Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Α΄/βάθμιας Εκπ/σης Ρόδου κινητοποίηση-συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 2 Μαρτίου

Μετά την απόφαση της ΔΟΕ για κήρυξη 3ωρης στάσης (3 τελευταίες ώρες του πρωινού και 3 πρώτες του απογευματινού προγράμματος) το ΔΣ του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ρόδου τροποποιεί την προηγούμενη απόφασή του και κηρύσσει 3ωρη διευκολυντική στάση εργασίας τις 3 πρώτες ώρες του πρωινού προγράμματος (8.00-11.00) για την Παρασκευή 2 Μαρτίου
Καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς, μόνιμους και αναπληρωτές στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Παρασκευή, 2 Μαρτίου και ώρα 13:00  στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου.
Την κινητοποίηση στις 2 του Μάρτη στηρίζει η ΑΔΕΔΥ και συμμετέχει με την κήρυξη 3ωρης Παναττικής διευκολυντικής στάσης εργασίας. 
ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΑΖΙΚΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΤΩΡΑ!!
ΕΞΙΣΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ!!

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ!!
ΑΥΞΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ!!


Προσδιορισμός οργανικών κενών Π.Υ.Σ.Π.Ε. Δωδεκανήσου

Γενική Αγωγή
ΚΛΑΔΟΣ
ΕΛΛΕΙΜΜΑ (-)
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ (+)
ΠΕ70 (Δασκάλων)
-134 οργανικά κενά
ΠΕ60 (Νηπιαγωγών)
-71 οργανικά κενά
ΠΕ05 (Γαλλικών)
+5 οργανικά κενά
ΠΕ06 (Αγγλικών)
-23 οργανικά κενά
ΠΕ07 (Γερμανικών)
+1 οργανικά κενά
ΠΕ08 (Καλλιτεχνικών)
+1 οργανικά κενά
ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής)
-28 οργανικά κενά
ΠΕ16 (Μουσικής)
-38 οργανικά κενά
ΠΕ19-20 (Πληροφορικής)
+7 οργανικά κενά
                                                                    Ειδική Αγωγή

ΚΛΑΔΟΣ
ΕΛΛΕΙΜΑ (-)
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ (+)
ΠΕ70 (Δασκάλων) για τα τμήματα Ένταξης
-39 οργανικά κενά
ΠΕ60 (Νηπιαγωγών) για τα τμήματα Ένταξης
-10 οργανικά κενά
ΠΕ70 (Δασκάλων) Για τα Ειδικά Σχολεία
-14 οργανικά κενά
ΠΕ60 (Νηπιαγωγών) για τα Ειδικά Νηπιαγωγεία
-1 οργανικό κενό

Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2018

ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Η καθιέρωση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής, ένα αίτημα 40 και πλέον χρόνων του κλάδου των εκπ/κών της Α΄/θμιας, ψηφίστηκε (άρθρο 33) στο νομοσχέδιο για την ίδρυση του πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και αποτελεί μια πολύ θετική εξέλιξη. Αποτέλεσμα των αγώνων και της δράσης του κλάδου μας σε αυτήν την κατεύθυνση. Η εφαρμογή της ξεκινά από το νέο σχολικό έτος και καθολική εφαρμογή στο βάθος τριετίας. Ο αγώνας δεν σταματά, συνεχίζεται για τις κατάλληλες υποδομές, για διορισμούς εκπ/κών και μέχρι η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή να γίνει καθολική σε όλη τη χώρα. 
Άρθρο 33
3. α) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 2 του νόμου 1566/1985 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
"Η φοίτηση είναι υποχρεωτική στο νηπιαγωγείο, στο δημοτικό σχολείο και στο γυμνάσιο εφόσον ο μαθητής δεν έχει υπερβεί το 16ο έτος της ηλικίας του"
β) Η παρ. 3 του άρθρου 3 του νόμου 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

Ενημερωτικό σημείωμα για τη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ στις 27/2/2018

