Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2014

Προσλήψεις Αναπληρωτών ΕΣΠΑ κλάδων ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ08-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων και ΠΕ19-ΠΕ20-Πληροφορικής στα Δημοτικά Σχολεία ΕΑΕΠ

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ωραρίου57 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, 131 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ08-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων και 50 εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ19-ΠΕ20-Πληροφορικής. Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί θα τοποθετηθούν στα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για ανάληψη υπηρεσίας από την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2014 έως την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2014 όπου και θα τοποθετηθούν με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης.
Στο ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου προσλήφτηκαν 5 αναπληρωτές ΠΕ06, 4 αναπληρωτές ΠΕ08 και 6 αναπληρωτές ΠΕ19-20.
Για τους πίνακες των ονομάτων πατήστε εδώ.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠ/ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ 60 & ΠΕ 70 (Γ' ΦΑΣΗ-ΚΡΑΤΙΚΟΥ)

Για να δείτε τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών νηπιαγωγών ΠΕ60 της Γ΄φάση πατήστε εδώ

Για να δείτε τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών νηπιαγωγών ΠΕ70 της Γ΄φάση πατήστε εδώ

Λειτουργικά κενά αναπληρωτών κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών (κρατικού Γ΄φάση)

Για τα λειτουργικά κενά των αναπληρωτών ΠΕ60 (κρατικού - Γ΄ φάση) πατήστε εδώ

Λειτουργικά κενά αναπληρωτών κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων (κρατικού Γ΄φάση)

Για τα λειτουργικά κενά των αναπληρωτών ΠΕ70 (κρατικού - Γ΄ φάση) πατήστε εδώ

Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ (κατά προτεραιότητα, από πλεονασματικές περιοχές, τροποποιήσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων)

Για τις αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ πατήστε εδώ

Προσλήψεις Αναπληρωτών κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών (μέσω ΕΣΠΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Υποστήριξη των Ολοήμερων Σχολείων»

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2014-2015 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 35 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων για την κάλυψη λειτουργικών κενών αποκλειστικά και μόνον στο απογευματινό πρόγραμμα των κλασσικών Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων και 51 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών για την κάλυψη λειτουργικών κενών αποκλειστικά και μόνον στο Ολοήμερο Τμήμα των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014 έως και την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014 όπου και θα τοποθετηθούν με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
Στο ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου δεν έγινε καμιά πρόσληψη σε αυτή τη φάση των αναπληρωτών ΠΕ70 και ΠΕ60 (μέσω ΕΣΠΑ) για την κάλυψη των λειτουργικών κενών στα ολοήμερα τμήματα. 

Για τους πίνακες με τα ονόματα των προσλαμβανόμενων ΠΕ 60 πατήστε εδώ
Για τους πίνακες με τα ονόματα των προσλαμβανόμενων ΠΕ 70 πατήστε εδώ

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών (τακτικού προϋπολογισμού)

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 160 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και 59 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης πρόσληψης για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014 έως και την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014 όπου και θα τοποθετηθούν με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής όπου προσλήφθηκαν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
Στο ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου προσλήφτηκαν 5 αναπληρωτές ΠΕ60 Νηπιαγωγοί και 6 αναπληρωτές ΠΕ70 Δάσκαλοι.

Για τους πίνακες με τα ονόματα των προσλαμβανόμενων ΠΕ 60 πατήστε εδώ
Για τους πίνακες με τα ονόματα των προσλαμβανόμενων ΠΕ 70 πατήστε εδώ
 

Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2014

Λειτουργικά κενά για τους αναπληρωτές ΠΕ70 (κρατικού - Β΄ φάση) στα Δημοτικά Σχολεία

Για τα λειτουργικά κενά των αναπληρωτών ΠΕ70 (κρατικού - Β΄ φάση) πατήστε εδώ

Τοποθετήσεις αναπληρωτών Νηπιαγωγών ΠΕ60 ΕΣΠΑ (Β΄ φάση) για τα ολοήμερα Νηπιαγωγεία

Για τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών νηπιαγωγών ΠΕ60 ΕΣΠΑ σε ολοήμερα Νηπιαγωγεία πατήστε εδώ

Λειτουργικά κενά για τους αναπληρωτές ΠΕ60 (κρατικού - Β΄ φάση) σε κλασσικά τμήματα Νηπιαγωγείων

