Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2018

Ενημερωτικό σημείωμα για τη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ στις 14/9/2018

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
σας εύχομαι καλή και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, δύναμη και κουράγιο.

Σε συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου που έγινε την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου και σύμφωνα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αποφασίστηκαν τα παρακάτω:
1) Έγιναν δεκτές μετά από εξέταση των απαραίτητων δικαιολογητικών, οι αιτήσεις για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε συναδέλφισσα  ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, σε 2 συνάδελφισσες ΠΕ79-Μουσικής και σε αναπληρωτή συνάδελφο ΠΕ86-Πληροφορικής.
2) Έγινε προσωρινή τοποθέτηση νεοδιόριστης συναδέλφισσας ΠΕ06-Αγγλικών που είχε ζητήσει παράταση ορκωμοσίας, στο 2ο ΔΣ Ρόδου.
3) Έγινε προσωρινή τοποθέτηση μόνιμων συναδέλφων των κλάδων ΠΕ05-Γαλλικών και ΠΕ07-Γερμανικών.
4) Εγκρίθηκε η προσωρινή τοποθέτηση των 2 μεταταγμένων συναδέλφων από τη Β΄/βάθμια Εκπ/ση, των κλάδων ΠΕ06-Αγγλικών και ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής στο 5ο ΔΣ Ρόδου και στο 12ο ΔΣ Ρόδου αντίστοιχα.
5) Εγκρίθηκε η αμοιβαία μετακίνηση 2 αναπληρωτριών ΠΕ70-Δασκάλων από το ΔΣ Αρκάσας στη Μεγίστη και αντίστροφα, η προσωρινή μετακίνηση συναδέλφισσας αναπληρώτριας ΠΕ70-Δασκάλων στο 17ο  ΔΣ Ρόδου από το ΔΣ Απολλώνων, και η μετακίνηση συναδέλφισσας κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών παράλληλης στήριξης από το Ν/Γ Σορωνής στο 1ο Ν/Γ Κοσκινού για το λόγο ότι έκαναν μετεγγραφή από το Ν/Γ Σορωνής στο 1ο Ν/Γ Κοσκινού οι μαθητές που είχαν έγκριση για παράλληλη και την μεταφορά της πίστωσης για παράλληλη την ακολουθεί και ο εκπαιδευτικός.
6)  Έγιναν διαθέσεις ωρών των εκπαιδευτικών της Α/βάθμιας Εκπ/σης των κλάδων ΠΕ06-Αγγλικών, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής και ΠΕ79-Μουσικής για την συμπλήρωση ωραρίου.
7) Εγκρίθηκε η αναγνώριση της προϋπηρεσίας σε συναδέλφισσα κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων για την μισθολογική εξέλιξη.
8) Εγκρίθηκε η μείωση ωραρίου κατά 2 ώρες εβδομάδα σε 2 συναδέλφισσες αναπληρώτριες των κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60.50-Ννηπιαγωγών λόγω τέκνων.
9) Έγινε η αναγνώριση της συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών σε 5 συναδέλφους κλάδου ΠΕ70-δασκάλων και σε συναδέλφισσα ΠΕ60-Νηπιαγωγών.

Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2018

Επανακατάταξη των σχολικών μονάδων σε αξιολογικές κατηγορίες - Οι δυσπρόσιτες σχολικές μονάδες

Στη Δ/νση Π.Ε. Δωδεκανήσου εντάσσονται στις δυπρόσιτες σχολικές μονάδες και τα σχολεία που ανήκουν στην κατηγορία Ι και είναι τα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία: Γενναδίου Ρόδου, Έμπωνα Ρόδου, Κρητηνίας Ρόδου, Αγίας Μαρίνας Λέρου, Λακκίου Λέρου και το Νηπιαγωγείο Παντελίου Λέρου.
Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η επανακατάταξη όλων των σχολείων Α΄/βάθμιας και Β΄/βάθμιας Εκπ/σης της χώρας σε 13 αξιολογικές κατηγορίες τις Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι, ΙΑ, ΙΒ, και ΙΓ από το σχολικό έτος 2018-2019
Ως δυσπρόσιτες σχολικές μονάδες Α΄/βάθμιας και Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης καθορίζονται όλες τις σχολικές μονάδες που κατατάσσονται στις κατηγορίες Ι, ΙΑ, ΙΒ, ΙΓ από το σχολικό έτος 2018-2019.
Δείτε το ΦΕΚ ΕΔΩ

Κυριακή, 9 Σεπτεμβρίου 2018

Τοποθετήσεις αναπληρωτών στην Α περιοχή του ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου

