Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2018

Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2018

Αποσπάσεις εκπ/κών κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών και ειδικοτήτων εντός του ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου

Δείτε τις αποσπάσεις των ΠΕ60-Νηπιαγωγών ΕΔΩ
Δείτε τις αποσπάσεις των ειδικοτήτων ΠΕ11, ΠΕ06, ΠΕ16, ΠΕ05, ΠΕ08, ΠΕ91.01 ΕΔΩ

Τοποθετήσεις υπεράριθμων εκπ/κών κλάδων ΠΕ70 & ΠΕ60 σε λειτουργικά κενά του ΠΥΣΠΕ Δωδ/σου

Δείτε τις τοποθετήσεις των υπεράριθμων εκπ/κών κλάδου Δασκάλων ΕΔΩ
Δείτε τις τοποθετήσεις των υπεράριθμων εκπ/κών κλάδου Νηπιαγωγών ΕΔΩ

Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2018

Πίνακες μορίων και λειτουργικών κενών για υπεράριθμους των κλάδων ΠΕ70 & ΠΕ60 του ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου

Δείτε τα λειτουργικά κενά για υπεράριθμους κλάδου Δασκάλων     ΕΔΩ
Δείτε τα λειτουργικά κενά για υπεράριθμους κλάδου Νηπιαγωγών ΕΔΩ
Δείτε τα μόρια των υπεράριθμων εκπ/κών του κλάδου Δασκάλων   ΕΔΩ
Δείτε τα μόρια των υπεράριθμων εκπ/κών του κλάδου Νηπιαγωγών ΕΔΩ

Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2018

Πίνακες μορίων για τοποθέτηση με απόσπαση εντός του ΠΥΣΠΕ Δωδ/σου των εκπ/κών γενικής αγωγής

Δείτε τους πίνακες με τα μόρια των εκπ/κών γενικής αγωγής που ζητούν απόσπαση εντός του ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου ΕΔΩ

Ενστάσεις επί των μορίων μπορούν να κατατεθούν μέχρι τη Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018 στο fax της Διεύθυνσης Π.Ε. Δωδ/σου: 2241364821 ή στο e-mail: mail@dipe.dod.sch.gr

Τοποθετήσεις κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων σε Τμήματα Ένταξης και ΣΜΕΑΕ της Α΄/θμιας εκπ/σης Δωδεκανήσου για το σχ. έτος 2018-19

Δείτε τις τοποθετήσεις των υπεράριθμων δασκάλωνκαι όσων ζητούν τοποθέτηση σε τμήματα ένταξης και ΣΜΕΑΕ ΕΔΩ

Τρίτη, 10 Ιουλίου 2018

Χρονοδιάγραμμα εργασιών του ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου αναφορικά με τις αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ και τις λειτουργικές υπεραριθμίες

Το ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου σε συνεδρίασή του την Τρίτη 10/7/2018 και σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου, καθόρισε και ενέκρινε με πλειοψηφία το χρονοδιάγραμμα για την πραγματοποίηση των αποσπάσεων και των λειτουργικών υπεραριθμιών.
Ως αιρετός εκπρόσωπος των εκπ/κών στο ΠΥΣΠΕ Δωδ/σου, διαφώνησα και καταψήφισα τη σχετική πρόταση αφού με την εγκύκλιό του το υπουργείο παραβιάζει τη  χρονική σειρά των υπηρεσιακών μεταβολών (η β΄ φάση των αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ θα γίνει το τρίτο δεκαήμερο του Αύγουστου) και δεν αποτυπώνονται τα πραγματικά λειτουργικά κενά.
Επιπλέον θα προκύπτουν νέα κενά από άδειες επαπειλούμενες, κύησης, αναρρωτικές μεγάλης διάρκειας, από την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ. και Κ.Ε.Α. και από τις αποσπάσεις στα Γενικά Αρχεία του Κράτους και στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες που ακόμη εκκρεμούν.
Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να προκληθούν συνεχείς και άσκοπες μετακινήσεις εκπαιδευτικών και αναστάτωση στην ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων, αφού με την αλλαγή των λειτουργικών κενών και των δεδομένων που θα υπάρχουν στην έναρξη της σχολικής χρονιάς αναγκαστικά θα υπάρξουν και μεταβολές που θα έχουν ως επακόλουθο τη δυνατότητα να επανέρχονται οι συνάδελφοι/ισσες στις θέσεις από τις οποίες κρίθηκαν ως υπεράριθμοι ή να μετακινούνται άλλοι.
Συνεπώς δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα η εκτός πραγματικότητας εγκύκλιος του υπουργείου παιδείας αφού δεν λαμβάνει υπόψη τους πραγματικούς όρους λειτουργίας της εκπαίδευσης.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Π.Ε. Δωδ/σου μετά την ολοκλήρωση των αποσπάσεων και των λειτουργικών υπεραριθμιών δύνανται στους εκπαιδευτικούς που θα συμμετέχουν στις διαδικασίες, μέχρι και 31 Ιουλίου 2018, να καταθέσουν αίτηση θεραπείας  για βελτίωση της θέσης τους, με βάσει τις αρχικές προτιμήσεις τους και των λειτουργικών υπηρεσιακών αναγκών.
Το ΠΥΣΠΕ θα συνεδριάσει για τις τοποθετήσεις των λειτουργικά υπεραρίθμων και εκπαιδευτικών σε ΣΜΕΑΕ & ΤΕ την Πέμπτη 12 Ιουλίου 2018.