Για τα λειτουργικά κενά των αναπληρωτών ειδικότητας ΠΕ60 (κλασσικών τμημάτων) πατήστε εδώ

Λειτουργικά κενά για αναπληρωτές ΕΣΠΑ ειδικοτήτων ΠΕ60 και ΠΕ70 (Β΄ φάση) για τα ολοήμερα τμήματα

Για τους αναπληρωτές ειδικότητας ΠΕ60 πατήστε εδώ

Για τους αναπληρωτές ειδικότητας ΠΕ70 πατήστε εδώ

Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΕ61 ΚΑΙ ΠΕ60.50 (ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ)

Για τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών νηπιαγωγών ειδικής αγωγής ΠΕ61-ΠΕ60.50 πατήστε εδώ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ16.01, ΠΕ19-20, ΠΕ32-ΠΕ18.41, ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΑΕΠ

Τα ονόματα των αναπληρωτών εκπ/κών ΠΕ06(Αγγλικής), ΠΕ08(Καλλιτεχνικών), ΠΕ11(Φυσικής Αγωγής), ΠΕ16.01(Μουσικής), ΠΕ19-20(Πληροφορικής), ΠΕ32(Θεατρικών Σπουδών) και ΠΕ18.41(Δραματικής Τέχνης) που τοποθετήθηκαν σε Δημοτικά Σχολεία ΕΑΕΠ στους παρακάτω πίνακες:

Για τους αναπληρωτές ειδικότητας ΠΕ06 πατήστε εδώ

Για τους αναπληρωτές ειδικότητας ΠΕ08 πατήστε εδώ

Για τους αναπληρωτές ειδικότητας ΠΕ11 πατήστε εδώ

Για τους αναπληρωτές ειδικότητας ΠΕ16.01 πατήστε εδώ

Για τους αναπληρωτές ειδικότητας ΠΕ19-20 πατήστε εδώ

Για τους αναπληρωτές ειδικότητας ΠΕ32-18.41 πατήστε εδώ   

Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 452 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και 106 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Πληρωμή ωρομισθίων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» της Συλλογικής Απόφασης Έργων (ΣΑΕ) 047 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014 έως και την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2014.
Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία πρόσληψης των προσωρινών αναπληρωτών λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για τους πίνακες με τα ονόματα των εκπαιδυτικών κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων πατήστε εδώ.
Για τους πίνακες με τα ονόματα των εκπαιδυτικών κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών πατήστε εδώ.

Προσλήψεις Αναπληρωτών κλάδων ΠΕ60-Νηπιαγωγών και ΠΕ70-Δασκάλων ΕΣΠΑ για την κάλυψη των λειτουργικών κενών στο Τμήμα των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων και στο απογευματινό πρόγραμμα των κλασσικών Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 148 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών ΕΣΠΑ για την κάλυψη λειτουργικών κενών αποκλειστικά και μόνον στο Ολοήμερο Τμήμα των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων και 106 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων ΕΣΠΑ για την κάλυψη λειτουργικών κενών αποκλειστικά και μόνον στο απογευματινό πρόγραμμα των κλασσικών Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014 έως και την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2014.
Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία πρόσληψης των προσωρινών αναπληρωτών λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για τους πίνακες με τα ονόματα των εκπαιδυτικών κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων πατήστε εδώ.

Για τους πίνακες με τα ονόματα των εκπαιδυτικών κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών πατήστε εδώ.

Λειτουργικά κενά για τις ειδικότητες ΠΕ16.01(Μουσικής), ΠΕ06(Αγγλικής), ΠΕ08(Καλλιτεχνικών), ΠΕ19-20(Πληροφορικής), ΠΕ11(Φυσικής Αγωγής), ΠΕ32(Θεατρικών Σπουδών) και ΠΕ18.41(Δραματικής Τέχνης) για τα Δημ. Σχολεία ΕΑΕΠ

Τα λειτουργικά κενά για τις ειδικότητες ΠΕ16.01(Μουσικής), ΠΕ06(Αγγλικής), ΠΕ08(Καλλιτεχνικών), ΠΕ19-20(Πληροφορικής), ΠΕ11(Φυσικής Αγωγής), ΠΕ32(Θεατρικών Σπουδών) και ΠΕ18.41(Δραματικής Τέχνης) για τα Δημ. Σχολεία ΕΑΕΠ.
Για να δείτε τα κενά πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

ΚΕΝΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ 16.01
ΚΕΝΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ 06
ΚΕΝΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ 08
ΚΕΝΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ 19 ΚΑΙ ΠΕ 20
ΚΕΝΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ 11
ΚΕΝΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ 32 _ΠΕ 18.41 (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΕ 61 ΚΑΙ ΠΕ 60.50

Λειτουργικά κενά ειδικοτήτων ΠΕ61 και ΠΕ60.50 Νηπιαγωγών στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΚΕΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΕ 61 & ΠΕ 60_50

Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014

Τα δικαιολογητικά πρόσληψης για τους αναπληρωτές ΕΣΠΑ

Δικαιολογητικά για την πρόσληψη αναπληρωτών 

1. Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας
2. Φωτοτυπία πτυχίου ή Βεβαίωσης περάτωσης σπουδών
3. Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ ή αντίγραφο οποιουδήποτε δημοσίου εγγράφου στο οποίο αναγράφεται το ΑΦΜ
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (μόνο για τους έγγαμους). Αν δεν υπάρχουν παιδιά αρκεί και αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γάμου
5. Πιστοποιητικό υγείας 5α) σε περίπτωση που υπάρχει πιστοποιητικό υγείας εντός της τελευταίας τριετίας μπορεί να προσκομισθεί αυτό (αντίγραφο) 5β) σε περίπτωση που δεν υπάρχει, κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης ότι θα προσκομισθεί άμεσα
6. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας αναπληρωτή ή ωρομισθίου
7. Υπεύθυνη Δήλωση (θα συμπληρωθεί στην υπηρεσία)
8. Φωτοτυπία ΑΜΚΑ
9. Αριθμό μητρώου ΙΚΑ (φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου υγείας)
10. Ποινικό μητρώο (αναζητείται αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία)
11. Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπέζης (να αναγράφεται ο ΙΒΑΝ)
12. Φωτοτυπία δελτίου ανεργίας (σε περίπτωση που λαμβάνουν επίδομα ανεργίας)

Προσλήψεις Αναπληρωτών Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΠΕ61 και ΠΕ60.50

Προσλήψεις 209 Αναπληρωτών Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2014-2015 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 10 εκπαιδευτικοί ΠΕ61-Νηπιαγωγών ΕΑΕ και 199 εκπαιδευτικοί ΠΕ60.50 για την κάλυψη λειτουργικών κενών στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και στα Τμήματα Ένταξης των νηπιαγωγείων γενικής εκπαίδευσης
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2014 έως και τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014
Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία πρόσληψης των προσωρινών αναπληρωτών λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για τους πίνακες με τα ονόματα των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ61 και ΠΕ60.50 πατήστε εδώ.

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους ωραρίου κλάδων ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ08-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ16.01-Μουσικής, ΠΕ19 & ΠΕ20-Πληροφορικής, ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών και ΠΕ18.41-Δραματικής Τέχνης

Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών στα Δημοτικά Σχολεία ΕΑΕΠ της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2014-2015 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ωραρίου346 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, 533 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ08-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, 183 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, 278 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ16.01-Μουσικής, 172 εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ19 & ΠΕ20-Πληροφορικής, 435 εκπαιδευτικοί του κλάδουΠΕ32-Θεατρικών Σπουδώνκαι 37εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ18.41-Δραματικής Τέχνης.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2014 έως τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014
Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία πρόσληψης των προσωρινών αναπληρωτών λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για να δείτε τις προσλήψεις των αναπληρωτών ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ1, ΠΕ16.01, ΠΕ19-20, ΠΕ32, ΠΕ18.41 μεταβείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.minedu.gov.gr/grafeio-typoy-kai-dimosion-sxeseon-main/deltia-typoy-main/11980-17-09-14-dt-proslipseis-anaplirwtwn.html

Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2014

Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ61-Νηπιαγωγών ΕΑΕ και ΠΕ71-Δασκάλων ΕΑΕ

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2014-2015 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 18 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ61-Νηπιαγωγών ΕΑΕ και 1.224 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ71-Δασκάλων ΕΑΕ για την κάλυψη λειτουργικών κενών στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και στα Τμήματα Ένταξης των σχολείων γενικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο υλοποίησης των ανωτέρω Πράξεων.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2014 έως και τη ΔΕΥΤΕΡΑ 15 Σεπτεμβρίου 2014όπου και θα τοποθετηθούν με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
Για τον πίνακα των ονομάτων ειδικότητας ΠΕ71 πατήστε εδώ.

