Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην Α΄/βάθμια Εκπ/ση για τάξεις υποδοχής

Από το υπουργείο παιδείας προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές 234 εκπ/κοί του κλάδου ΠΕ70 για Τάξεις Υποδοχής.
Oι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Π.Ε. για ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 26 έως και την Παρασκευή 27 Απριλίου 2018.
Στα Δωδεκάνησα προσλήφτηκαν: 4 συναδέλφισσες κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων
Καλή αρχή και καλή τοποθέτηση στις συναδέλφισσες.
Δείτε τα ονόματα και τις περιοχές πρόσληψεις των αναπληρωτών ΕΔΩ

Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018

Οργανικά κενά του ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου - Υποβολή δηλώσεων οριστικής τοποθέτησης & βελτίωσης θέσης εντός του ΠΥΣΠΕ Δωδ/σου

Το ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου συνεδρίασε στις 25/4/2018 και Α) τοποθέτησε σε οργανικές θέσεις τις/τους 5 υπεράριθμους δασκάλες/ους (του 10ου Δ.Σ. Ρόδου) σύμφωνα με τις δηλώσεις προτίμησής τους.
Β) Επικαιροποίησε τα νέα οργανικά κενά του ΠΥΣΠΕ
Γ) Καλεί τους εκπαιδευτικούς της Γενικής Αγωγής των κλάδων ΠΕ 06, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ60, ΠΕ70 που έχουν υποβάλει αρχική αίτηση για βελτίωση θέσης ή δήλωση οριστικής τοποθέτησης ή έχουν μετατεθεί από άλλα ΠΥΣΠΕ, να υποβάλουν από 25-4-2018 έως και 02-05-2018 και ώρα 12:00 σχετική δήλωση αποκλειστικά μέσω του Online Συστήματος (https://teachers.minedu.gov.gr) στην οποία θα αναγράφουν με σειρά προτίμησης τις σχολικές μονάδες (μέχρι και 20 σχολικές μονάδες) που επιθυμούν να τοποθετηθούν οριστικά ή να τύχουν βελτίωσης θέσης.
Καλεί τους εκπ/κούς Ειδικής Αγωγής των κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70 που έχουν υποβάλει αρχική αίτηση για βελτίωση θέσης ή δήλωση οριστικής τοποθέτησης ή έχουν μετατεθεί από άλλα ΠΥΣΠΕ, να υποβάλουν από 25-4-2018 έως και 02-05-2018 και ώρα 12:00να υποβάλουν σχετική δήλωση, αποκλειστικά μέσω έντυπης δήλωσης, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους ή με fax (2241364821 υπόψη: ΠΥΣΠΕ).
Δείτε την πρόσκληση, τους πίνακες με τα οργανικά κενά και τη δήλωση τοποθέτησης για την Ειδική Αγωγή πατώντας ΕΔΩ 
Δείτε τους πίνακες με τα μόρια των αιτούντων βελτίωση-οριστική τοποθέτηση ΕΔΩ 


Τοποθετήσεις υπεραρίθμων εκπ/κών ΠΕ70 σε οργανικά κενά σχολικών μονάδων
1. ΒΛΑΧΟΥ ΡΟΖΑ στο  Δ.Σ. Σγουρού
2. ΔΟΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ στο 1ο Δ.Σ. Ρόδου
3. ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ στο Δ.Σ. Κοσκινού
4. ΣΥΜΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ στο 14ο Δ.Σ. Ρόδου
5. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΙΡΗΝΗ στο Δ.Σ. Σορωνής

Κατατέθηκε στη βουλή το νομοσχέδιο για τις νέες δομές υποστήριξης στην Α΄/βάθμια και Β΄/βάθμια εκπ/ση

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο καθορίζονται οι νέες δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο Σχολικής Μονάδας, Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Περιφέρειας, καταργείται το ΠΔ 152 και το μεγαλύτερο μέρος του ν. 3848/2010, γίνονται αλλαγές στο ωράριο διδασκαλίας των Διευθυντών και Υποδιευθυντών, καταργείται το πλαφόν των δύο(2) διαδοχικών θητειών στην ίδια θέση στελέχους για τους Διευθυντές σχολικών μονάδων, αλλάζει όνομα η ώρα σίτισης-χαλάρωσης του Ολοήμερου για να παραμείνει διδακτική, μπαίνει πλαφόν δύο(2) συνεχόμενων θητειών στην ίδια σχολική μονάδα για Δ/ντές-Δ/ντριες σχολικών μονάδων, καθορίζονται τα επιδόματα θέσεων ευθύνης κ.ά.
Δείτε το νομοσχέδιο ΕΔΩ
Δείτε τις τροποποιούμενες-καταργούμενες διατάξεις ΕΔΩ
Δείτε τις αιτιολογική έκθεση-δομές ΕΔΩ

Τετάρτη, 18 Απριλίου 2018

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπ/ση

Από το υπουργείο παιδείας προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές στη Γενική Αγωγή 26 εκπ/κοί του κλάδου ΠΕ60 και 31 εκπ/κοί του κλάδου ΠΕ70 
Oι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Π.Ε. για ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 19 έως και την Παρασκευή 20 Απριλίου 2018.
Στα Δωδεκάνησα προσλήφτηκαν: 3 εκπ/κοί κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και 3 εκπ/κοί κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών
Καλή αρχή και καλή τοποθέτηση στις συναδέλφισσες.
Δείτε τα ονόματα και τις περιοχές πρόσληψεις των αναπληρωτών ΕΔΩ

Ενημερωτικό σημείωμα για τη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ στις 17/4/2018

Σε συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου την Τρίτη 17-4-2018 και σύμφωνα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αποφασίστηκαν τα παρακάτω:
1)  Έγινε η αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών σε 4 συναδέλφισσες/ ους κλάδου ΠΕ70 (μόνιμοι), σε 5 συναδέλφισσες/ους κλάδου ΠΕ70 (αναπληρωτές), σε αναπληρώτρια συναδέλφισσα κλάδου ΠΕ60 και σε αναπληρωτή συνάδελφο κλάδου ΠΕ20
2) Μετά από εξέταση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, δόθηκε η έγκριση για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε 3 συναδέλφισσες/ους κλάδου ΠΕ70, σε συνάδελφο κλάδου ΠΕ19, σε συναδέλφισσα κλάδου ΠΕ07 και σε 2 συναδέλφισσες κλάδου ΠΕ06.
3) Εγκρίθηκε η μείωση ωραρίου κατά 2 ώρες την εβδομάδα λόγω τοκετού, σε 2 αναπληρώτριες συναδέλφισσες κλάδου ΠΕ70 και σε μία αναπληρώτρια συναδέλφισσα κλάδου ΠΕ32.
4)   Έγινε θετική εισήγηση στο αίτημα παραίτησης από τη θέση της υποδιευθύντριας του 12ου Δ.Σ. Ρόδου συναδέλφισσας κλάδου ΠΕ70.
5)   Έγινε θετική εισήγηση για διάθεση πλεονάζουσων ωρών για το Δ.Σ. Καρδάμαινας Κω.
6)   Αναγνωρίστηκαν οι προϋπηρεσίες για βαθμολογική εξέλιξη σε μόνιμη συναδέλφισσα κλάδου ΠΕ11 και σε μόνιμη συναδέλφισσα κλάδου ΠΕ60.
7)   Εγκρίθηκαν οι μετακινήσεις που έγιναν σε αναπληρώτρια συναδέλφισσα κλάδου ΠΕ60 στο 1ο Ν/Γ Ιαλυσού, σε αναπληρώτρια συναδέλφισσα κλάδου ΠΕ60 στο Ν/Γ καλάθου, και σε αναπληρώτρια συναδέλφισσα κλάδου ΠΕ60.50 στο 21ο Ν/Γ Ρόδου και διατέθηκε εξ ολοκλήρου αναπληρώτρια συναδέλφισσα κλάδου ΠΕ60.50 στο 1ο Ν/Γ Ρόδου
8)  Έγιναν οι προσωρινές τοποθετήσεις 8 μόνιμων συναδελφισσών κλάδου ΠΕ70, 2 μόνιμων συναδελφισσών κλάδου ΠΕ60, 2 μόνιμων συναδελφισσών κλάδου ΠΕ06 και αναπληρώτριας συναδέλφισσας κλάδου ΠΕ32 στο 13ο ΔΣ Ρόδου που επέστρεψαν από άδειες.
9)   Έγινε η κύρωση των οργανικών κενών των σχολικών μονάδων της Δωδεκανήσου.
Α) Σε πρώτη φάση (από 18-4-2018) θα γίνει η διαδικασία για τον χαρακτηρισμό των οργανικά υπεράριθμων του 10ου Δ.Σ. Ρόδου και την τοποθέτησή τους στα οργανικά κενά.
Β) Στη συνέχεια (από 24-4-2018) θα δηλωθούν και θα δοθούν τα εναπομείναντα κενά για την διαδικασία υποβολής των μεταθέσεων των εκπ/κών που αιτήθηκαν μετάθεση εντός του ΠΥΣΠΕ Δωδ/σου, των εκπ/κών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ και των εκπ/κών που ήρθαν με μετάθεση από άλλα ΠΥΣΠΕ.

Πέμπτη, 5 Απριλίου 2018

Πρόσκληση για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπ/κών Γενικής Εκπ/σης (πλην Μουσικών) και Ειδικής Αγωγής για το σχολ. έτους 2018-2019

Το Υπουργείο Παιδείας καλεί τους αναπληρωτές εκπ/κούς Γενικής Εκπ/σης (πλην Μουσικών) και Ειδικής Αγωγής, από την Παρασκευή 13 Απριλίου έως και τη Δευτέρα 30 Απριλίου 2018, να υποβάλουν αίτηση, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, σχολ. έτους 2018-2019.
Η Αίτηση-Δήλωση υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη του ΟΠΣΥΔ (https://opsyd.sch.gr/ ).
Επισημαίνεται ότι η επιλογή των περιοχών προτίμησης θα γίνει σε μεταγενέστερο χρόνο, μετά από έκδοση νεότερης σχετικής υπουργικής απόφασης.
Δείτε την εγκύκλιο για τη Γενικής ΕΔΩ
Δείτε την εγκύκλιο για την Ειδικής ΕΔΩ