Τετάρτη, 20 Μαΐου 2015

Ενημερωτικό για τη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ στις 20/5/2015

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Σε συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου που έγινε την Τετάρτη 20-5-2015 και σύμφωνα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αποφασίστηκαν τα παρακάτω:

1) Μετά από εξέταση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, δόθηκαν οι εγκρίσεις για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, σε συναδέλφισσα ΠΕ60, σε συναδέλφισσα ΠΕ06, σε συνάδελφο ΠΕ08, σε συνάδελφο ΠΕ19, σε συναδέλφισσα  ΠΕ32 και σε συναδέλφισσα ΠΕ71. Οι αιτήσεις 3 συναδέλφων έμειναν σε εκκρεμότητα για να διευκρινιστεί το ιδιωτικό τους έργο ώστε να γίνει η διερεύνηση σχετικά με τη συνάφεια.
2)  Έγινε η αναγνώριση της προϋπηρεσίας σε 4 συναδέλφισσες ΠΕ06 και σε 3 συναδέλφισσες ΠΕ70.
3) Έγινε η αναγνώριση της συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών σε συναδέλφισσα ΠΕ70, σε συνάδελφο ΠΕ70 και σε συνάδελφο ΠΕ19.  Έγινε η αναγνώριση συνάφειας διδακτορικού τίτλου σπουδών σε συναδέλφισσα ΠΕ70.
4) Έγινε ο ορισμός αντικαταστάτη υπεύθυνου για το ολοήμερο τμήμα στο 3ου Δημοτικού Σχολείου Κω σε συνάδελφο αναπληρωτή ΠΕ70 (ΕΣΠΑ).
  
  Σε ότι αφορά τις μεταθέσεις εκτός ΠΥΣΠΕ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αιρετών του ΚΥΣΠΕ προσδιορίζονται για τον Ιούνιο ώστε να έχει λήξει το θέμα των μετατάξεων. Είναι σημαντικό εκτός από τα κενά που προκύπτουν από τις παραιτήσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, να συνυπολογιστούν και τα οργανικά κενά που θα προκύψουν από τις συνταξιοδοτήσεις των εκπαιδευτικών Π.Ε. οι οποίες θα οριστικοποιηθούν στις αρχές Ιουνίου, έτσι ώστε να προσδιοριστούν συνολικά όλα τα οργανικά κενά.