Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2016

Ενημερωτικό σημείωμα για τη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ στις 11/3/2016

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Σε συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου που έγινε την Παρασκευή 11-3-2016 και σύμφωνα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αποφασίστηκαν τα παρακάτω:
1) Μετά από εξέταση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, δόθηκαν οι εγκρίσεις για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε συναδέλφισσα ΠΕ70, σε συναδέλφισσα ΠΕ16, σε συναδέλφισσα ΠΕ07, σε συναδέλφισσα ΠΕ05 και έγινε θετική εισήγηση προς την Περιφερειακή Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου για έγκριση σε συνάδελφο ΠΕ70.
2) Έγινε η αναγνώριση της συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε συνάδελφισσα ΠΕ 70 και σε συναδέλφισσα ΠΕ06
3) Αναγνωρίστηκε η προϋπηρεσία σε συναδέλφισσα ΠΕ70 και σε συναδέλφισσα ΠΕ60.
4) Έγινε ο ορισμός υπευθύνου ολοημέρου στο Δημοτικό Σχολείο Αστυπάλαιας.
5) Διάθεση από την Β΄/θμια Εκπ/ση εκπαιδευτικού ειδικότητας ΠΕ19-20 (για 4 ώρες) στο Δημ. Σχολείο Μεγίστης και διάθεση εκπαιδευτικού ειδικότητας ΠΕ07 (για 2 ώρες) στο Δημ. Σχολείο Κεφάλου Κω.
6) Έγινε βελτίωση θέσης σε αναπληρώτρια συναδέλφισσα ΠΕ70 από το 2ο Δ.Σ. Χώρας Καλύμνου στο Δ.Σ. Αγίας Μαρίας Λέρου και εγκρίθηκε το αίτημα για βελτίωση θέσης σε αναπληρώτρια συναδέλφισσα ΠΕ70 που υπηρετεί στο Δ.Σ. Πυλίου Κω για σχολική μονάδα της Ρόδου.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου