Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2015

Τοποθετήσεις αναπληρωτών ΕΣΠΑ κλάδων ΠΕ70 Δασκάλων και ΠΕ60.50 Νηπιαγωγών για την παράλληλη στήριξη

Για να δείτε τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών ΠΕ70 για την παράλληλη στήριξη πατήστε εδώ
Για να δείτε τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών ΠΕ60.50 για την παράλληλη στήριξη πατήστε εδώ

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών ΕΣΠΑ κλάδων ΠΕ06 στα Δημοτικά Σχολεία ΕΑΕΠ

Για να δείτε τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών ΕΣΠΑ ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας πατήστε εδώ

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών κλάδων ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας (τακτικού)

Για να δείτε τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας (τακτικού) πατήστε εδώ

Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2015

Προσλήψεις αναπληρωτών των κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ06 και ΠΕ11 (τακτικού)

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 39 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων, 8 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών, 22 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας και 1 εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής
Στο ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου προσλήφτηκε 1 αναπληρωτής ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας
Για τους πίνακες με τα ονόματα των αναπληρωτών που προσλήφτηκαν πατήστε εδώ

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Τρίτη 27 έως και την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2015.

Προσλήψεις Αναπληρωτών κλάδων ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16.01, ΠΕ19-20 και ΠΕ32, ΠΕ18.41 στα Δημοτικά Σχολεία ΕΑΕΠ

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 10 πλήρους και 2 μειωμένου ωραρίου κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, 4 πλήρους ωραρίου κλάδου ΠΕ08-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, 4 πλήρους ωραρίου κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, 1 πλήρους και 4 μειωμένου ωραρίου κλάδου ΠΕ16.01-Μουσικής, 5 πλήρους ωραρίου κλάδων ΠΕ19&ΠΕ20-Πληροφορικής, 1 πλήρους και 7 μειωμένου ωραρίου κλάδου ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών και 1 μειωμένου ωραρίου κλάδου ΠΕ18.41-Δραματικής Τέχνης για την κάλυψη λειτουργικών κενών αποκλειστικά και μόνον στα Δημοτικά Σχολεία ΕΑΕΠ.
Στο ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου προσλήφτηκαν 5 αναπληρωτές πλήρους και 1 μειωμένου ωραρίου κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας.
Για τους πίνακες με τα ονόματα των αναπληρωτών ΠΕ06 που προσλήφτηκαν πατήστε εδώ

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για ανάληψη υπηρεσίας από την Τρίτη 27 έως και την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2015.

Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2015

Προσλήψεις αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής, ΠΕ71-ΠΕ70.50, ΠΕ70 Δασκάλων ΕΑΕ και ΠΕ60.50 Νηπιαγωγών ΕΑΕ για την παράλληλη στήριξη.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές 20 Δάσκαλοι ΕΑΕ (ΠΕ71 & ΠΕ70.50), 67 Νηπιαγωγοί ΕΑΕ (ΠΕ60.50) και 291 Δάσκαλοι ΠΕ70 για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών στην παράλληλη στήριξη.
Στο ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου προσλήφτηκαν 2 αναπληρωτές ΠΕ60.50 και 9 αναπληρωτές ΠΕ70 για την παράλληλη στήρηξη.
Για τους πίνακες με τα ονόματα των αναπληρωτών ΠΕ60.50, και ΠΕ70 που προσλήφτηκαν πατήστε εδώ

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Τρίτη 27 έως την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2015

Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2015

Τοποθετήσεις αναπληρωτών ΕΣΠΑ κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ60.50 για παράλληλη στήριξη. Τοποθετήσεις αναπληρωτών κλάδου ΠΕ06

Για να δείτε τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών ΠΕ70 για την παράλληλη στήριξη πατήστε εδώ
Για να δείτε τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών ΠΕ60.50 για την παράλληλη στήριξη πατήστε εδώ

Για να δείτε τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας πατήστε εδώ