Δείτε το χρονοδιάγραμμα και το δελτίο τύπου ΕΔΩ
Τον πίνακα με τα μόρια των εκπ/κών που αιτούνται απόσπαση σε ΣΜΕΑΕ ΕΔΩ
Τα δημοτικά σχολεία που έχουν λειτουργικά υπεράριθμους ΕΔΩ
Τα νηπιαγωγεία που έχουν λειτουργικά υπεράριθμους ΕΔΩ
Το δελτίο τύπου για τις λειτουργικές υπεραριθμίες ΕΔΩ

Πίνακες με τους εκπαιδευτικούς που αιτούνται απόσπαση εντός του ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου

Δείτε τα ονόματα των εκπ/κών Γενικής Αγωγής που αιτούνται απόσπαση εντός του ΠΥΣΠΕ Δωδ/σου ΕΔΩ
Δείτε τα ονόματα των εκπ/κών Ειδικής Αγωγής που αιτούνται απόσπαση εντός του ΠΥΣΠΕ Δωδ/σου ΕΔΩ

Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2018

Πως καταρτίζονται οι πίνακες των αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής

Για την κατάταξη των εκπαιδευτικών διαμορφώνονται δύο πίνακες: 1. Κύριος και 2. Επικουρικός. Τα κριτήρια για ένταξη σε κάθε πίνακα είναι:
1. Κύριος πίνακας
α) Διδακτορικό δίπλωμα στην ΕΑΕ ή στη Σχολική Ψυχολογία, με βασικές σπουδές σε Α.Ε.Ι. ή με αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο του εξωτερικού (6 μονάδες).
β) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην ΕΑΕ ή στη Σχολική Ψυχολογία, με βασικές σπουδές σε Α.Ε.Ι. ή με αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο του εξωτερικού (4 μονάδες).
γ) Για τους κλάδους ΠΕ61 και ΠΕ71, πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής ή Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή ειδικές ανάγκες (5 μονάδες).
δ) Πτυχίο διετούς μετεκπαίδευσης στην ΕΑΕ των Διδασκαλείων, με βασικές σπουδές σε Α.Ε.Ι. (4 μονάδες).
ε) Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο του εξωτερικού με τουλάχιστον πενταετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία (50 μήνες) στην ΕΑΕ. Στην περίπτωση αυτή πιστοποιητικό παρακολούθησης σεμιναρίων ετήσιας επιμόρφωσης - εξειδίκευσης στην ΕΑΕ από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το ΥΠΕΘ, αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον 400 ωρών μοριοδοτείται με μισή μονάδα (0,5).

2. Επικουρικός πίνακας:
α) Πιστοποιητικό παρακολούθησης σεμιναρίων ετήσιας επιμόρφωσης - εξειδίκευσης στην ΕΑΕ από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το ΥΠΕΘ, αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών μοριοδοτείται με μισή μονάδα (0,5).
β) Προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός διδακτικού έτους (10 μήνες) σε δομές και προγράμματα ΕΑΕ.
γ) Γονείς παιδιών με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
Στις περιπτώσεις που υποψήφιος είναι κάτοχος περισσοτέρων του ενός προσόντων των ανωτέρω περιπτώσεων μοριοδοτείται μόνο ο τίτλος που δίνει τη μεγαλύτερη μοριοδότηση.

Προϋπηρεσία:
Για κάθε μήνα πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας, που αποκτήθηκε με πρόσληψη στην ΕΑΕ, είκοσι πέντε εκατοστά (0,25) της μονάδας.
Από το σχολική χρονιά 2017-18 και μετά οι προϋπηρεσίες σε δυσπρόσιτες σχολικές μονάδες θα προσμετρούνται στο διπλάσιο.

Κοινωνικά κριτήρια:
α) Η αναπηρία 67% και άνω εφόσον η αναπηρία δεν οφείλεται σε κανένα ποσοστό σε ψυχικές διαταραχές ή η πάθηση από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία ή σκλήρυνση κατά πλάκας ή δρεπανοκυτταρική - μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία λαμβάνει επτά (7) μονάδες.
β) Η αναπηρία 67% και άνω ενός ή περισσοτέρων τέκνων, επτά (7) μονάδες. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι η ύπαρξη πιστοποίησης και οι υποψήφιοι να είναι ικανοί για εκπαιδευτικό έργο, σύμφωνα με το Δ.Κ.
γ) Οι πολύτεκνοι με 4 ή περισσότερα παιδιά λαμβάνουν επτά (7) μονάδες και με τρία παιδιά τρεις (3) μονάδες.
Σε περίπτωση που στον ίδιο υποψήφιο συντρέχουν περισσότερα από ένα από τα κοινωνικά κριτήρια μοριοδοτείται μόνο αυτό που δίνει τη μεγαλύτερη μοριοδότηση.
Οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους δύο πίνακες με βάση το σύνολο των μορίων τους. Σε περίπτωση ισοβαθμίας η κατάταξη γίνεται με βάση το βαθμό του πτυχίου και σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας η κατάταξη γίνεται με βάση το χρόνο κτήσης του πτυχίου.
Οι προσλήψεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών γίνονται από τον κύριο πίνακα κι όταν εξαντληθεί αυτός από τον επικουρικό. Αν εξαντληθεί και αυτός οι προσλήψεις γίνονται από τον αντίστοιχο πίνακα γενικής εκπαίδευσης.
Οι κλάδοι ΠΕ61 και ΠΕ71 κατατάσσονται στους ίδιους πίνακες με τους κλάδους ΠΕ60 και ΠΕ70 αντίστοιχα.
Υποψήφιοι των κλάδων/ειδικοτήτων για τους οποίους απαιτείται Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια, προτάσσονται στους πίνακες κατάταξης (κύριους ή επικουρικούς), εφόσον είναι κάτοχοί της.
Οι εκπαιδευτικοί ΕΑΕ, οι οποίοι έχουν επάρκεια στην ΕΝΓ ή στη γραφή Braille (ΕΓΒ), προσλαμβάνονται και τοποθετούνται κατά προτεραιότητα σε σχολικές μονάδες κωφών ή τυφλών μαθητών ή/και για την εκπαίδευση μαθητών με προβλήματα όρασης ή για κωφούς και βαρήκοους μαθητές που φοιτούν σε σχολεία.
Από την καταγραφή του πλαισίου προκύπτει το πόσο ρευστή είναι η κατάρτιση των πινάκων και πόσο δυνατή είναι η αλλαγή στην σειρά των υποψηφίων.

Υποβολή αιτήσεων επανεξέτασης,τροποποίησης, ενστάσεων και νέων αιτήσεων για τη Β΄ φάση αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ

Δείτε την ανακοίνωση για υποβολή αιτήσεων επανεξέτασης,τροποποίησης, ενστάσεων και νέων αιτήσεων για τη Β΄ φάση αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ   ΕΔΩ

Προσωρινοί πίνακες αναπληρωτών εκπ/κών Ειδικής Αγωγής (ΕΑΕ) Α΄/βάθμιας Εκπ/σης

Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης αναπληρωτών εκπ/κών Ειδικής Αγωγής Α΄/βάθμιας Εκπ/σης, σχ. έτους 2018-2019 των κλάδων Δασκάλων & Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής (ΕΑΕ)
1) προσωρινοί κύριοι πίνακες κατάταξης αναπληρωτών εκπ/κών ΕΑΕ 2) προσωρινοί επικουρικοί πίνακες κατάταξης αναπληρωτών εκπ/κών ΕΑΕ 3) πίνακας αποκλειομένων για τους αναπληρωτές
Κατά των πινάκων αυτών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), από την Τρίτη 3 Ιουλίου 2018 έως και τη Δευτέρα 9 Ιουλίου 2018 και ώρα 14:00.
Δείτε τους πίνακες στην ηλεκτρονική διεύθυνση του υπουργείου ΕΔΩ