Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2016

Ενημερωτικό σημείωμα για τη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ στις 7/12/2016

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Σε συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου την Τετάρτη 7-12-2016 και σύμφωνα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αποφασίστηκαν τα παρακάτω:
1)  Ορισμός προϊσταμένης στο 16ο Ν/Γ Ρόδου. Ορίζεται ως προϊσταμένη η συναδέλφισσα Τσουκαλά Μαρίνα με θητεία έως τις 31/7/2017.
2) Μετά από εξέταση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, δόθηκαν οι εγκρίσεις για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε 4 συναδέλφους ΠΕ70, σε συναδέλφισσα ΠΕ05, σε  συνάδελφο ΠΕ11, σε συναδέλφισσα ΠΕ16.01 και σε συναδέλφισσα ΠΕ19-20. Απορρίφθηκε το αίτημα συναδέλφου ΠΕ70 επειδή δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις.
3) Έγινε η αναγνώριση της συνάφειας διδακτορικού τίτλου σπουδών σε συναδέλφισσα ΠΕ70.
4) Μετακίνηση συναδέλφισσας ΠΕ70 από το 2ο Δ.Σ. Ιαλυσού στο Δ.Σ. Μαριτσών, λόγω επιστροφής από άδεια συναδέλφισσας ΠΕ70 στην οργανική της θέση (2ο Δ.Σ. Ιαλυσού).
5)  Τοποθέτηση συναδέλφισσας ΠΕ60 που επέστρεψε από άδεια στο 1ο Ν/Γ Λακκίου Λέρου.   
6)  Διάθεση συναδέλφισσας ΠΕ05 από το 4ο Δ.Σ. Κω στο Δ.Σ. Πυλίου Κω για 2 ώρες.
7) Τοποθέτηση συναδέλφισσας ΠΕ11 που επέστρεψε στο ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου από απόσπαση, στο 2ο Πειραματικό Δ.Σ. Ρόδου και στο 12ο Δ.Σ. Ρόδου.
8) Βελτίωση θέση.

Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2016

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε ΣΜΕΑΕ και σε Τμήματα Ένταξης

Από το Υπουργείο Παιδείας προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 359 εκπ/κοί των κλάδων ΠΕ71, ΠΕ70.50, ΠΕ70, ΠΕ60.50 και ΠΕ11.01 για σχολικές μονάδες ΣΜΕΑΕ και για τα Τμήματα Ένταξης.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Α/θμιας Εκπ/σης για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 28 έως και την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016.

Στα Δωδεκάνησα προσλήφτηκαν 10 Δάσκαλοι-ΠΕ70.50 και 2 Νηπιαγωγοί-ΠΕ60.50 ειδικής αγωγής.
Καλή αρχή σε όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες.

Για τους πίνακες με τα ονόματα των προσλαμβανόμενων Δασκάλων και Νηπιαγωγών πατήστε ΕΔΩ

Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2016

Ενημερωτικό σημείωμα για τη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ στις 18/11/2016

