Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπ/κών Γενικής και Ειδικής Αγωγής στην Α΄/βάθμια Εκπ/ση

Στην Δ/νση Α΄/βάθμιας Εκπ/σης Δωδεκανήσου προσλήφτηκαν Α) στην Α Δωδ/σου (Ρόδος): 16 Δάσκαλοι για παράλληλη στήριξη, 2 Νηπιαγωγοί ΕΑΕ, 4 Αγγλικών, 2 Γερμανικών, 1 Γαλλικής (μειωμένου ωραρίου), 1 Φυσικής Αγωγής, 3 Μουσικής, και 1 Πληροφορικής.
Β) στην Β Δωδ/σου (Κως):
5 Δάσκαλοι για παράλληλη στήριξη, 1 Αγγλικών, 1 Γερμανικών και 1 Γερμανικών (μειωμένου ωραρίου), 3 Μουσικής, και 1 Πληροφορικής.
Γ) στην Γ Δωδ/σου (Κάλυμνος):
4 Δάσκαλοι για παράλληλη στήριξη και 1 Δασκάλων, 2 Νηπιαγωγοί ειδικής αγωγής και 1 Γαλλικής γλώσσας.  
Δ) στην Δ Δωδ/σου (υπόλοιπα νησιά):
4 Δάσκαλοι για παράλληλη στήριξη, 1 Αγγλικών και 2 Αγγλικής (μειωμένου ωραρίου), 1 Γαλλικών και 4 Γαλλικών (μειωμένου ωραρίου) και 2 Πληροφορικής (μειωμένου ωραρίου).
Καλή τοποθέτηση και καλή αρχή στις συναδέλφισσες και στους συναδέλφους. 
Προσλήφτηκαν από το υπουργείο παιδείας 1317 αναπληρωτές εκπ/κοί α) 12 των κλάδων  ΠΕ60.ΕΑΕ, ΠΕ70.ΕΑΕ, ΠΕ86.ΕΑΕ και ΠΕ70 Ειδικής Αγωγής β) 902 των κλάδων ΠΕ60.ΕΑΕ, ΠΕ61, ΠΕ70.ΕΑΕ, ΠΕ70 και ΠΕ71 για παράλληλη στήριξη γ) 40 του κλάδου ΠΕ60 δ) 162 των κλάδων  ΠΕ70, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79.01, ΠΕ86, ΠΕ91.01, ΠΕ91.02 ε) 122 του κλάδου ΠΕ70 για τάξεις υποδοχής στ) 78 των κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ79.01, ΠΕ86, ΠΕ91.01 για την ένταξη προσφυγοπαίδων και ζ) 1 του κλάδου ΠΕ70 στα μειονοτικά σχολεία

Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2018

Ενημερωτικό σημείωμα για τη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ στις 28/11/2018

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Σε συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου που έγινε την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου και σύμφωνα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αποφασίστηκαν τα παρακάτω:
1)  Εγκρίθηκαν οι μετακινήσεις:  Α) Σε μόνιμη συναδέλφισσα κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων, που είχε κριθεί υπεράριθμη στο 1ο ΔΣ Καλυθιών και σε αναπληρωτή συνάδελφο  κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων από το 3ο ΔΣ Αφάντου στο 2ο ΔΣ Αφάντου λόγω της επιστροφής συναδέλφισσας από άδεια.  Β) Σε συνάδελφο κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων που επέστρεψε από άδεια στο 1ο ΔΣ Χώρας Καλύμνου  Γ) Μετακίνηση αναπληρώτριας συναδέλφισσας κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων από το ΔΣ Κοσκινού στο 15ο ΔΣ Ρόδου.  Δ) Μετακίνηση αναπληρώτριας συναδέλφισσας κλάδου ΠΕ71-Δασκάλων από το Τ.Ε. του ΔΣ Λίνδου (λόγω αναστολής λειτουργίας) στο ΤΕ του 18ου ΔΣ Ρόδου.
2)  Εγκρίθηκε η μείωση ωραρίου κατά 2 ώρες την εβδομάδα, λόγω τέκνου σε συναδέλφισσα αναπληρώτρια κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων.
3)  Έγινε η αναγνώριση της συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε  συναδέλφισσα κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων
4)  Έγιναν δεκτές μετά από εξέταση των απαραίτητων δικαιολογητικών, οι αιτήσεις για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε δύο αναπληρώτριες συναδέλφισσες κλάδου ΠΕ07-Γερμανικών, σε συναδέλφισσα κλάδου ΠΕ05-Γαλλικών, σε συναδέλφισσα κλάδου ΠΕ06-Αγγλικών και σε συναδέλφισσα κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων.
5)  Εγκρίθηκε η αμοιβαία μετακίνηση 2 συναδέλφων ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής από το 2ο και 1ο ΔΣ Ιαλυσού στο 1ο ΔΣ Ρόδου και αντίστροφα.
6)  Εγκρίθηκε η ανάκληση τοποθέτησης συναδέλφου κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής που έχει αποσπασθεί στο εξωτερικό από το ΔΣ Γενναδίου στο ΔΣ Μασσάρων.
7)  Εγκρίθηκε η τροποποίηση της τοποθέτησης συναδέλφου αναπληρωτή κλάδου ΠΕ79-Μουσικής με μετακίνηση για συμπλήρωση ωραρίου από το ΔΣ Αντιμάχειας στο ΔΣ Κεφάλου (12ώρες + 12 ώρες).
8)  Έγινε πρόταση προς την Περιφερειακή Δ/νση Α΄/βάθμιας και Β΄/βάθμιας Εκπ/σης Νοτίου Αιγαίου για τη διάθεση συναδέλφισσας κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων που επιστρέφει από άδεια ανατροφής στο 2ο ΠΕΚΕΣ Νοτίου Αιγαίου.

Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2018

Ορισμός Προϊσταμένων ολιγοθέσιων Δημοτικών σχολείων και Νηπιαγωγείων Π.Ε. Ν. Δωδεκανήσου


Το ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου όρισε τις/τους Προϊσταμένες/νους των  ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων της ΠΕ Δωδεκανήσου, η θητεία τους ορίζεται έως τις 31-07-2020 για όσους υπηρετούν οργανικά στις σχολικές μονάδες και από την ανάληψη υπηρεσίας τους έως τις 21-06-2019 για όσους υπηρετούν με απόσπαση ή είναι προσωρινοί αναπληρωτές εκπ/κοί στη σχολική μονάδα.
Δείτε τις/τους Προϊσταμένες/νους και τις σχολικές μονάδες που ορίστηκαν ΕΔΩ

Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018

Ορισμός υποδιευθυντριών/ντων σε σχολικές μονάδες του Ν. Δωδεκανήσου

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι
Το διευρυμένο υπηρεσιακό συμβούλιο του ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου σε συνεδρίασή του την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου με θέμα ημερήσιας διάταξης, ορισμός νέων υποδιευθυντριών/ντών σε σχολικές μονάδες που έχουν πάνω από 120 μαθητές και ορισμός δεύτερου/ης υποδιευθυντή/ντριας σε σχολικές μονάδες που έχουν πάνω από 270 μαθητές, αφού εξέτασε σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4547/2018
α) τις περιπτώσεις όπου υπήρχε μία μόνο υποψηφιότητα
β) τις περιπτώσεις όπου υπήρχε πρόταση από τους Συλλόγους Διδασκόντων και
γ) τις περιπτώσεις που δεν υπήρχε πρόταση από τους Συλλόγους Διδασκόντων,
τοποθέτησε σε θέσεις υποδιευθυντών (σε σχολικές μονάδες που έχουν πάνω από 120 μαθητές) και σε θέση δεύτερου υποδιευθυντή/ντριας (σε σχολικές μονάδες που έχουν πάνω από 270 μαθητές), για το υπόλοιπο της τριετούς θητείας η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει στις 31-07-2020, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς ως ακολούθως:
            1)  Στις σχολικές μονάδες που υπήρχε μία υποψηφιότητα τοποθετήθηκαν ως υποδιευθυντές οι παρακάτω εκπαιδευτικοί:
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
11ο ΔΣ Πόλεως Ρόδου
ΛΥΓΟΥΡΑ  ΕΛΕΝΗ
ΔΑΣΚΑΛΑ
12ο ΔΣ Πόλεως Ρόδου
ΜΑΓΓΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
13ο ΔΣ Πόλεως Ρόδου
(2ος υποδιευθυντής/ντρια)
ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗ  ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΔΑΣΚΑΛΑ
15ο ΔΣ Πόλεως Ρόδου
(2ος υποδιευθυντής/ντρια)
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΑΣΚΑΛΑ
2ο Πειραματικό ΔΣ Πόλεως Ρόδου
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
ΔΣ Παστίδας Ρόδου
(2ος υποδιευθυντής/ντρια)
ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΥ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΑΣΚΑΛΑ
ΔΣ Σγουρού Ρόδου
ΠΙΠΙΝΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
ΔΣ Μαριτσών Ρόδου
ΦΛΑΜΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ  ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
3ο ΔΣ Αφάντου Ρόδου
ΣΧΟΙΝΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
1ο ΔΣ Κω
