Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2015

Δηλώσεις προτίμησης και Ανάληψη Υπηρεσίας των εκπ/κων που αποσπάστηκαν στο ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου

Οι εκπ/κοι που αποσπάστηκαν στο ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου πρέπει να δηλώσουν τις σχολικές μονάδες για τις οποίες ενδιαφέρονται μέχρι και την Τρίτη 01.09.2015 συμπληρώνοντας την αίτηση δήλωσης προτίμησης.
Σε ότι αφορά την ανάληψη υπηρεσίας των εκπαιδευτικών που αποσπάστηκαν καθώς και εκείνων που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου, θα γίνει στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου την Τρίτη 01.09.2015 με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς που διαμένουν εκτός νήσου Ρόδου, οι οποίοι μπορούν να στέλνουν με Φαξ (2241364821) στην Π.Ε. την αναφορά ανάληψης υπηρεσίας.
Για την αίτηση δήλωσης προτίμησης, την αναφορά ανάληψης υπηρεσίας και το δελτίο τύπου της Διεύθυνσης Π.Ε. Δωδεκανήσου πατήστε ΕΔΩ

Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2015

Αποσπάσεις Εκπ/κών Π.Ε. από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, σε ΣΜΕΑΕ και σε ΚΕΔΔΥ

Από το ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου πήραν απόσπαση (κατά ειδικότητα) για άλλα ΠΥΣΠΕ:
Τριάντα ένα (31) συνάδελφοι/ισσες ΠΕ70, έξι (6) συναδέλφισσες ΠΕ60, πέντε (5) συναδέλφισσες ΠΕ06, έξι (6) συνάδελφοι/ισσες ΠΕ11 και τρεις (3) συνάδελφοι/ισσες ΠΕ19-20.
Ήρθαν με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ στο ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου:
Είκοσι εννιά (29) συνάδελφοι/ισσες ΠΕ70, δώδεκα (12) συνάδελφοι/ισσες ΠΕ60, τρεις (3) συναδέλφισσες ΠΕ06 και ένας συνάδελφος ΠΕ11.
Στο ΚΕΔΔΥ Ρόδου αποσπάστηκαν δύο (2) συνάδελφοι/ισσες και στο ΚΕΔΔΥ Κω αποσπάστηκαν δύο συνάδελφοι/ισσες.
Για ΣΜΕΑΕ από το ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου πήραν απόσπαση δύο (2) συναδέλφισσες για άλλα ΠΥΣΠΕ.
Οι συνάδελφοι που δεν πήραν απόσπαση έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση επανεξέτασης.
Όσοι συνάδελφοι έχουν οποιαδήποτε αμφισβήτηση μπορούν να υποβάλλουν ένσταση μέσω των Διευθύνσεων Π.Ε. η οποία θα εξεταστεί από το ΚΥΣΠΕ.

Για να δείτε τις όλες τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, σε ΚΕΔΔΥ και σε ΣΜΕΑΕ πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους:
Αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ ΕΔΩ
Αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ (κατά προτεραιότητα) ΕΔΩ
Αποσπάσεις σε ΚΕΔΔΥ ΕΔΩ
Αποσπάσεις σε ΣΜΕΑΕ ΕΔΩ

Ενημέρωση σχετικά με την υποβολή αιτήσεων υποψηφίων αναπληρωτών & ωρομισθίων εκπ/κών σχ. έτους 2015-16. (Δελτίο Τύπου)

Το Υπουργείο Παιδείας, κατόπιν πρόσφατης σχετικής απόφασης του Τμήματος Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, προέβη στη δημοσίευση σε ΦΕΚ των Υπουργικών Αποφάσεων περί πρόσκλησης υποψηφίων για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών Γενικής Εκπ/σης, Μουσικών Σχολείων και Ειδικής Αγωγής σχολικού έτους 2015-2016.
(ΟΜΩΣ....) Εν όψει προκήρυξης βουλευτικών εκλογών, θα ζητηθεί, με την ορκωμοσία της Υπηρεσιακής Κυβέρνησης, η απαιτούμενη σχετική έγκριση από την Επιτροπή της παρ.4 του άρθρου 28 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει, του Συμβουλίου της Επικρατείας για την ενεργοποίηση των εν λόγω διαδικασιών.
(AN.....) Σε περίπτωση θετικής εξέλιξης (!!!!!), θα ενεργοποιηθούν άμεσα οι σχετικές διαδικασίες υποβολής αιτήσεων αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπ/κών και θα κληθούν οι υποψήφιοι εκπ/κοί να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με νεότερο Δελτίο Τύπου του Υπουργείου, στο οποίο και θα ορίζεται η σχετική προθεσμία.
Yπόχρεοι υποβολής σχετικής αίτησης είναι και οι εκπ/κοί οι οποίοι έχουν ήδη υποβάλει αίτηση κατά περίπτωση για ένταξη στους οικείους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2015-2016 πριν από την έκδοση της σχετικής απόφασης του Τμήματος Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, χωρίς να απαιτείται η εκ νέου κατάθεση ήδη προσκομισθέντων δικαιολογητικών. Οι αιτήσεις για το σύνολο των υποψηφίων θα υποβάλλονται σε οποιαδήποτε Δ/νση Εκπ/σης της οικείας βαθμίδας.
Για το Δελτίο Τύπου πατήστε ΕΔΩ

Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2015

Σχετικά με τις εγκυκλίους πρόσληψης αναπληρωτών εκπ/κων (Γενικής Αγωγής, Ειδικής Αγωγής και Μουσικής).

