Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2015

Προσλήψεις αναπληρωτών κλάδων ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ08-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ16.01-Μουσικής, ΠΕ19-Πληροφορικής και ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών σε Δ.Σ. ΕΑΕΠ

Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 5 εκπαιδευτικοί πλήρους και 3 μειωμένουωραρίου του κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, 2 εκπαιδευτικοί πλήρους και 2 μειωμένουωραρίουτου κλάδου ΠΕ08-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, 4 εκπαιδευτικοί πλήρους ωραρίου του κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, 1 εκπαιδευτικός πλήρους και 5 μειωμένου ωραρίου του κλάδου ΠΕ16.01-Μουσικής, 1 εκπαιδευτικός μειωμένου ωραρίου τουκλάδου ΠΕ19-Πληροφορικής και 2 εκπαιδευτικοί πλήρους και 9 μειωμένου ωραρίου του κλάδου ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών για την κάλυψη λειτουργικών κενών αποκλειστικά και μόνον στα Δημοτικά Σχολεία με ΕΑΕΠ.
Στο ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου προσλήφτηκαν 1 αναπληρώτρια ΠΕ06, 1 αναπληρώτρια ΠΕ08, 1 αναπληρώτρια ΠΕ11 (πλήρους ωραρίου) και 2 αναπληρώτριες ΠΕ06 μειωμένου ωραρίου.
Για τους πίνακες με τα ονόματα των αναπληρωτών ΠΕ08, ΠΕ11 και ΠΕ06 πλήρους και μειωμένου ωραρίου που προσλήφτηκαν πατήστε εδώ

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για ανάληψη υπηρεσίας από την Τετάρτη 18 έως και την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2015.

Ενημερωτικό για τη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ στις 17/2/2015

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 
Σε συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου που έγινε την Τρίτη 17-2-2015 και σύμφωνα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αποφασίστηκαν τα παρακάτω: 
1) Έγινε η αναγνώριση της συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών σε μία εκπαιδευτικό ΠΕ70, σε μία εκπαιδευτικό ΠΕ60 και σε μία εκπαιδευτικό ΠΕ06.  Έγινε η αναγνώριση συνάφειας διδακτορικού τίτλου σε ένα εκπαιδευτικό ΠΕ70.
2) Διάθεση από την Δευτεροβάθμια εκπαιδευτικού ειδικότητας ΠΕ05 (για 4 ώρες) στο Δ.Σ. Κάσου και εκπαιδευτικού ειδικότητας ΠΕ06 (για 8 ώρες) στο Δ.Σ. Πυλίου Κω.
3) Έγινε αναγνώριση της προϋπηρεσίας σε 2 συναδέλφους ΠΕ70, σε 2 συναδέλφους ΠΕ60, σε 2 συναδέλφους ΠΕ06 και σε 1 συνάδελφο ΠΕ08.
4) Δόθηκαν οι εγκρίσεις για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου, μετά από εξέταση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, σε 3 συναδέλφους ΠΕ70, σε συνάδελφο ΠΕ32, σε συνάδελφο ΠΕ08 και σε συνάδελφο ΠΕ19-20.
5) Εξετάστηκε και έγινε δεκτό το αίτημα βελτίωσης θέσης για 2 συναδέλφισσες αναπληρώτριες ΠΕ60 και 2 συναδέλφισσες αναπληρώτριες ΠΕ70 από σχολικές μονάδες της Κω σε σχολικές μονάδες της Ρόδου.
6) Έγινε προσωρινή τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες 2 συναδέλφων ΠΕ60 και 2 συναδέλφων ΠΕ70 που επέστρεψαν από άδειες.
Λειτουργικά κενά του ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία τα λειτουργικά κενά στο ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου μέχρι και την Τρίτη 17-2-2015 είναι:
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΚΕΝΑ
ΠΕ60 (Νηπιαγωγών)
1
ΠΕ06 (Αγγλικών)
1 τακτικού και 5 μειωμένου ωραρίου
ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής)
3 τακτικού και 3 μειωμένου ωραρίου
ΠΕ06 (Αγγλικών)
1 πλήρους και 2 μειωμένου ωραρίου για τα ΕΑΕΠ
ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής)
1 πλήρους ωραρίου για τα ΕΑΕΠ
ΠΕ06 (Μουσικής)
1 πλήρους ωραρίουγια τα ΕΑΕΠ

Υπάρχουν επίσης 13 κενά ειδικής αγωγής, σε δασκάλους και 2 σε νηπιαγωγούς για την παράλληλη στήριξη.

Τοποθετήσεις αναπληρωτών ΕΣΠΑ κλάδων ΠΕ70 Δασκάλων για την παράλληλη στήριξη και ΠΕ60 για Ολοήμερα Νηπιαγωγεία

Για τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών ΠΕ70 για την παράλληλη στήριξη πατήστε εδώ
Για τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών ΠΕ60 για ολοήμερα Νηπιαγωγεία στήριξη πατήστε εδώ

Τοποθετήσεις αναπληρωτών κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ60 (Τακτικού)

Για να δείτε τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών ΠΕ70 πατήστε εδώ
Για να δείτε τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών ΠΕ60 πατήστε εδώ

Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2015

Προσλήψεις αναπληρωτών ΕΣΠΑ Ειδικής Αγωγής, ΠΕ70 Δασκάλων ΕΑΕ και ΠΕ60.50 Νηπιαγωγών ΕΑΕ για την παράλληλη στήριξη.

Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές 17 Νηπιαγωγοί ΕΑΕ (ΠΕ60.50) και 95 Δάσκαλοι ΠΕ70 για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών στην παράλληλη στήριξη
Στο ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου προσλήφτηκαν 5 αναπληρωτές ΠΕ70 για την παράλληλη στήριξη.
Για τους πίνακες με τα ονόματα των αναπληρωτών ΠΕ60.50, και ΠΕ70 που προσλήφτηκαν πατήστε εδώ

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 16 έως την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2015

Προσλήψεις Αναπληρωτών ΕΣΠΑ κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ60 για τα Ολοήμερα τμήματα Δημ. Σχ. και Ολοήμερων Νηπιαγωγείων

Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές 12 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και 26 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών για την κάλυψη λειτουργικών κενών αποκλειστικά και μόνον στο απογευματινό πρόγραμμα των κλασσικών Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων και στο Ολοήμερο Τμήμα των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων.
Στο ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου προσλήφτηκαν 2 αναπληρώτριες ΠΕ60 για Ολοήμερα Νηπιαγωγεία.
Για τους πίνακες με τα ονόματα των αναπληρωτών ΠΕ60 που προσλήφτηκαν πατήστε εδώ

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 16 έως την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2015

Προσλήψεις αναπληρωτών κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών (τακτικού)

Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 69 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και 5 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών για σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Στο ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου προσλήφτηκαν 2 αναπληρωτές ΠΕ70 και 1 αναπληρώτρια ΠΕ60.
Για τους πίνακες με τα ονόματα των αναπληρωτών ΠΕ70, και ΠΕ60 που προσλήφτηκαν πατήστε εδώ

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 16 έως την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2015