Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014

Προσλήψεις αναπληρωτών Δασκάλων ΠΕ70.50 και Δασκάλων ΠΕ70 για την παράλληλη στήριξη - συνεκπαίδευση μαθητών

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 2 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70.50-Δασκάλων ΕΑΕ και 105 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών στην παράλληλη στήριξη - συνεκπαίδευση μαθητών
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 3 έως και την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2014.
Στο ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου προσλήφτηκαν 9 αναπληρωτές ΠΕ70 για την παράλληλη στήριξη.
Για τους πίνακες με τα ονόματα των αναπληρωτών που προσλήφτηκαν πατήστε εδώ

Προσλήψεις Αναπληρωτών κλάδων ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών και ΠΕ18.41-Δραματικής Τέχνης στα Δημοτικά Σχολεία ΕΑΕΠ

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 72 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών και 1 εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ18.41-Δραματικής Τέχνης, οι οποίοι θα τοποθετηθούν στα Δημοτικά Σχολεία ΕΑΕΠ.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 3 έως και την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2014.
Στο ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου προσλήφτηκε 1 αναπληρωτής ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών.
Για τους πίνακες με τα ονόματα των αναπληρωτών που προσλήφτηκαν πατήστε εδώ

Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2014

Τοποθετήσεις αναπληρωτών Αγγλικής Γλώσσας, Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, Φυσικής Αγωγής, Μουσικής και Πληροφορικής στα Δημοτικά Σχολεία ΕΑΕΠ

Για να δείτε τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών Αγγλικής Γλώσσας ΠΕ06 πατήστε εδώ
Για να δείτε τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών Καλλιτεχνικών Μαθημάτων ΠΕ08 πατήστε εδώ
Για να δείτε τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών Φυσικής Αγωγής ΠΕ11 πατήστε εδώ
Για να δείτε τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών Μουσικής ΠΕ16.01 πατήστε εδώ
Για να δείτε τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών Πληροφορικής ΠΕ19-20 πατήστε εδώ

Τοποθετήσεις αναπληρωτών Νηπιαγωγών και Δασκάλων για τα ολοήμερα Νηπιαγωγεία και Δημ.Σχολεία

Για να δείτε τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών Νηπιαγωγών στα ολοήμερα Νηπιαγωγεία πατήστε εδώ
Για να δείτε τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών Δασκάλων στα ολήμερα τμήματα Δημ. Σχολείων πατήστε εδώ

Τοποθετήσεις αναπληρωτών Δασκάλων ειδικής αγωγής ΠΕ70.50 για παράλληλη στήριξη

Για να δείτε τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών Δασκάλων ειδικής αγωγής ΠΕ70.50 παράλληλης στήριξης πατήστε εδώ

Λειτουργικά κενά αναπληρωτών Αγγλικής Γλώσσας, Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, Φυσικής Αγωγής, Μουσικής και Πληροφορικής στα Δημοτικά Σχολεία ΕΑΕΠ

Για να δείτε τα λειτουργικά κένα των αναπληρωτών Αγγλικής Γλώσσας ΠΕ06 πατήστε εδώ
Για να δείτε τα λειτουργικά κένα των αναπληρωτών Καλλιτεχνικών Μαθημάτων ΠΕ08 πατήστε εδώ
Για να δείτε τα λειτουργικά κένα των αναπληρωτών  Φυσικής Αγωγής ΠΕ11 πατήστε εδώ
Για να δείτε τα λειτουργικά κένα των αναπληρωτών Μουσικής ΠΕ16.01 πατήστε εδώ
Για να δείτε τα λειτουργικά κένα των αναπληρωτών Πληροφορικής ΠΕ19-20 πατήστε εδώ

1) Λειτουργικά κενά αναπληρωτών Δασκάλων ΕΑΕ ειδικής αγωγής για παράλληλη στήριξη. 2) Λειτουργικά κενά αναπληρωτών Νηπιαγωγών για τα ολοήμερα Νηπιαγωγεία