Η δημοσίευση σε ΦΕΚ των τριών εγκυκλίων για τις προσλήψεις αναπληρωτών Π.Ε. (Γενικής Αγωγής, Ειδικής Αγωγής και Μουσικής) αναμένεται να γίνει την Πέμπτη 27 Αυγούστου. Η προηγούμενη διαδικασία ακυρώνεται και προβλέπεται προθεσμία επτά εργάσιμων ημερών, από τη δημοσίευση, για υποβολή αιτήσεων.
Οι συνάδελφοι μπορούν να υποβάλλουν νέα αίτηση, να τροποποιήσουν την παλιά ή απλά να την επικαιροποιήσουν. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να κάνουν επικαιροποίηση της αίτησης, παίρνοντας νέο αριθμό πρωτοκόλλου, από τις Δ/νσεις Εκπαίδευσης, ακόμα κι αν δεν κάνουν καμία αλλαγή.
Η επικαιροποίηση των δηλώσεων των αναπληρωτών θα μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε Δ/νση Π.Ε.
Σε ότι αφορά τις αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ θα εξεταστούν στη συνεδρίαση του ΚΥΣΠΕ την Παρασκευή 28 Αυγούστου.

Τρίτη, 25 Αυγούστου 2015

Ανακοινοποίηση (και νέα ανακοινοποίηση στις 26/8/2015) των μεταθέσεων εκπαιδευτικών ειδικοτήτων Π.Ε. (Π.Ε.06, Π.Ε.11 και Π.Ε.16) από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το σχολικό έτος 2015-2016

Μετά από την ανακοινοποίηση (και τη νέα ανακοινοποίηση που έγινε στις 26/8/2015 μετά τις μετατάξεις) των μεταθέσεων εκπαιδευτικών ειδικοτήτων Π.Ε. (Π.Ε.06, Π.Ε.11 και Π.Ε.16) από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου πήραν μετάθεση για άλλα ΠΥΣΠΕ είκοσι ένα (21) συνάδελφοι/ισσες ΠΕ11 και δέκα (10) συνάδελφοι/ισσες ΠΕ06 και ήρθε με μετάθεση από άλλο ΠΥΣΠΕ μια συναδέλφισσα ΠΕ11.
Για να δείτε τις οριστικές (τελικές) μεταθέσεις εκπαιδευτικών ειδικοτήτων Π.Ε. (Π.Ε.06, Π.Ε.11 και Π.Ε.16) από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ (στην ιστοσελίδα του αιρετού μας στο ΚΥΣΠΕ Δημήτρη Μπράτη www.mpratis.gr ) πατήστε ΕΔΩ

Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2015

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών ειδικοτήτων Π.Ε. (Π.Ε. 06, Π.Ε. 11 και Π.Ε. 16) από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το σχολικό έτος 2015-2016

Από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου πήραν μετάθεση για άλλα ΠΥΣΠΕ πέντε (5) συνάδελφοι/ισσες ΠΕ11 και οκτώ (8) συνάδελφοι/ισσες ΠΕ06 και ήρθε με μετάθεση από άλλο ΠΥΣΠΕ μια συναδέλφισσα ΠΕ11.
Για να δείτε τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών ειδικοτήτων Π.Ε. (Π.Ε. 06, Π.Ε. 11 και Π.Ε. 16) από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ (από την ιστοσελίδα του αιρετού του ΚΥΣΠΕ Δημήτρη Μπράτη) πατήστε ΕΔΩ

Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2015

Υπουργείο Παιδείας - Δελτίο Τύπου Αναφορικά με τις υπηρεσιακές μεταβολές για το σχολ. έτος 2015-2016

Κατόπιν γραπτών και προφορικών ερωτημάτων σχετικά με τις υπηρεσιακές μεταβολές για το σχολικό έτος 2015-2016 το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων διευκρινίζει ότι, όπως κατά κανόνα συμβαίνει σε ανάλογες περιπτώσεις, οι υπηρεσιακές μεταβολές που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων θα εξαιρεθούν από τους περιορισμούς που επιβάλλει η προεκλογική περίοδος. 
Για το Δελτίο Τύπου πατήστε ΕΔΩ

Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2015

Αποσπάσεις εκπ/κών Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες

Για τις αποσπάσεις στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, πατήστε ΕΔΩ

Για τις αποσπάσεις στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες, πατήστε ΕΔΩ

Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2015

Πρόσκληση υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών ΕΑΕ σχολ. έτους 2015-2016

Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί τους εκπαιδευτικούς των κλάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ), να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να ενταχθούν στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών EAE σχολικού έτους 2015-2016.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 13-08-2015 έως και 21-08-2015
Για την εγκύκλιο και την αίτηση πατήστε ΕΔΩ

Τρίτη, 11 Αυγούστου 2015

Τα νέα Πειθαρχικά Συμβούλια Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Ε. και Δ.Ε. Νοτίου Αιγαίου με τους αιρετούς εκπροσώπους

Τα Πειθαρχικά Συμβούλια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας έγιναν από τριμελή πενταμελή και στις δύο επιπλέον θέσεις τοποθετήθηκαν δύο (2) αιρετοί εκπρόσωποι.

Δείτε τα Πειθαρχικά Συμβούλια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Ε. και Δ.Ε. Νοτίου Αιγαίου με τη συμμετοχή των αιρετών εκπροσώπων (ονόματα) ΕΔΩ

Αποσπάσεις Εκπ/κών Α/θμιας Εκπ/σης σε Διευθύνσεις Π.Ε. για το σχολικό έτος 2015-2016

Στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου αποσπάσθηκαν συνολικά 4 συνάδελφοι. Δύο συναδέλφισσες ΠΕ70 και δύο συνάδελφοι ΠΕ70.
Για να δείτε τις Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας πατήστε ΕΔΩ