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Σε συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου την Παρασκευή 18-11-2016 και σύμφωνα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αποφασίστηκαν τα παρακάτω:
1)  Εγκρίθηκε η διαδικασία πρόσκλησης για τον ορισμό θέσεων υποδιευθυντών/ντριών
α)  στο 7ο Δ.Σ. Κω και στο Δ.Σ. Καρδάμαινας Κω λόγω αύξησης της οργανικότητάς τους.
β)  στο 13ο ΔΣ Ρόδου λόγω συνταξιοδότησης της υποδιευθύντριας.
γ)  στο 1ο Δ.Σ. Αρχαγγέλου λόγω κένωσης θέσης υποδιευθυντή.
2) Εγκρίθηκε η μείωση ωραρίου σε αναπληρώτριες συναδέλφισσες κατά 2 ώρες την εβδομάδα, σε συναδέλφισα ΠΕ06, σε συναδέλφισσα 16.01 και σε συναδέλφισσα ΠΕ32.
3) Μετά από εξέταση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, δόθηκαν οι εγκρίσεις για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε 3 συναδέλφους ΠΕ70, σε 2 συναδέλφισσες ΠΕ07, σε συναδέλφισσα ΠΕ05, σε συναδέλφισσα ΠΕ08, σε  συνάδελφο ΠΕ11, σε συνάδελφο ΠΕ16.01, σε συνάδελφο ΠΕ19&20 και σε συναδέλφισσα ΠΕ60. Απορρίφθηκε το αίτημα συναδέλφισσας ΠΕ60 επειδή δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις.
4)  Έγινε η αναγνώριση της συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε 2 συναδέλφους ΠΕ70, σε συναδέλφισσα ΠΕ60 και η αναγνώριση συνάφειας διδακτορικού τίτλου σπουδών σε συναδέλφισσα ΠΕ06.
5) Παράταση της απόσπασης δύο συναδέλφων εκπ/κών ΠΕ70 στις σχολικές μονάδες που υπηρετούν ως αποσπασμένοι μέχρι τις 21/6/2017.
6) Τοποθέτηση δύο συναδελφισσών ΠΕ70 για συμπλήρωση ωραρίου στα γραφεία της Α/θμιας εκπ/σης Δωδεκανήσου.
7) Ορισμός προϊσταμένων λόγω παραιτήσεων στο 2ο Ν/Γ Ιαλυσού και στο Ν/Γ Σαλάκου. Μετά από αίτηση των ενδιαφερόμενων ορίζονται ως προϊσταμένες οι συναδέλφισσες Ρωσσίδου Ιωάννα στο 2ο Ν/Γ Ιαλυσού και η Μπονιάτη Μιράντα στο Ν/Γ Σαλάκου.
8)  Έγινε η τοποθέτηση συνάδελφου ΠΕ70 που ήρθε με απόσπαση από άλλο ΠΥΣΠΕ, στο 3ο ΔΣ Κω.

Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2016

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ19&20, ΠΕ32, ΠΕ60

Από το Υπουργείο Παιδείας προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 194 εκπ/κοί πλήρους ωραρίου και 123 εκπ/κοι μειωμένου ωραρίου των κλάδων ΠΕ60-Νηπιαγωγών, ΠΕ05-Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ08-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ19-20-Πληροφορικής, ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών.
Στα Δωδεκάνησα προσλήφτηκαν 15 αναπληρωτές πλήρους ωραρίου και 10 μειωμένου, Κατά ειδικότητα: 1 εκπ/κός ΠΕ05-Γαλλικής Γλώσσας μειωμένου ωραρίου, 1 εκπ/κός ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας μειωμένου ωραρίου, 2 εκπ/κοί ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας μειωμένου ωραρίου, 6 εκπ/κοί ΠΕ08-Καλλιτεχνικών, 1 εκπ/κός ΠΕ08-Καλλιτεχνικών μειωμένου ωραρίου, 2 εκπ/κοί ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, 5 εκπ/κοί ΠΕ19&20-Πληροφορικής, 4 εκπ/κοί ΠΕ19&20-Πληροφορικής μειωμένου ωραρίου, 1 εκπ/κός ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών, 1 εκπ/κός ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών μειωμένου ωραρίου και 1 Νηπιαγωγός.
Καλή αρχή και δύναμη σε όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες
Δείτε όλα τα ονόματα των αναπληρωτές που προσλήφτηκαν πατώντας ΕΔΩ

Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2016

Προσλήψεις αναπληρωτών Δασκάλων, Νηπιαγωγών και Αγγλικής Γλώσσας. Τοποθετήσεις αναπληρωτών Δασκάλων και Νηπιαγωγών ειδικής αγωγής για παράλληλη στήριξη σε σχολεία του Ν. Δωδεκανήσου

Από το Υπουργείο Παιδείας προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 56 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων, 49 εκπ/κοι του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών και 51 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας (πλήρους και μειωμένου ωραρίου)
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 7 έως και την Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2016.