Για να δείτε τα λειτουργικά κένα των Δασκάλων ειδικής αγωγής για παράλληλη στήριξη πατήστε εδώ
Για να δείτε τα λειτουργικά κένα των Νηπιαγωγών για τα ολοήμερα Νηπιαγωγεία πατήστε εδώ

Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014

Προσλήψεις αναπληρωτών κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, κρατικού (Πρόγραμματ Δημοσίων Επενδύσεων)

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 21 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Τετάρτη 29 έως και την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2014.
Στο ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου προσλήφτηκε 1 αναπληρώτρια ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας.
Για τους πίνακες με τα ονόματα των αναπληρωτών ΠΕ06 που προσλήφτηκαν πατήστε εδώ

Προσλήψεις Αναπληρωτών ΕΣΠΑ κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών για την κάλυψη λειτουργικών κενών κλασσικών Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων και Ολοήμερων Νηπιαγωγείων

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 57 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων για την κάλυψη λειτουργικών κενών αποκλειστικά και μόνον στο απογευματινό πρόγραμμα των κλασσικών Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων και 71 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών για την κάλυψη λειτουργικών κενών αποκλειστικά και μόνον στο Ολοήμερο Τμήμα των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Τετάρτη 29 έως και την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2014.
Στο ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου προσλήφτηκαν 2 αναπληρωτές Δάσκαλοι και 2 αναπληρώτριες Νηπιαγωγοί.
Για τους πίνακες με τα ονόματα των αναπληρωτών ΠΕ70 και ΠΕ60 που προσλήφτηκαν πατήστε εδώ

Προσλήψεις αναπληρωτών ΕΣΠΑ κλάδων ΠΕ71-Δασκάλων ΕΑΕ και ΠΕ70.50-Δασκάλων ΕΑΕ ειδικής αγωγής, για παράλληλη στήριξη - συνεκπαίδευση μαθητών με αναπηρίες

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 441 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ71-Δασκάλων ΕΑΕ και 288 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70.50-Δασκάλων ΕΑΕ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών στην παράλληλη στήριξη - συνεκπαίδευση μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Τετάρτη 29 έως και την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2014.
Στο ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου προσλήφτηκαν 14 αναπληρωτές δάσκαλοι ειδικής αγωγής.
Για τους πίνακες με τα ονόματα των αναπληρωτών Δασκάλων ειδικής αγωγής που προσλήφτηκαν πατήστε εδώ

Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2014

Προσλήψεις Αναπληρωτών ΕΣΠΑ κλάδων ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ08-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ16.01-Μουσικής και ΠΕ19-ΠΕ20-Πληροφορικής στα Δημοτικά Σχολεία ΕΑΕΠ

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ωραρίου 60 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, 62 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ08-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, 55 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, 41 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ16.01-Μουσικής και 45 εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ19-ΠΕ20-Πληροφορικής, οι οποίοι θα τοποθετηθούν στα Δημοτικά Σχολεία ΕΑΕΠ.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για ανάληψη υπηρεσίας από την Τετάρτη 29 έως και την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2014
Στο ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου προσλήφτηκαν 6 αναπληρωτές ΠΕ06, 6 αναπληρωτές ΠΕ08, 5 αναπληρωτές ΠΕ11, 2 αναπληρωτές ΠΕ16.01, και 6 αναπληρωτές ΠΕ19-20.
Για τους πίνακες με τα ονόματα των αναπληρωτών ΕΣΠΑ που προσλήφτηκαν πατήστε εδώ

Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014

Τοποθετήσεις αναπληρωτών νηπιαγωγών ειδικής αγωγής (ΠΕ60.50) για παράλληλη στήριξη

Για να δείτε τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών νηπιαγωγών ειδικής αγωγής (ΠΕ60.50) παράλληλης στήριξης πατήστε εδώ

Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2014

Προσλήψεις αναπληρωτών νηπιαγωγών ειδικής αγωγής (ΠΕ60.50) για την παράλληλη στήριξη - συνεκπαίδευση μαθητών

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνει ότι προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 166 εκπαιδευτικοί ΠΕ60.50 για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών στην παράλληλη στήριξη - συνεκπαίδευση μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 16 έως και την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2014.
Στο ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου προσλήφτηκαν 7 αναπληρώτριες ΠΕ60.50
Για τον πίνακα με τα ονόματα των προσλαμβανόμενων Νηπιαγωγών πατήστε εδώ 

Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2014

Ενημερωτικό για τη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ στις 15 Οκτωβρίου και για τα λειτουργικά κενά του ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου

Σε συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου που έγινε την  Τετάρτη 15 Οκτωβρίου και σύμφωνα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αποφασίστηκαν τα παρακάτω:
1) Ανάθεση καθηκόντων προσωρινού διευθυντή στο Δ.Σ. Αστυπάλαιας στον εκπαιδευτικό ΠΕ70 Περδίκη Νικόλαο, λόγω μακρόχρονης απουσίας της διευθύντριας..
2) Ορισμός υποδιευθυντή στο 2ο Δ.Σ. Ιαλυσού της εκπαιδευτικού ΠΕ70 Κόμπου Αικατερίνης (υπήρχε μία υποψηφιότητα).
3) Διάθεση εκπαιδευτικών ειδικοτήτων από την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για συμπλήρωση ωρών σε σχολικές μονάδες του ΠΥΣΠΕ (ολική διάθεση σε εκπαιδευτικό φυσικής αγωγής για το 15ο Δ.Σ. Ρόδου, 9 ώρες σε εκπαιδευτικό φυσικής αγωγής για το Δ.Σ. Αστυπάλαιας, 6 ώρες σε εκπαιδευτικό μουσικής για το Δ.Σ. Αστυπάλαιας και 4 ώρες σε εκπαιδευτικό πληροφορικής για το Δ.Σ. Λειψών).
4) Δόθηκαν οι εγκρίσεις για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου σε 4 εκπαιδευτικούς ΠΕ11, σε 2 εκπαιδευτικούς ΠΕ16.01, σε 1 εκπαιδευτικό ΠΕ19-20 και σε 1 εκπαιδευτικό ΠΕ70.    
5) Αναγνωρίστηκε η συνάφεια των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών τους σε 2 εκπαιδευτικούς ΠΕ70.
6) Εξετάστηκαν οι αιτήσεις βελτίωσης θέσης μονίμων συναδέλφων ΠΕ70 που δεν είχαν πάρει απόσπαση κατά τη διαδικασία των αποσπάσεων εντός ΠΥΣΠΕ, με σκοπό αν προκύψουν λειτουργικά κενά στις σχολικές μονάδες των περιοχών που ζητούσαν να ικανοποιηθούν.
Λειτουργικά κενά του ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου
Ένα μήνα μετά την έναρξη του σχολικού έτους τα κενά σε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, δασκάλων και νηπιαγωγών και κυρίως της ειδικής αγωγής, εξακολουθούν να παραμένουν με αποτέλεσμα αρκετές σχολικές μονάδες να υπολειτουργούν. Το υπουργείο Παιδείας οφείλει άμεσα να προσλάβει εκπαιδευτικούς για την κάλυψη τους.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία τα λειτουργικά κενά στο ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου μέχρι και την Τετάρτη 15-10-2014 είναι:
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΚΕΝΑ
ΠΕ70 (Δασκάλων)
8
ΠΕ60 (Νηπιαγωγών)
4
ΠΕ06 (Αγγλικών)
11 (6 για σχολεία ΕΑΕΠ και 5 για κλασσικά)
ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής)
9 (5 για σχολεία ΕΑΕΠ και 4 για κλασσικά)
ΠΕ19-20 (Πληροφορικής)
6 για τα ΕΑΕΠ
ΠΕ08 (Εικαστικών)
7 για τα ΕΑΕΠ
ΠΕ16.01 (Μουσικής)
2 για τα ΕΑΕΠ
ΠΕ32 (Θεατρικών Σπουδών)
1 για τα ΕΑΕΠ
     
Υπάρχουν επίσης πολλά κενά (ξεπερνούν τα 60) ειδικής αγωγής, σε δασκάλους και νηπιαγωγούς για την παράλληλη στήριξη.

Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2014

Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών (Δ΄ φάση-κρατικού)

Για να δείτε τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών ΠΕ70 κλάδου (Δ΄ φάση) πατήστε εδώ
Για να δείτε τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών ΠΕ60 κλάδου (Δ΄ φάση) πατήστε εδώ

Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2014

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών (κρατικού από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων)

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 119 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και 74 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 13 έως και την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2014.
Στο ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου προσλήφτηκαν 2 αναπληρωτές ΠΕ70 και 4 αναπληρωτές ΠΕ60.
Για τους πίνακες με τα ονόματα των προσλαμβανόμενων πατήστε εδώ

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών ΕΣΠΑ για τα ολοήμερα σχολεία και νηπιαγωγεία

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνει ότι προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 13 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων για την κάλυψη λειτουργικών κενών αποκλειστικά και μόνον στο απογευματινό πρόγραμμα των κλασσικών Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων και 34 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών για την κάλυψη λειτουργικών κενών αποκλειστικά και μόνον στο Ολοήμερο Τμήμα των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 13 έως και την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2014.
Στο ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου δεν προσλήφτηκε κανείς αναπληρωτής για την κάλυψη των ολοήμερων σχολείων και νηπιαγωγείων.
Για τους πίνακες των ονομάτων πατήστε εδώ

Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2014

Τοποθετήσεις αναπληρωτών (Β΄ φάση) κλάδων ΠΕ11, ΠΕ16.01, ΠΕ32 για τα σχολεία ΕΑΕΠ

Για να δείτε τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών ΕΣΠΑ κλάδου ΠΕ11 (Β΄ φάση) πατήστε εδώ
Για να δείτε τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών ΕΣΠΑ κλάδου ΠΕ16.01 (Β΄ φάση) πατήστε εδώ
Για να δείτε τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών ΕΣΠΑ κλάδου ΠΕ32 (Β΄ φάση) πατήστε εδώ

Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2014

Λειτουργικά κενά αναπληρωτών (Β΄ φάση) κλάδων ΠΕ11, ΠΕ16.01, ΠΕ32 για τα Δημοτικά Σχολεία ΕΑΕΠ

Για να δείτε τα λειτουργικά κένα του κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής πατήστε εδώ
Για να δείτε τα λειτουργικά κένα του κλάδου ΠΕ16.01 Μουσικής πατήστε εδώ
Για να δείτε τα λειτουργικά κένα του κλάδου ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών πατήστε εδώ

Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2014

Τοποθετήσεις υποδιευθυντών σε σχολικές μονάδες του ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου για το σχ. έτος 2014-2015