(2ος υποδιευθυντής/ντρια)
ΑΝΘΟΥΛΗ  ΠΕΡΔΙΚΑ
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2ο ΔΣ Κω
(2ος υποδιευθυντής/ντρια)
ΜΟΝΑΚΗ  ΖΩΗ
ΔΑΣΚΑΛΑ
3ο ΔΣ Κω
ΔΡΟΣΟΥ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΑΣΚΑΛΑ
4ο ΔΣ Κω
(2ος υποδιευθυντής/ντρια)
ΜΑΡΑΓΚΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
5ο ΔΣ Κω
ΚΟΥΤΣΙΑΡΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
ΔΣ Ζηπαρίου Κω
(2ος υποδιευθυντής/ντρια)
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ  ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΔΑΣΚΑΛΑ
3ο ΔΣ Πόλεως Καλύμνου
ΜΑΓΚΟΥ  ΑΝΝΑ
ΔΑΣΚΑΛΑ
5ο ΔΣ Πόλεως Καλύμνου
ΙΑΚΩΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
1ο ΔΣ Χώρας Καλύμνου
ΡΩΜΑΝΟΥ  ΜΑΡΙΑ
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΣ Πανόρμου Καλύμνου
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
2ο ΔΣ Καρπάθου
ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΟΣ  ΛΑΜΠΡΟΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
             2) Στις σχολικές μονάδες που υπήρχαν περισσότερες από μία υποψηφιότητες και υπήρξε πρόταση του Συλλόγου Διδασκόντων, το διευρυμένο συμβούλιο ομόφωνα συμφώνησε με αυτές και τοποθέτησε υποδιευθυντές τους παρακάτω εκπαιδευτικούς:
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
2ο ΔΣ Πόλεως Ρόδου
(2ος υποδιευθυντής/ντρια)
ΤΕΡΜΕΝΤΖΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
3ο ΔΣ Πόλεως Ρόδου
(2ος υποδιευθυντής/ντρια)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
17ο ΔΣ Πόλεως Ρόδου
ΧΑΛΚΙΤΗ  ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΔΑΣΚΑΛΑ
1ο ΔΣ Ιαλυσού Ρόδου
(2ος υποδιευθυντής/ντρια)
ΜΑΝΤΖΙΑΛΗ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΑΣΚΑΛΑ
ΔΣ Κρεμαστής Ρόδου
(2ος υποδιευθυντής/ντρια)
ΒΩΒΟΥ  ΑΣΗΜΙΝΑ
ΔΑΣΚΑΛΑ
2ο ΔΣ Αφάντου Ρόδου
ΓΑΛΟΥΖΗ  ΓΑΛΑΤΙΑΝΗ
ΔΑΣΚΑΛΑ
3) Στις σχολικές μονάδες που υπήρχαν περισσότερες από μία υποψηφιότητες και δεν υπήρχε πρόταση του Συλλόγου Διδασκόντων, το διευρυμένο συμβούλιο του ΠΥΣΠΕ αφού εξέτασε τα κριτήρια που ορίζονται από το νόμο 4547/2018 πρότεινε και τοποθέτησε υποδιευθυντές τους παρακάτω εκπαιδευτικούς:
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
7ο ΔΣ Πόλεως Ρόδου
ΚΩΤΗ - ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΔΑΣΚΑΛΑ
2ο ΔΣ Καλυθιών Ρόδου
ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ
ΔΑΣΚΑΛΑ
6ο ΔΣ Πόλεως Καλύμνου
ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΗ ΣΕΒΑΣΜΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΑΣΚΑΛΑ
1ο ΔΣ Καρπάθου
ΦΕΛΛΟΥΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΔΑΣΚΑΛΑ
4) Στο Δ.Σ. Σκάλας Πάτμου δεν υπήρξε ενδιαφέρον υποψηφιότητας από κανέναν μόνιμο εκπαιδευτικό με οργανική θέση στο συγκεκριμένο σχολείο και για το λόγο αυτό η διαδικασία θα επαναληφτεί.
 5)  Στην ίδια διαδικασία έγινε ο προσωρινός ορισμός Διευθυντή στο Δ.Σ. Βαθέως Καλύμνου του μόνιμου συναδέλφου Λαμπρινού Ιωάννη κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων, από 03-9-2018 και με λήξη θητείας στις 21-06-2019.