Στα Δωδεκάνησα προσλήφτηκαν 13 αναπληρώτριες ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας πλήρους και 4 αναπληρώτριες ΠΕ06 μειωμένου ωραρίου και 2 Νηπιαγωγοί.
Καλή αρχή και καλή τοποθετηση σε όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες.
Για τους πίνακες με τα ονόματα των προσλαμβανόμενων αναπληρωτών πατήστε ΕΔΩ
Δείτε τις τοποθετήσεις αναπληρωτών Δασκάλων ειδικής αγωγής για παράλληλη στήριξη ΕΔΩ
Δείτε τις τοποθετήσεις αναπληρωτών Νηπιαγωγών ειδικής αγωγής για παράλληλη στήριξη ΕΔΩ

Ευχαριστήρια επιστολή

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Με την εμπιστοσύνης σας προς το πρόσωπό μου, στις εκλογές των αιρετών, που με αναδείξατε για μια ακόμη φορά αιρετό εκπρόσωπό σας στα υπηρεσιακά συμβούλια του ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου και ΑΠΥΣΠΕ Νοτίου Αιγαίου, αισθάνομαι την ανάγκη να επικοινωνήσω μαζί σας και να σας ευχαριστήσω για την μεγάλη τιμή με την οποία με περιβάλλετε, αλλά και τη μέγιστη εμπιστοσύνη που επιδεικνύετε.
Να απευθυνθώ σ' όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δωδεκανήσου και Κυκλάδων  προκειμένου να εκφράσω:
Τις βαθύτερες ευχαριστίες σ' όσους τιμήσατε εμένα και όλους τους συνυποψήφιους μου της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. (ΔΗ.ΣΥ.) διατηρώντας αναλλοίωτη τη διαχρονική σχέση εμπιστοσύνης.
Η εμπιστοσύνη σας με τιμά ιδιαίτερα αλλά ταυτόχρονα με γεμίζει ευθύνες.
Με ήθος, εντιμότητα, ειλικρίνεια και σεβασμό προς κάθε συνάδελφο, δεσμεύομαι ότι ως αιρετός εκπρόσωπός σας για τη διετία 2017-2018, θα συνεχίσω να σέβομαι πάντα τα πιστεύω του κάθε συναδέλφου εκπαιδευτικού, να διεκδικώ υπεύθυνα, με τεκμηριωμένο λόγο χωρίς λαϊκισμούς και να αποδεικνύω με τη στάση μου ότι τα συμφέροντα των εκπαιδευτικών είναι πάνω από τα συμφέροντα των σκοπιμοτήτων.
Θέλω  να  σας  διαβεβαιώσω  ότι θα είμαι κοντά σας για την προάσπιση  των  δικαιωμάτων  και  για  τη  στήριξη  κάθε  δίκαιου  και  νόμιμου  αιτήματός  σας.
Με  αποφασιστικότητα, συνέπεια  και  αίσθημα ευθύνης  θα  αγωνιστώ για την ισονομία και την ίση μεταχείριση όλων, χωρίς διακρίσεις.
Να λειτουργώ με τις ίδιες αξίες και αρχές και πάντα με γνώμονα το συμφέρον  και το σεβασμό της αξιοπρέπειας του κάθε συναδέλφου, με ανθρώπινη προσέγγιση δίπλα σε κάθε συνάδελφο και συναδέλφισσα.
                                                                                                
                                                                              Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
                                                                                          Κώστας Μουτσάκης

Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2016

Προσλήψεις αναπληρωτών κλάδων ΠΕ71&ΠΕ70.50-Δασκάλων και ΠΕ61&ΠΕ60.50-Νηπιαγωγών ειδικής αγωγής για παράλληλη στήριξη

Από το Υπουργείο Παιδείας προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 666 δάσκαλοι Ειδικής Αγωγής (ΠΕ71&ΠΕ70) και 109 νηπιαγωγοί Ειδικής Αγωγής (ΠΕ61&ΠΕ60.50) για την παράλληλη στήριξη
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 3 έως και την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2016.

Στα Δωδεκάνησα προσλήφτηκαν 15 Δάσκαλοι-ΠΕ70.50 και 3 Νηπιαγωγοί-ΠΕ60.50 Ειδικής Αγωγής
Καλή αρχή και καλή τοποθετηση σε όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες.

Για τους πίνακες με τα ονόματα των προσλαμβανόμενων Δασκάλων και Νηπιαγωγών πατήστε ΕΔΩ

Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2016

Ενημερωτικό σημείωμα για τη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ στις 24/10/2016-Ορισμός Προϊσταμένων σε ολιγοθέσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά ΣχολείαΣυναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Σε συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου που έγινε τη  Δευτέρα 24 Οκτωβρίου και σύμφωνα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αποφασίστηκαν τα παρακάτω:
1) Διάθεση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού ΠΕ06-Αγγλικών από το Δ.Σ. Σκάλας Πάτμου για 3 ώρες στο Δ.Σ. Κάμπου Πάτμου και για 3 ώρες στο Δ.Σ. Χώρας Πάτμου..
2) Μετακίνηση συναδέλφου αναπληρωτή ΠΕ70 από το 1ο Δ.Σ. Κω (πλεονάζων λόγω επιστροφής συναδέλφισσας ΠΕ70 από άδεια) στο 2ο Δ.Σ. Καλυθιών. Τοποθέτηση συναδέλφισσας ΠΕ70 που επέστρεψε από άδεια στο Δ.Σ. Καρδάμαινας Κω.
3) Ορισμός των προϊσταμένων στα ολιγοθέσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία, με λήξη θητείας στις 31/7/2017 για τους μόνιμους συναδέλφους/ισσες που είναι οργανικά τοποθετημένοι και στις 21/6/2017 για τους συναδέλφους/ισσες αναπληρωτές και για τους μόνιμους με απόσπαση.
Τα ονόματα των συναδέλφων που ορίστηκαν προϊστάμενοι/ες στα ολιγοθέσια Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία μπορείτε να τα δείτε στους παρακάτω πίνακες:
 Δημοτικά Σχολεία
Α/Α
Σχολική Μονάδα
Προϊστάμενος/η
1.         
ΔΣ Αρκάσας
Λιαρούδη
Παναγιώτα
2.         
ΔΣ Διαφανίου
Συροπούλου
Αγγελική
3.         
Ειδικό ΔΣ Καρπάθου
Γιαννάκη
Αικατερίνη
4.         
ΔΣ Κρητηνίας
Μακρή
Θωμαΐδα
5.         
ΔΣ Μεγίστης
Μητροπούλου
Χαρά
6.         
Ειδικό Καλύμνου
Αρβανιτάκη
Αρχοντούλα
7.         
ΔΣ Τήλου
Κακιάς
Ευάγγελος
8.         
ΔΣ Χάλκης
Μάτζαρη
Ασημένια
9.         
ΔΣ Κάμπου Πάτμου
Μιχαηλίδης
Κωνσταντίνος
10.      
ΔΣ Τελένδου
Κοκόση
Κωνσταντίνα
11.      
ΔΣ Αγαθονησίου
Χατζηγιαννάκης
Κυριαζής
12.      
ΔΣ Αρκιών
Δημητρακοπούλου
Σπυριδούλα
  