Σε συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου την Τρίτη 27-2-2018 και σύμφωνα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αποφασίστηκαν τα παρακάτω:
1)  Έγινε η αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών σε 10 συναδέλφισσες και συναδέλφους του κλάδου ΠΕ70. Η προωθημένη μισθολογική κατάταξη και τα οικονομικά αποτελέσματα της αναγνώρισης ισχύουν από 01-01-2018 για τους μόνιμους εκπ/κούς και από την ημερομηνία αίτησης για τους αναπληρωτές εκπ/κούς. 
2) Μετά από εξέταση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, δόθηκε η έγκριση για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε συναδέλφισσα του κλάδου ΠΕ32, σε συνάδελφο του κλάδου ΠΕ11, σε συνάδελφο του κλάδου ΠΕ 06 και σε 3 συναδέλφισσες του κλάδου ΠΕ70.
3)  Εγκρίθηκε η μείωση ωραρίου σε συναδέλφισσα του κλάδου ΠΕ70 λόγω τέκνου.
4) Εγκρίθηκαν οι βελτιώσεις θέσεων που έγιναν σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, συναδέλφισσα ΠΕ70 από το Δ.Σ. Πανόρμου Καλύμνου στο ΔΣ Λίνδου, συναδέλφισσα ΠΕ70 από Δ.Σ. Αγίας Μαρίνας Λέρου στο Δ.Σ. Γεναδίου Ρόδου, προσωρινή μετακίνηση μόνιμης συναδέλφισσας ΠΕ70 από το Δ.Σ. Λίνδου στο 13ο Δ.Σ. Ρόδου.
5) Εγκρίθηκαν οι τοποθετήσεις των προσλαμβανόμενων αναπληρωτών ΠΕ70 και ΠΕ20.
6) Έγινε η αναγνώριση προϋπηρεσίας μόνο για βαθμολογική κατάταξη σε συναδέλφισσα ΠΕ11 και σε συναδέλφισσα ΠΕ60.
7) Εγκρίθηκε η λύση της υπαλληλικής σχέσης σε συνάδελφο ΠΕ70 και σε συναδέλφισσα ΠΕ70 λόγω του διορισμού τους στην Α΄/ θμια εκπαίδευση της Κύπρου.
8) Έγινε δεκτή η πρόταση του Διευθυντή Εκπ/σης για τον ορισμό του αναπληρωτή του, προϊσταμένου στην Δ.Π.Ε. Δωδεκανήσου.
9) Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, με ψήφους 3 προς 2 η επικαιροποίηση των οργανικών κενών στη Διεύθυνση ΠΕ Δωδεκανήσου για τις μεταθέσεις.
Ως αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών της Α΄/θμιας εκπ/σης στο ΠΥΣΠΕ Δωδ/σου, υπακούοντας στις αποφάσεις του κλάδου μας, διαφώνησα και καταψήφισα τη σχετική πρόταση - των οργανικών κενών, που δεν αποτυπώνει τα κενά σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες του κλάδου μας και κυρίως στο αίτημά μας για οργανική θέση υπεύθυνου ολοημέρου στα δημοτικά σχολεία.

Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2018

Κινητοποίηση του Συλλόγου Εκπ/κών Π.Ε. Ρόδου στις 2 Μαρτίου για μόνιμους διορισμούς - Κήρυξη 3ωρης στάσης εργασίας

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
        Σε πανελλαδικό επίπεδο οι τεράστιες εκπαιδευτικές ανάγκες καλύπτονται από τους συναδέλφους αναπληρωτές, οι οποίοι στηρίζουν έμπρακτα το Δημόσιο Σχολείο, υπηρετώντας σε όλες τις γωνιές της χώρας μας. Οι διαχρονικές ευθύνες όλων των κυβερνήσεων οδήγησαν στο θεσμό του «μόνιμου αναπληρωτή» με τα εξής βασικά χαρακτηριστικά:
·        Περιορισμένα εργασιακά δικαιώματα.
·        Διαρκής ανασφάλεια για τον τόπο εργασίας και διαμονής με σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στον οικογενειακό προγραμματισμό.
·        Σημαντική καθυστέρηση της στελέχωσης των σχολικών μονάδων με συνέπεια τη μη ομαλή έναρξη των μαθημάτων για όλα τα παιδιά της χώρας.
       Για την εκπαιδευτική κοινότητα το αίτημα για Μόνιμους Διορισμούς στη Δημόσια Εκπαίδευση αποτελεί  αναπόσπαστο και κυρίαρχο κομμάτι των διεκδικητικών πλαισίων και των κινητοποιήσεων τόσο των πρωτοβάθμιων σωματείων όσο και της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας. Εκτός, όμως, από το θέμα των Μόνιμων Διορισμών, υπάρχουν και άλλα σημαντικά και κρίσιμα ζητήματα που αφορούν το Δημόσιο Σχολείο, τις εργασιακές σχέσεις και την ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης που έχουμε όλοι χρέος να διεκδικούμε και να προασπιζόμαστε.
Με βάση τα παραπάνω, το Δ.Σ. του συλλόγου ΠΕ Ρόδου μαζί με το ΔΣ της Α ΕΛΜΕ Δωδεκανήσου αποφασίζουν:
Την πραγματοποίηση συγκέντρωσης διαμαρτυρίας την Παρασκευή, 2 Μαρτίου και ώρα 13:00  στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου. Για την επιτυχία της κινητοποίησης το Δ.Σ του συλλόγου κηρύσσει 3ωρη διευκολυντική στάση εργασίας για τις 3 τελευταίες ώρες του πρωινού κύκλου (11.00 έως 14.00) και τις 3 πρώτες του απογευματινού – ολοήμερου (13.00 έως 16.00).
Ζητάμε:
·        Την άμεση πραγματοποίηση όλων των διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών που έχει ανάγκη η δημόσια εκπαίδευση.
·        Ενιαία δημόσια δωρεάν 14χρονη εκπαίδευση (ενιαίο 12χρονο δημόσιο δωρεάν υποχρεωτικό σχολείο) και 2χρονη προσχολική αγωγή και εκπαίδευση για όλα τα παιδιά, 4 έως 6 ετών στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο.
·        Αναλογία εκπαιδευτικών-μαθητών 1:15 στο Νηπιαγωγείο, 1:20 στο Δημοτικό Σχολείο.
·        Στήριξη της Ειδικής Αγωγής.
·        Καμία συγχώνευση σχολικών μονάδων με οικονομικά κριτήρια.
·        Απόδοση οργανικών θέσεων ειδικοτήτων, τώρα.
·        Εξίσωση δικαιωμάτων μόνιμων – αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

·        Αυξήσεις μισθών – συντάξεων και έμπρακτη αναγνώριση και στήριξη του επιστημονικού ρόλου των εκπαιδευτικών.

Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπ/κών στην Πρωτοβάθμια Εκπ/ση

Από το Υπουργείο Παιδείας προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές Α) 114 εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ70, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ19-20, ΠΕ32 (πλήρους και μειωμένου ωραρίου), Β) 28 εκπ/κοί κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών και Γ) 6 εκπ/κοί κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων για τάξεις υποδοχής.

Στα Δωδεκάνησα προσλήφτηκαν: 5 εκπ/κοί ΠΕ70-Δάσκαλων και ένας εκπ/κός ΠΕ20-Πληροφορικής (μειωμένου ωραρίου).
Καλή αρχή και καλή τοποθέτηση.
Δείτε τους πίνακες με τα ονόματα και τις περιοχές πρόσληψης των αναπληρωτών εκπ/κών πατώντας ΕΔΩ

Πέμπτη, 1 Φεβρουαρίου 2018

Δ.Ο.Ε. : Διγλωσσία και εμπαιγμός των εκπαιδευτικών από το Υπουργείο Παιδείας. Απόπειρα επιβολής του 30ωρου με τεχνάσματα

