 15 Απριλίου 2016

Ενημερωτικό σημείωμα για τη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ στις 15/4/2016.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Σε συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου την Παρασκευή  15-4-2016 και σύμφωνα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αποφασίστηκαν τα παρακάτω:
1) Μετά από εξέταση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, δόθηκαν οι εγκρίσεις για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε 6 συναδέλφους ΠΕ70, σε συναδέλφισσα ΠΕ60, σε συναδέλφισσα ΠΕ06 και έγινε θετική εισήγηση προς την Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Νοτίου Αιγαίου για έγκριση χορήγησης άδειας σε αίτημα συναδέλφου ΠΕ70.
2) Έγινε η αναγνώριση της συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε 3 συναδέλφισσες ΠΕ70 και σε συναδέλφισσα ΠΕ11
3) Αναγνώριση προϋπηρεσίας σε συναδέλφισσα ΠΕ70.
4) Έγινε ο ορισμός υπευθύνου ολοημέρου στο Δημοτικό Σχολείο Απόλλωνα Ρόδου.
5)  Έγινε βελτίωση θέσης σε αναπληρώτρια συναδέλφισσα ΠΕ70 από το 1ο Δ.Σ. Καλύμνου στο Δ.Σ. Κοσκινού Ρόδου και εγκρίθηκε το αίτημα για βελτίωση θέσης σε αναπληρώτρια συναδέλφισσα ΠΕ70 που υπηρετεί στο 6ο Δ.Σ Κω για το 15ο Δ.Σ.  Ρόδου.

Παρασκευή, 8 Απριλίου 2016

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπ/κών των κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων, ΠΕ60-Νηπιαγωγών, ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας και ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας ανακοίνωσε ότι προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 19 εκπ/κοί κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων, 9 εκπ/κοί κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών, 4 εκπ/κοί κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας3 εκπ/κοί κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής και 1 εκπ/κός μειωμένου ωραρίου κλάδου ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Π.Ε. για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 11 έως και την Τρίτη 12 Απριλίου 2016.
Στο Ν. Δωδεκανήσου προσλήφτηκαν 2 αναπληρώτριες κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων.
Kαλή τοποθέτηση και καλή δύναμη στις συναδέλφισσες. 
Δείτε τα ονόματα των προσλαμβανόμενων αναπληρωτών κλάδου ΠΕ70 και κλάδου ΠΕ60 πατώντας  ΕΔΩ

Δείτε τα ονόματα των προσλαμβανόμενων αναπληρωτών κλάδου ΠΕ06, κλάδου ΠΕ11 και κλάδου ΠΕ07 πατώντας  ΕΔΩ