 

Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΕ60 ΕΣΠΑ ΣΕ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΕ
ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
ΠΕ60

Ν/Γ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΙΚΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ
Ν/Γ ΚΑΛΑΘΟΥ
ΣΟΡΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
ΚΑΠΝΟΥΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΑΔΕΙΑ)
Ν/Γ ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ
ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΑ
2ο Ν/Γ ΣΥΜΗΣ
ΠΑΓΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗ
1ο Ν/Γ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ ΚΩ
ΠΕΤΡΑ ΙΩΑΝΝΑ
1ο Ν/Γ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΩ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ
1ο Ν/Γ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ
ΦΛΑΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
2ο Ν/Γ ΚΩ
ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
Ν/Γ ΠΑΝΟΡΜΟΥ

3ο Ν/Γ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΠΑΠΑΜΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Ν/Γ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΣΟΥ

Ν/Γ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΛΕΡΟΥ

Ν/Γ ΠΑΝΤΕΛΙΟΥ ΛΕΡΟΥ

1ο Ν/Γ ΛΑΚΚΙΟΥ ΛΕΡΟΥ

1ο Ν/Γ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ν/Γ ΣΚΑΛΑΣ ΠΑΤΜΟΥ
ΤΣΙΓΩΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ν/Γ ΛΕΙΨΩΝ
ΖΕΡΒΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΕ70 ΕΣΠΑ ΣΕ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (ΕΚΤΟΣ ΕΑΕΠ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΕ
ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΠΕ70

7ο ΔΣ ΡΟΔΟΥ
ΣΙΒΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
10ο ΔΣ ΡΟΔΟΥ
ΗΛΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΙΑ
ΔΣ ΣΓΟΥΡΟΥ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΣ ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ
ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΔΣ ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ
ΧΙΝΤΖΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΔΣ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ
ΜΠΑΚΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΔΣ ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ
ΔΩΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΔΣ ΔΙΜΥΛΙΑΣ
ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΔΣ ΕΜΠΩΝΑ
ΧΡΟΥΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΣ ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ

ΔΣ ΛΑΡΔΟΥ
ΒΑΡΤΣΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
ΔΣ ΛΙΝΔΟΥ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΣ ΠΥΛΩΝΑΣ
ΚΟΥΔΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΔΣ ΣΟΡΩΝΗΣ
ΣΚΑΛΤΣΩΝΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΔΣ ΑΠΕΡΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΚΡΙΚΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΣ ΑΡΚΑΣΑΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΔΣ ΔΙΑΦΑΝΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΔΣ ΚΑΣΟΥ
ΠΙΤΣΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΔΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ

ΔΣ ΤΗΛΟΥ

ΔΣ ΧΑΛΚΗΣ
ΠΟΝΤΙΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΔΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΛΕΡΟΥ
ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΣ ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΥ ΛΕΡΟΥ
ΚΑΦΡΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΣ ΑΡΓΟΥΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΔΣ ΒΑΘΕΩΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΜΑΡΙΑ
3ο ΔΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΜΑΓΚΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
6ο ΔΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΒΛΑΣΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
    
2ο ΔΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

ΔΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΟΥΔΟΥΜΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ
ΠΙΤΣΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΔΣ ΛΕΙΨΩΝ
ΜΑΡΓΕΛΗ ΟΛΓΑ
ΔΣ ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ
ΚΑΠΕΖΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
5ο ΔΣ ΚΩ
ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
7ο ΔΣ ΚΩ
ΚΑΛΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΣ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ
ΤΣΙΚΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΔΣ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ ΚΩ
ΜΠΟΥΡΛΑΪ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΔΣ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ
ΣΑΡΒΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΣ ΚΑΜΠΟΥ ΠΑΤΜΟΥ
ΓΙΩΤΙΤΣΑΣ ΧΑΡΙΣΗΣ
ΔΣ ΣΚΑΛΑΣ ΠΑΤΜΟΥ
ΜΑΛΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΣ ΧΩΡΑΣ ΠΑΤΜΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