«Δεν αλλάζει τίποτα σε σχέση με το 30ωρο», διαβεβαίωσε στις 30 Ιανουαρίου ο Υπουργός Παιδείας το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. Στο ίδιο πνεύμα και η ανακοίνωση του Υπουργείου λίγες μέρες πριν την ψήφιση του Ν. 4512/2018, αλλά και η ίδια η εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου που αναφερόταν σε ενδεικτική απαρίθμηση  περιπτώσεων.
                Και αν με το άρθρο 245 του Ν. 4512/2018, το Υπουργείο επιχειρεί, μέσω της αναλυτικής απαρίθμησης περιπτώσεων υποχρεωτικής παραμονής των εκπαιδευτικών στο σχολείο στα όρια του 30ωρου, να επιβάλει την 30ωρη παραμονή με το κλίμα εκφοβισμού και επιβολής που δημιουργεί, με την εφαρμοστική εγκύκλιο 14181/ΓΔ4/26-1-2017 εντείνει τις προσπάθειές του για επιβολή της υποχρεωτικής παραμονής με διατύπωση η οποία έρχεται σε αντίθεση ακόμα και με τον ίδιο τον νόμο (τον οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αλλάξει). Σε κάθε περίπτωση σημειώνουμε ότι, όλες οι μέχρι τώρα σχετικές διατάξεις του νόμου αλλά και η εγκύκλιος, υιοθετούν τη διατύπωση  «όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα» (διατύπωση του Ν. 1566/1985), που σαφέστατα ορίζει το μέγιστο και όχι το ελάχιστο ή το υποχρεωτικό όριο παραμονής.
                Κυβέρνηση και Υπουργείο Παιδείας σε μια αγωνιώδη προσπάθεια συγκάλυψης της πικρής αλήθειας ότι  με κάθε τρόπο υλοποιούν τις συμφωνίες με τους «θεσμούς χρησιμοποιούν διπλή γλώσσα. Υποτακτικοί προς τα «έξω» - «σημαιοφόροι» του αγώνα κατά των θεσμών στο εσωτερικό.
                Η νέα εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας έρχεται να αποκαλύψει πλήρως τις προθέσεις τους. Όσες διαβεβαιώσεις κι αν δίνουν προς την εκπαιδευτική κοινότητα, έρχεται ένα, αστήρικτο και έωλο νομικά, κείμενο να τις διαψεύσει. Επιχειρούν εξαπατώντας τους εκπαιδευτικούς να τους οδηγήσουν στο να εφαρμόσουν μόνοι τους υποχρεωτική 30ωρη παραμονή ανεξάρτητα από προϋποθέσεις και «ενδεικτικές» αναφορές περιπτώσεων, εφαρμογή που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε αύξηση του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών.
                Ακόμη κι έτσι, όμως, δεν θα τα καταφέρουν. Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί τους συλλόγους διδασκόντων  (κυρίαρχο και αποφασιστικό όργανο διοίκησης των σχολικών μονάδων) να συνεχίσουν να εργάζονται στο σχολείο όπως έκαναν μέχρι σήμερα και να μην εφαρμόσουν καμιά εντολή για υποχρεωτική παραμονή στο σχολείο για 30 ώρες την εβδομάδα. Η αρμοδιότητα της εκτίμησης των περιπτώσεων παραμονής πέραν του διδακτικού ωραρίου, σύμφωνα και με τον τελευταίο νόμο 4512/2018, ανήκει στους συλλόγους διδασκόντων. Καλούμε τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων και τους Διευθυντές Εκπαίδευσης να μην επιχειρήσουν να εφαρμόσουν, παράνομες και αυταρχικές, λογικές υποχρεωτικής παραμονής των εκπαιδευτικών στο σχολείο. Απέναντί τους θα βρεθεί σύσσωμος ο κλάδος που θα αντιδράσει με κάθε πρόσφορο τρόπο.
                Καλούμε τους πρωτοβάθμιους συλλόγους εκπαιδευτικών να ενημερώσουν άμεσα όλα τα μέλη τους και να πάρουν όλα τα μέτρα που απαιτούνται για την αποτροπή επιβολής αυταρχικών πρακτικών (παραστάσεις διαμαρτυρίας σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, Περιφερειακές Διευθύνσεις κλπ.). Οι έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των συλλόγων που πραγματοποιούνται αυτές τις ημέρες θα πρέπει να αναδείξουν το ζήτημα και οι αποφάσεις που θα ληφθούν να ενδυναμώνουν την στάση των εκπαιδευτικών ενάντια στις αυταρχικές ρυθμίσεις.
                Το Υπουργείο οφείλει να αποσύρει άμεσα την απαράδεκτη και παράνομη εγκύκλιο κάτι που θα έπρεπε να έχει ήδη πράξει και για τα άρθρα του νόμου 4512/2018 για το 30ωρο και τις συγχωνεύσεις. Είναι βέβαιο ότι και με τα νομοθετήματα που θα ακολουθήσουν  θα επιχειρηθεί η θεσμοθέτηση σειράς αντιδραστικών ρυθμίσεων οι οποίες σε συνδυασμό με τις, ήδη αποφασισμένες, συγχωνεύσεις, και τους μηδενικούς διορισμούς στην εκπαίδευση θα εντείνουν το εκρηκτικό κλίμα στην εκπαίδευση. Η αντίδρασή μας επιβάλλεται να είναι δυναμική και αυτό θα πρέπει να αποτυπωθεί στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και της Ολομέλειας των Προέδρων που θα ακολουθήσει στις 10 Φεβρουαρίου.