Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2015

Αποσπάσεις Εκπ/κών Π.Ε. από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, σε ΣΜΕΑΕ και σε ΚΕΔΔΥ

Από το ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου πήραν απόσπαση (κατά ειδικότητα) για άλλα ΠΥΣΠΕ:
Τριάντα ένα (31) συνάδελφοι/ισσες ΠΕ70, έξι (6) συναδέλφισσες ΠΕ60, πέντε (5) συναδέλφισσες ΠΕ06, έξι (6) συνάδελφοι/ισσες ΠΕ11 και τρεις (3) συνάδελφοι/ισσες ΠΕ19-20.
Ήρθαν με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ στο ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου:
Είκοσι εννιά (29) συνάδελφοι/ισσες ΠΕ70, δώδεκα (12) συνάδελφοι/ισσες ΠΕ60, τρεις (3) συναδέλφισσες ΠΕ06 και ένας συνάδελφος ΠΕ11.
Στο ΚΕΔΔΥ Ρόδου αποσπάστηκαν δύο (2) συνάδελφοι/ισσες και στο ΚΕΔΔΥ Κω αποσπάστηκαν δύο συνάδελφοι/ισσες.
Για ΣΜΕΑΕ από το ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου πήραν απόσπαση δύο (2) συναδέλφισσες για άλλα ΠΥΣΠΕ.
Οι συνάδελφοι που δεν πήραν απόσπαση έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση επανεξέτασης.
Όσοι συνάδελφοι έχουν οποιαδήποτε αμφισβήτηση μπορούν να υποβάλλουν ένσταση μέσω των Διευθύνσεων Π.Ε. η οποία θα εξεταστεί από το ΚΥΣΠΕ.

Για να δείτε τις όλες τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, σε ΚΕΔΔΥ και σε ΣΜΕΑΕ πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους:
Αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ ΕΔΩ
Αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ (κατά προτεραιότητα) ΕΔΩ
Αποσπάσεις σε ΚΕΔΔΥ ΕΔΩ
Αποσπάσεις σε ΣΜΕΑΕ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου