Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2016

Ενημερωτικό σημείωμα για τη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ στις 7/12/2016

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Σε συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου την Τετάρτη 7-12-2016 και σύμφωνα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αποφασίστηκαν τα παρακάτω:
1)  Ορισμός προϊσταμένης στο 16ο Ν/Γ Ρόδου. Ορίζεται ως προϊσταμένη η συναδέλφισσα Τσουκαλά Μαρίνα με θητεία έως τις 31/7/2017.
2) Μετά από εξέταση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, δόθηκαν οι εγκρίσεις για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε 4 συναδέλφους ΠΕ70, σε συναδέλφισσα ΠΕ05, σε  συνάδελφο ΠΕ11, σε συναδέλφισσα ΠΕ16.01 και σε συναδέλφισσα ΠΕ19-20. Απορρίφθηκε το αίτημα συναδέλφου ΠΕ70 επειδή δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις.
3) Έγινε η αναγνώριση της συνάφειας διδακτορικού τίτλου σπουδών σε συναδέλφισσα ΠΕ70.
4) Μετακίνηση συναδέλφισσας ΠΕ70 από το 2ο Δ.Σ. Ιαλυσού στο Δ.Σ. Μαριτσών, λόγω επιστροφής από άδεια συναδέλφισσας ΠΕ70 στην οργανική της θέση (2ο Δ.Σ. Ιαλυσού).
5)  Τοποθέτηση συναδέλφισσας ΠΕ60 που επέστρεψε από άδεια στο 1ο Ν/Γ Λακκίου Λέρου.   
6)  Διάθεση συναδέλφισσας ΠΕ05 από το 4ο Δ.Σ. Κω στο Δ.Σ. Πυλίου Κω για 2 ώρες.
7) Τοποθέτηση συναδέλφισσας ΠΕ11 που επέστρεψε στο ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου από απόσπαση, στο 2ο Πειραματικό Δ.Σ. Ρόδου και στο 12ο Δ.Σ. Ρόδου.
8) Βελτίωση θέση.