Νηπιαγωγεία
Α/Α
Σχολική Μονάδα
Προϊστάμενος/η
1.
4ο ΝΓ Πόλεως Ρόδου
Παπαποστόλου
Αικατερίνη
2.
5ο ΝΓ Πόλεως Ρόδου
Κουτσουράκη
Ελευθερία
3.
8ο ΝΓ Πόλεως Ρόδου
Πιτσαρά
Άννα
4.
11ο ΝΓ Πόλεως Ρόδου
Μανωλιού
Άρτεμις
5.
12ο ΝΓ Πόλεως Ρόδου
Αρτίκη
Μαρία
6.
18ο ΝΓ Πόλεως Ρόδου
Ταμβακά
Ελπίδα
7.
ΝΓ  Σγουρού
Κωνσταντινίδου
Ελισάβετ
8.
ΝΓ Αγίας Μαρίνας Κάσου
Γενειάδου
Λαμπρινή
9.
ΝΓ Αλίντων Λέρου
Θεοχαροπούλου
Αθανασία
10.
ΝΓ Απερίου
Χατζηγεωργίου
Μαρία του Νικολάου
11.
ΝΓ Απολλώνων
Παναγιωτοπούλου
Άννα
12.
ΝΓ Αρκάσας
Χατζηγεωργίου
Μαρία του Βασιλείου
13.
3ο ΝΓ Αφάντου
Καραολάνη
Παρασκευή
14.
ΝΓ Αρχίπολης
Μανώλακα
Μαριέττα
15.
ΝΓ Γενναδίου
Φραντζή
Αικατερίνη
16.
ΝΓ Δαματριάς
Δαγκλή
Τριανταφυλλιά
17.
ΝΓ Διαφανίου
Λιάπη
Αλεξάνδρα
18.
ΝΓ Ελεούσας
Σορδάκη
Σοφία
19.
ΝΓ Θεολόγου
Μυλωνά
Μαρίνα
20.
2ο ΝΓ Ιαλυσού
Κολοβά
Δήμητρα
21.
ΝΓ Καλαβάρδων
Μικρομανώλη
Ειρήνη
22.
ΝΓ Καλάθου
Μαλάμη
Τσαμπίκα
23.
1ο ΝΓ Κρεμαστής
Γεωργοπούλου
Κωνσταντίνα
24.
ΝΓ Λάρδου
Τσιλίκη
Ολυμπία
25.
ΝΓ Λίνδου
Πλύγκου
Αγγελική
26.
ΝΓ Μαλώνας
Πανάγου
Μαρία
27.
ΝΓ Μεγίστης
Λάζου
Ευτέρπη
28.
ΝΓ  Όθους
Μαυριού
Χρυσαφίνα
29.
ΝΓ Σαλάκου
Χατζημάρκου
Μαρία
30.
1ο ΝΓ Σύμης
Ματθαίου
Μαρία
31.
ΝΓ Τήλου
Αγγελίδου
Περιστέρα
32.
ΝΓ Φανών
Ξυλόκοττα
Αγγελική
33.
ΝΓ Φρύ
Μάλτσιου
Ανθούλα
34.
ΝΓ Χάλκης
Παπαδάκη
Ελένη
35.
ΝΓ Ψίνθου
Βολονάκη
Ευαγγελία
36.
1ο  ΝΓ Πόλεως Καλύμνου
Πραντσίδου
Ροδόπη
37.
6ο ΝΓ Πόλεως Καλύμνου
Μητροκώστα
Ελένη
38.
7ο ΝΓ Πόλεως Καλύμνου
Φραζή
Μαρία
39.
8ο ΝΓ Πόλεως Καλύμνου
Ελευθερίου
Καλοτίνα
40.
1ο ΝΓ Χώρας Καλύμνου
Καμπούρη
Μαρία  του Αγγέλου
41.
2ο ΝΓ Χώρας Καλύμνου
Ηλιοπούλου
Ευγενία
42.
3ο ΝΓ Χώρας Καλύμνου
Σδρέγα
Ειρήνη
43.
ΝΓ Άργους  Καλύμνου
Κουρούνη
Φωτεινή
44.
ΝΓ Βαθέος  Καλύμνου
Ατσά
Νίκη
45.
2ο ΝΓ Λακκίου Λέρου
Ιωαννίδου
Θεοφανία
46.
ΝΓ Ξηροκάμπου Λέρου
Καρακώστα
Ευαγγελία
47.
ΝΓ  Λειψών
Κραμβουσάνου
Μαρία
48.
ΝΓ Κάμπου Πάτμου
Καμίτση
Αικατερίνη
49.
ΝΓ Χώρας Πάτμου
Χριστοφορίδου
Ισιδώρα
50.
5ο ΝΓ Πόλεως Κω
Βώρου
Διονυσία
51.
6ο ΝΓ Πόλεως Κω
Χατζηγιακουμή
Χριστίνα
52.
2ο ΝΓ Αντιμάχειας
Διακοδημητρίου
Καλοτίνα
53.
1ο ΝΓ Ζηπαρίου
Καρκαλάκου
Πολυτίμη
54.
1ο ΝΓ Καρδάμαινας
Παπαμάνου
Δήμητρα
55.
2ο ΝΓ Καρδάμαινας
Παπαιωάννου
Καλλιόπη
56.
2ο ΝΓ Κεφάλου
Δενή
Σοφία
57.
ΝΓ Μανδρακίου Νισύρου
Τσίτσου
Ελένη
58.
2ο ΝΓ Πυλίου
Παπαδημητρίου
Παναγιώτα