Το υπηρεσιακό συμβούλιο του ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου σε συνεδρίαση του την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου με θέματα ημερήσιας διάταξης  
Α) την κάλυψη των κενών θέσεων υποδιευθυντών σε σχολικές μονάδες, αφού εξέτασε τις προτάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων και τις περιπτώσεις όπου υπήρχε μία μόνο υποψηφιότητα, σύμφωνα με το νόμο 3848/2010 τοποθέτησε στις κενές θέσεις υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2014-2015, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς ως ακολούθως:
1)  Στις σχολικές μονάδες που υπήρχε μία υποψηφιότητα τοποθετήθηκαν ως υποδιευθυντές οι παρακάτω εκπαιδευτικοί:
ΔΣ Αγίας Μαρίνας Λέρου
Καραλή Ουρανία                            ΠΕ06
ΔΣ Αντιμάχειας Κω
Καματερού Αικατερίνη                  ΠΕ70
2ο ΔΣ Αρχαγγέλου
Φουτούλη Στέλια                            ΠΕ70
1ο ΔΣ Ιαλυσού Ρόδου
Νίνος Γεώργιος                              ΠΕ70
1ο ΔΣ Καλύμνου
Ζαχαρίου Ιωάννης                          ΠΕ70
2ο ΔΣ Καλύμνου
Μαγκούλια Καλλιόπη                    ΠΕ70
2ο ΔΣ Κω
Χατζηνικολάου Αλκιβιάδης           ΠΕ11
6ο ΔΣ Κω
Θαλασσινός Ιωάννης                      ΠΕ70
ΔΣ Λακκίου Λέρου
Ζερβού Σοφία                                 ΠΕ70
ΔΣ Λάρδου
Πετρίδου Φωτεινή                          ΠΕ70
ΔΣ Πυλίου Κω
Χατζηδαυίδ Ειρήνη                        ΠΕ70
ΔΣ Παραδεισίου Ρόδου
Σταμέλος Δημήτριος                      ΠΕ70
ΔΣ Σγουρού
Γκουτζιαμάνης Γεώργιος               ΠΕ70
   2) Στις σχολικές μονάδες που υπήρχαν προτάσεις από τους Συλλόγους Διδασκόντων, το συμβούλιο ομόφωνα συμφώνησε με αυτές και τοποθέτησε υποδιευθυντές τους παρακάτω εκπαιδευτικούς:
1ο ΔΣ Καλυθιών
Φουντή Ειρήνη                             ΠΕ70
ΔΣ Παστίδας
Κυριαζής Θωμάς                          ΠΕ70
1ο ΔΣ Πόλεως Ρόδου
Βασιλείου Αικατερίνη                  ΠΕ70
12ο ΔΣ Πόλεως Ρόδου
Νεοχωρίδου Γεωργία                    ΠΕ70
3)  Στο ίδιο θέμα έγινε δεκτή η παραίτηση του υποδιευθυντή του 2ου Δ.Σ. Ιαλυσού.
Β) Επίσης στην ίδια συνεδρίαση χορηγήθηκαν άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε 4 συναδέλφους ενώ έμειναν σε εκκρεμότητα άλλες 4 μέχρι οι συνάδελφοι να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
       Γ)  Αναγνωρίστηκαν οι συνάφειες σε 17 μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών συναδέλφων και σε 3 διδακτορικούς τίτλους σπουδών.

Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2014

Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών (Β΄ φάση) κλάδων ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ16.01-Μουσικής, ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών και ΠΕ18.41-Δραματικής Τέχνης για τα Δημοτικά Σχολεία ΕΑΕΠ

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ωραρίου 35 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, 70 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ16.01-Μουσικής, 108 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών και 6 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ18.41-Δραματικής Τέχνης, οι οποίοι θα τοποθετηθούν στα Δημοτικά Σχολεία ΕΑΕΠ.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου έως και την Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2014.
Στο ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου προσλήφτηκαν 3 αναπληρωτές ΠΕ11, 4 αναπληρωτές ΠΕ16.01, και 3 αναπληρωτές ΠΕ32.
Για τους πίνακες των ονομάτων πατήστε εδώ

Τοποθετήσεις αναπληρωτών ΕΣΠΑ (Β΄ φάσης) κλάδων ΠΕ06, ΠΕ08 και ΠΕ19-ΠΕ20 για τα Δημ.Σχ. ΕΑΕΠ

Για να δείτε τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών ΕΣΠΑ κλάδου ΠΕ06 Αγγλικής γλώσσας (Β΄ φάση) πατήστε εδώ
Για να δείτε τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών ΕΣΠΑ κλάδου ΠΕ08 Καλλιτεχνικών (Β΄ φάση) πατήστε εδώ
Για να δείτε τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών ΕΣΠΑ κλάδου ΠΕ19-20 Πληροφορικής (Β΄ φάση) πατήστε εδώ

Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2014

Λειτουργικά κενά Αναπληρωτών ΕΣΠΑ (Β΄ φάσης) κλάδων ΠΕ06-Αγγλικής, ΠΕ08-Καλλιτεχνικών και ΠΕ19-ΠΕ20-Πληροφορικής για τα Δημ.Σχ. ΕΑΕΠ

Για τα λειτουργικά κενά αναπληρωτών ΕΣΠΑ κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής (Β΄ φάση) πατήστε εδώ
Για τα λειτουργικά κενά αναπληρωτών ΕΣΠΑ κλάδου ΠΕ08-Καλλιτεχνικών (Β΄ φάση) πατήστε εδώ
Για τα λειτουργικά κενά αναπλ/τών ΕΣΠΑ κλάδου ΠΕ19-ΠΕ20 Πληροφορικής (Β΄ φάση) πατήστε εδώ