Τοποθετήσεις αναπληρωτών ΠΕ60-Νηπιαγωγών Α περιοχή ΕΔΩ  (στον πίνακα έχει γίνει ανακοινοποίηση).
Τοποθετήσεις αναπληρωτών ΠΕ70-Δασκάλων Α περιοχή ΕΔΩ
Τοποθετήσεις αναπληρωτών ΠΕ11-Γυμναστών Α περιοχή ΕΔΩ
Τοποθετήσεις ΠΕ70-Δασκάλων Παράλληλης Α περιοχή ΕΔΩ
Τοποθετήσεις  ΠΕ86-Πληροφορικής (πλήρους-ΑΜΩ-ΕΑΕ) Α περιοχή ΕΔΩ
Τοποθετήσεις ΠΕ08-Εικαστικών (πλήρους&ΕΑΕ) Α περιοχή ΕΔΩ
Τοποθετήσεις ΠΕ79-Μουσικής (πλήρους-ΑΜΩ-ΕΑΕ) Α περιοχή ΕΔΩ
Τοποθετήσεις ΠΕ60-Νηπιαγωγών Παράλληλης και ΣΜΕΑΕ-ΤΕ Α περιοχή ΕΔΩ
Τοποθετήσεις αναπληρωτών Δασκάλων ΣΜΕΑΕ&ΤΕ Α περιοχή ΕΔΩ
Τοποθετήσεις ΠΕ91.01&91.02-Θεατρικής Αγωγής Α περιοχή ΕΔΩ
Τοποθετήσεις αναπληρωτών ΠΕ07-Γερμανικής (ΑΜΩ) Α περιοχή ΕΔΩ
Τοποθετήσεις αναπληρωτών ΠΕ70-Δασκάλων ΤΥ&ΖΕΠ Α περιοχή ΕΔΩ
Τοποθετήσεις  ΠΕ06-Αγγλικών Α περιοχή ΕΔΩ


Σάββατο, 8 Σεπτεμβρίου 2018

Τοποθετήσεις αναπληρωτών στη Β περιοχή του ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου

Τοποθετήσεις αναπληρωτών ΠΕ70-Δασκάλων Β περιοχή ΕΔΩ
Τοποθετήσεις αναπληρωτών ΠΕ60-Νηπιαγωγών Β περιοχή ΕΔΩ
Τοποθετήσεις αναπληρωτών ΠΕ11-Γυμναστών Β περιοχή ΕΔΩ
Τοποθετήσεις αναπληρωτών ΠΕ08-Εικαστικών Β περιοχή ΕΔΩ
Τοποθετήσεις αναπληρωτών ΠΕ86-Πληροφορικής Β περιοχή ΕΔΩ
Τοποθετήσεις αναπληρωτών ΠΕ07-Γερμανικών (ΑΜΩ) Β περιοχή ΕΔΩ
Τοποθετήσεις αναπληρωτών ΠΕ06-Αγγλικών Β περιοχή ΕΔΩ
Τοποθετήσεις αναπληρωτών Νηπιαγωγών Παράλληλης Β περιοχή ΕΔΩ
Τοποθετήσεις αναπληρωτών Νηπιαγωγών ΣΜΕΑ&ΤΕ Β περιοχή ΕΔΩ
Τοποθετήσεις αναπληρωτών Δασκάλων Παράλληλης Β περιοχή ΕΔΩ
Τοποθετήσεις αναπληρωτών ΠΕ79-Μουσικής Β περιοχή ΕΔΩ
Τοποθετήσεις αναπληρωτών ΠΕ91.01-Θεατρικής Αγωγής Β περιοχή ΕΔΩ
Τοποθετήσεις αναπληρωτών Δασκάλων ΣΜΕΑΕ&ΤΕ Β περιοχή ΕΔΩ
Τοποθετήσεις αναπληρωτών Δασκάλων ΖΕΠ Β περιοχή ΕΔΩ

Τοποθετήσεις αναπληρωτών στη Γ περιοχή του ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου

Οι τοποθετήσεις των αναπληρωτών εκπ/κών (όλων των κλάδων) που προσλήφθηκαν στη Γ περιοχή
Τοποθετήσεις αναπληρωτών ΠΕ60-Νηπιαγωγών ΕΔΩ
Τοποθετήσεις αναπληρωτών ΠΕ70-Δασκάλων ΕΔΩ
Τοποθετήσεις αναπληρωτών Νηπιαγωγών παράλληλης στήριξης ΕΔΩ
Τοποθετήσεις αναπληρωτών Δασκάλων ΕΑΕ&ΤΕ ΕΔΩ
Τοποθετήσεις αναπληρωτών Δασκάλων παράλληλης στήριξης ΕΔΩ
Τοποθετήσεις αναπληρωτών Νηπιαγωγών ΣΜΕΑΕ και ΤΕ ΕΔΩ 
Τοποθετήσεις αναπληρωτών ΠΕ05-Γαλλικής (ΑΜΩ) ΕΔΩ 
Τοποθετήσεις αναπληρωτών ΠΕ08-Εικαστικών ΕΔΩ 
Τοποθετήσεις αναπληρωτών ΠΕ79.01-Μουσικής ΕΔΩ 
Τοποθετήσεις αναπληρωτών ΠΕ91.01-Θεατρικής αγωγής ΕΔΩ 
Τοποθετήσεις αναπληρωτών ΠΕ06-Αγγλικής πλήρους ΕΔΩ

Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2018

Τοποθετήσεις αναπληρωτών στη Δ περιοχή του ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου

Τοποθετήσεις των ΠΕ60-Νηπιαγωγών αναπληρωτών Δ περιοχής ΕΔΩ
Τοποθετήσεις των ΠΕ70-Δασκάλων αναπληρωτών Δ περιοχής ΕΔΩ
Τοποθετήσεις των αναπληρωτών ΠΕ86-Πληροφορικής Δ περιοχής ΕΔΩ
Τοποθετήσεις των αναπληρωτών ΠΕ06-Αγγλικής ΑΜΩ Δ περιοχής ΕΔΩ
Ττοποθετήσεις των αναπληρωτών ΠΕ06-Αγγλικής πλήρους Δ περιοχής ΕΔΩ
Τοποθετήσεις των αναπληρωτών ΠΕ79-Μουσικής πλήρους Δ περιοχής ΕΔΩ
Τοποθετήσεις των αναπληρωτών ΠΕ79-Μουσικής ΑΜΩ Δ περιοχής ΕΔΩ
Τοποθετήσεις των ΠΕ91.01-Θεατρικής πλήρους Δ περιοχής ΕΔΩ   & ΑΜΩ ΕΔΩ
Τοποθετήσεις των ΠΕ08-Εικαστηκών πλήρους Δ περιοχής ΕΔΩ & ΑΜΩ  ΕΔΩ
Τοποθετήσεις των αναπληρωτών ΠΕ11-Γυμναστών Δ περιοχής ΕΔΩ
Τοποθετήσεις αναπληρωτών ΠΕ70-Δασκάλων ΣΜΕΑΕ & Τ.Ε. Δ περιοχής ΕΔΩ
Τοποθετήσεις ΠΕ70-Δασκάλων Παράλληλης Στήριξης και Braille Δ περιοχής ΕΔΩ
Τοποθετήσεις των αναπληρωτών ΠΕ70-Δασκάλων ΖΕΠ & ΤΥ Δ περιοχής ΕΔΩ
Τοποθετήσεις των αναπληρωτών ΠΕ05-Γαλλικής ΑΜΩ Δ περιοχής ΕΔΩ
Τοποθετήσεις αναπληρωτών ΠΕ60-Νηπιαγωγών σε ΤΕ Δ περιοχής ΕΔΩ
Τοποθετήσεις ΠΕ60-Νηπιαγωγών Παράλληλης Στήριξης  Δ περιοχής ΕΔΩ

Πέμπτη, 6 Σεπτεμβρίου 2018

Δυνατότητα τροποποιητικών δηλώσεων τοποθέτησης στους αναπληρωτές που προσλήφθηκαν στη Διεύθυνσή Π.Ε. Δωδεκανήσου

Μετά την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας (στην ιστοσελίδα του) για την επικείμενη αλλαγή στις δυσπρόσιτες σχολικές μονάδες που αναφέρει ότι «Τις επόμενες ημέρες θα δημοσιευθεί στο ΦΕΚ η τροποποιημένη Υπουργική Απόφαση που θα εντάσσει επιπλέον 200 σχολικές μονάδες στην κατηγορία των Δυσπρόσιτων περιοχών», σε συνεννόηση με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, για όσους αναπληρωτές έχουν καταθέσει δήλωση προτίμησης σχολείων και επιθυμούν να την τροποποιήσουν, θα γίνονται δεκτές τροποποιητικές δηλώσεις μέχρι την Παρασκευή 7/9/2018 και ώρα 14.00.

