Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2018

ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Η καθιέρωση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής, ένα αίτημα 40 και πλέον χρόνων του κλάδου των εκπ/κών της Α΄/θμιας, ψηφίστηκε (άρθρο 33) στο νομοσχέδιο για την ίδρυση του πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και αποτελεί μια πολύ θετική εξέλιξη. Αποτέλεσμα των αγώνων και της δράσης του κλάδου μας σε αυτήν την κατεύθυνση. Η εφαρμογή της ξεκινά από το νέο σχολικό έτος και καθολική εφαρμογή στο βάθος τριετίας. Ο αγώνας δεν σταματά, συνεχίζεται για τις κατάλληλες υποδομές, για διορισμούς εκπ/κών και μέχρι η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή να γίνει καθολική σε όλη τη χώρα. 
Άρθρο 33
3. α) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 2 του νόμου 1566/1985 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
"Η φοίτηση είναι υποχρεωτική στο νηπιαγωγείο, στο δημοτικό σχολείο και στο γυμνάσιο εφόσον ο μαθητής δεν έχει υπερβεί το 16ο έτος της ηλικίας του"
β) Η παρ. 3 του άρθρου 3 του νόμου 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου