Τρίτη, 29 Μαρτίου 2016

Ενημερωτικό σημείωμα για τη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ στις 29/3/2016

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Σε συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου την Τρίτη 29-3-2016 και σύμφωνα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αποφασίστηκαν τα παρακάτω:
1) Μετά από πρόταση του διευθυντή εκπαίδευσης και απόφαση του ΠΥΣΠΕ, έγινε εισήγηση προς το ΑΠΥΣΠΕ Νοτίου Αιγαίου για τον ορισμό του αναπληρωτή διευθυντή εκπαίδευσης Π.Ε. Δωδεκανήσου. Στη θέση του αναπληρωτή διευθυντή εκπαίδευσης προτάθηκε ο διευθυντής του 18ου Δ.Σ. Ρόδου συνάδελφος Κωσταράς Νίκος.
2) Μετά από εξέταση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, δόθηκαν οι εγκρίσεις για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε 3 συναδέλφους ΠΕ70, σε συναδέλφισσα ΠΕ60, σε συναδέλφισσα ΠΕ16 και σε συναδέλφισσα ΠΕ32 που ζητά άδεια χωρίς αμοιβή.
3) Αναγνωρίστηκε η προϋπηρεσία σε συναδέλφισσα ΠΕ60.
4) Προσωρινή τοποθέτηση αναπληρώτριας συναδέλφισσας ΠΕ70 στο 2ο ΔΣ Ρόδου μετά από βελτίωση θέσης από το Δ.Σ. Πυλίου Κω.
5) Έγινε ο ορισμός προϊσταμένης στο Ν/Γ Όθους Καρπάθου που επαναλειτουργεί μετά την τοποθέτηση συναδέλφισσας ΠΕ60 που επέστρεψε από άδεια ανατροφής.
6) Ομόφωνα έγινε δεκτό από το συμβούλιο το αίτημα των αιρετών (που θέταμε από τον Δεκέμβρη του 2015) για την αναδρομική καταβολή του επιδόματος θέσης των προϊσταμένων των 2/θ και 3/θ σχολικών μονάδων, που δεν εμπίπτουν στη ρύθμιση για παράταση θητείας. Το επίδομα θα δοθεί στους συναδέλφους αναδρομικά από την ημερομηνία ανάληψης της υπηρεσίας τους έως και την ημερομηνία που άρχισε να τους καταβάλλεται (10/12/2015 ημερομηνία συνεδρίασης του διευρυμένου ΠΥΣΠΕ).
Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2016

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπ/κών κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων, ΠΕ60-Νηπιαγωγών, ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής και ΠΕ19 & ΠΕ20-Πληροφορικής

Το Υπουργείο Παιδείας, ανακοινώνει ότι προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 24 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων, 8 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών, 11 εκπαιδευτικοί πλήρους και 1 μειωμένου ωραρίου του κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, 5 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής και 2 εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ19&ΠΕ20-Πληροφορικής για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 21 έως και την Τρίτη 22 Μαρτίου 2016.

Στο Ν. Δωδεκανήσου προσλήφτηκαν 1 αναπληρώτρια κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών και 1 αναπληρώτρια κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας.
Kαλή τοποθέτηση και καλή δύναμη στις συναδέλφισσες. 
Δείτε τα ονόματα των προσλαμβανόμενων αναπληρωτών πατώντας ΕΔΩ
Για τα ονόματα των προσλαμβανόμενων αναπληρωτών ΠΕ70 πατήστε ΕΔΩ
 

Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2016

Ενημερωτικό σημείωμα για τη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ στις 11/3/2016

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Σε συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου που έγινε την Παρασκευή 11-3-2016 και σύμφωνα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αποφασίστηκαν τα παρακάτω:
1) Μετά από εξέταση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, δόθηκαν οι εγκρίσεις για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε συναδέλφισσα ΠΕ70, σε συναδέλφισσα ΠΕ16, σε συναδέλφισσα ΠΕ07, σε συναδέλφισσα ΠΕ05 και έγινε θετική εισήγηση προς την Περιφερειακή Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου για έγκριση σε συνάδελφο ΠΕ70.
2) Έγινε η αναγνώριση της συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε συνάδελφισσα ΠΕ 70 και σε συναδέλφισσα ΠΕ06
3) Αναγνωρίστηκε η προϋπηρεσία σε συναδέλφισσα ΠΕ70 και σε συναδέλφισσα ΠΕ60.
4) Έγινε ο ορισμός υπευθύνου ολοημέρου στο Δημοτικό Σχολείο Αστυπάλαιας.
5) Διάθεση από την Β΄/θμια Εκπ/ση εκπαιδευτικού ειδικότητας ΠΕ19-20 (για 4 ώρες) στο Δημ. Σχολείο Μεγίστης και διάθεση εκπαιδευτικού ειδικότητας ΠΕ07 (για 2 ώρες) στο Δημ. Σχολείο Κεφάλου Κω.
6) Έγινε βελτίωση θέσης σε αναπληρώτρια συναδέλφισσα ΠΕ70 από το 2ο Δ.Σ. Χώρας Καλύμνου στο Δ.Σ. Αγίας Μαρίας Λέρου και εγκρίθηκε το αίτημα για βελτίωση θέσης σε αναπληρώτρια συναδέλφισσα ΠΕ70 που υπηρετεί στο Δ.Σ. Πυλίου Κω για σχολική μονάδα της Ρόδου.

Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2016

Προσλήψεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων, ΠΕ60-Νηπιαγωγών, ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ19 & ΠΕ20-Πληροφορικής και ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών

Το Υπουργείο Παιδείας, ανακοινώνει ότι προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 59 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και 18 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών καθώς και 11 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, 3 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, 2εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ19&ΠΕ20-Πληροφορικής και 1 εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών  με πλήρες ωράριο καθώς και 1 εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας και 1 εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής με μειωμένο ωράριογια την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 7 έως και την Τρίτη 8 Μαρτίου 2016.

Στο Ν. Δωδεκανήσου προσλήφτηκαν 2 αναπληρώτριες ΠΕ70-Δασκάλων, 1 αναπληρώτρια ΠΕ60-Νηπιαγωγών, 1 αναπληρώτρια ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας
Kαλή τοποθέτηση και καλή δύναμη στις συναδέλφισσες. 

Δείτε τα ονόματα των προσλαμβανόμενων αναπληρωτών πατώντας ΕΔΩ