Κενά της Π.Ε. Δωδεκανήσου για τις δηλώσεις προτίμησης των αναπληρωτών

Γίνεται συνεχής ενημέρωση των λειτουργικών κενών όλων των κλάδων για τις δηλώσεις προτίμησης των αναπληρωτών. Στις δηλώσεις προτίμησης για την τοποθέτηση σε σχολεία δεν υπάρχει κανένας αριθμητικός περιορισμός. Μπορούν να δηλώνουν όσες σχολικές μονάδες επιθυμούν.
Δείτε τα λειτουργικά κενά Νηπιαγωγών ανά περιοχές ΕΔΩ
Δείτε τα λειτουργικά κενά Δασκάλων ανά περιοχές ΕΔΩ
Δείτε τα λειτουργικά κενά ειδικοτήτων Α περιοχής ΕΔΩ
Δείτε τα λειτουργικά κενά ειδικοτήτων Β περιοχής ΕΔΩ
Δείτε τα λειτουργικά κενά ειδικοτήτων Γ περιοχής ΕΔΩ
Δείτε τα λειτουργικά κενά ειδικοτήτων Δ περιοχής ΕΔΩ

Δείτε τα λειτουργικά κενά ΠΕ70&ΠΕ60 σε ΣΜΕΑΕ-ΤΕ Α περιοχής ΕΔΩ
Δείτε τα λειτουργικά κενά ΠΕ70&ΠΕ60 σε ΣΜΕΑΕ-ΤΕ Β περιοχής ΕΔΩ
Δείτε τα λειτουργικά κενά ΠΕ70&ΠΕ60 σε ΣΜΕΑΕ-ΤΕ Γ περιοχής ΕΔΩ
Δείτε τα λειτουργικά κενά ΠΕ70&ΠΕ60 σε ΣΜΕΑΕ-ΤΕ Δ περιοχής ΕΔΩ
Δείτε τα λειτουργικά κενά ειδικοτήτων σε ΣΜΕΑΕ Α περιοχής ΕΔΩ

Τετάρτη, 5 Σεπτεμβρίου 2018

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπ/κών στην Α΄/βάθμια εκπ/ση

Προσλήφθηκαν από το υπουργείο παιδείας 3629 αναπληρωτές εκπ/κοί στην ειδική αγωγή και 8763 αναπληρωτές εκπ/κοί στη γενική αγωγή.
Στην Δ/νση Α΄/βάθμιας Εκπ/σης Δωδεκανήσου προσλήφθηκαν Α) στην Ειδική Αγωγή:
α) 45 Δάσκαλοι ΕΑΕ και 29 για παράλληλη στήριξη β) 15 Νηπιαγωγοί ΕΑΕ και 15 για την παράλληλη στήριξη γ) 1 Δάσκαλος στα ΚΕΔΔΥ και δ) 1 εκπ/κός Καλλιτεχνικών ΕΑΕ
Β) Στην γενική αγωγή: α) 220 δάσκαλοι γενικής αγωγής και 19 για ΤΥ-ΖΕΠ β) 93 νηπιαγωγοί, ΠΕ05-Γαλλικής γλώσσας: 6 μειωμένου ωραρίου, ΠΕ06-Αγγλικής: 30 και 6 μειωμένου, ΠΕ07-Γερμανικής: 8 μειωμένου, ΠΕ08-καλλιτεχνικών: 40 και 4 μειωμένου, ΠΕ11- Γυμναστών: 32 και 2 μειωμένου, ΠΕ79-Μουσικής: 26 και 5 μειωμένου, ΠΕ86-Πληροφορικής: 24 και 5 μειωμένου και ΠΕ91-Θεατρικής αγωγής: 18 και 4 μειωμένου.
Εύχομαι σε όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες καλή τοποθέτηση και καλή δύναμη.
Για τους πίνακες με τα ονόματα των Δασκάλων και Νηπιαγωγών Γενικής πατήστε ΕΔΩ
Για τους πίνακες με τα ονόματα των ΕΙΔΙΚΟΤΉΤΩΝ Γενικής πατήστε ΕΔΩ
Για τους πίνακες με τα ονόματα των Δασκάλων και Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής για ΣΜΕΑΕ  ΕΔΩ
Για τους πίνακες με τα ονόματα των ειδικοτήτων ειδικής αγωγής ΣΜΕΑΕ πατήστε ΕΔΩ
Για τους πίνακες με τα ονόματα για ΣΜΕΑΕ από γενικής πατήστε ΕΔΩ

Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου 2018

Τα λειτουργικά κενά για αναπληρωτές της ΠΕ Δωδεκανήσου κατά περιοχή - Ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης και τοποθέτησης των αναπληρωτών.

Ανακοινώθηκαν από τη Δ/νση Α΄/βάθμιας Εκπ/σης Δωδεκανήσου τα λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων γενικής και ειδικής αγωγής για τους αναπληρωτές εκπ/κούς και η διαδικασία πρόσληψης και τοποθέτησης των αναπληρωτών.
Δείτε τα λειτουργικά κενά γενικής και ειδικής αγωγής ΕΔΩ
Δείτε το δελτίο τύπου σχετικά με τον τρόπο πρόσληψης και τοποθέτησης των αναπληρωτών ΕΔΩ