Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017

Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπ/κών κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60 και ΠΕ06

Τοποθετήθηκαν την Τρίτη 21/2/2017 οι συνάδελφοι αναπληρωτές κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ06 που προσλήφτηκαν την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου. Μία συναδέλφισσα ΠΕ70 και οι συνάδελφοι των κλάδων ΠΕ07 (μειωμένου ωραρίου) και ΠΕ08 δεν αποδέχτηκαν το διορισμό. 
Δείτε τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών δασκάλων πατώντας ΕΔΩ
Δείτε τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών νηπιαγωγών πατώντας ΕΔΩ
Δείτε τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών Αγγλικής Γλώσσας πατώντας ΕΔΩ

Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην Α/θμια Εκπ/ση

Από το Υπουργείο Παιδείας προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 154 εκπ/κοί πλήρους ωραρίου των κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών και 62 εκπ/κοι πλήρους και μειωμένου ωραρίου των κλάδων ΠΕ05-Γαλλικών, ΠΕ06-Αγγλικών, ΠΕ07-Γερμανικών, ΠΕ08-Καλλιτεχνικών, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ16.01-Μουσικής, ΠΕ19-20-Πληροφορικής και ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών.
Στα Δωδεκάνησα προσλήφτηκαν 8 εκπ/κοί ΠΕ70-Δασκάλων, 3 εκπ/κοί ΠΕ60-Νηπιαγωγών, 1 εκπ/κός ΠΕ06-Αγγλικών (αναβάθμιση σε πλήρους ωραρίου), 1 εκπ/κός ΠΕ08-Καλλιτεχνικών και με μειωμένο ωράριο 2 εκπ/κοί ΠΕ07-Γερμανικών.
Καλή αρχή και δύναμη στους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες.

Δείτε τα ονόματα των εκπ/κών Δασκάλων και Νηπιαγωγών που προσλήφτηκαν πατώντας ΕΔΩ
Δείτε τα ονόματα των εκπ/κών ειδικοτήτων που προσλήφτηκαν πατώντας ΕΔΩ

Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Α΄/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2016-2017

Εκδόθηκε από το υπουργείο Παιδείας η εγκύκλιος μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016-2017. 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται, από 16-2-2017 έως 28-2-2017, μέσω του Online συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων στην ηλεκτρονική διευθυνση: https://teachers.minedu.gov.gr 
Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων εκτός από τις αμοιβαίες για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων. 
Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλουν δήλωση για οριστική τοποθέτηση και για βελτίωση, χωρίς να αναγράφουν προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων, όσοι βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ από μετάθεση, μετάταξη, απόσπαση σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.
Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο πατώντας ΕΔΩ

Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017

Ενημερωτικό σημείωμα για τη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ στις 15/2/2017

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Σε συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου την Τετάρτη 15-2-2017 και σύμφωνα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αποφασίστηκαν τα παρακάτω:
1)  Μετά από εξέταση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, δόθηκαν οι εγκρίσεις για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε 3 συναδέλφους ΠΕ70-Δασκάλων, σε  συναδέλφισσα ΠΕ60-Νηπιαγωγό, σε 2 συναδέλφους ΠΕ16.01-Μουσικής και σε συναδέλφισσα ΠΕ05-Γαλλικών.
2)  Έγινε η αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σε συναδέλφισσα ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας και σε συναδέλφισσα ΠΕ05-Γαλλικής Γλώσσας.
3)    Εγκρίθηκε η μείωση ωραρίου κατά 2 ώρες την εβδομάδα, σε συναδέλφισσα ΠΕ70.50-Δασκάλων Ειδικής Αγωγής και σε συναδέλφισσα ΠΕ70-Δασκάλων
4)   Έγινε ο ορισμός προϊσταμένης στο Ν/Γ Θεολόγου Ρόδου. Ορίζεται ως προϊσταμένη η συναδέλφισσα Αργυρού Μαρία με θητεία έως τις 21/6/2017.
5)   Εγκριθήκαν οι προσωρινές μετακινήσεις και τοποθετήσεις συναδέλφων εκπαιδευτικών ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών σε κενά που προέκυψαν από άδειες των μόνιμων εκπαιδευτικών και λόγω επιστροφής από άδεια συναδέλφισσας ΠΕ70.
6)  Αναγνωρίστηκε η προϋπηρεσία σε συνάδελφο ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής και σε συνάδερφο ΠΕ60-Νηπιαγωγών.
7)    Εγκρίθηκε η πρόταση για διάθεση πλεοναζουσών ωρών του 4ου Δ.Σ. Κω, του 6ου Δ.Σ. Κω και του Δ.Σ. Αντιμάχειας Κω.

Στη Διεύθυνση Π.Ε. Δωδεκανήσου έχουν προκύψει 7 κενά ΠΕ70-Δασκάλων, 3 κενά ΠΕ60-Νηπιαγωγών, 1 κενό ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας και 1 κενό ΠΕ08 Καλλιτεχνικών.

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2017

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπ/κών στην Α/θμια Εκπ/ση για την παράλληλη στήριξη

Από το Υπουργείο Παιδείας προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 5 εκπ/κοί ειδικής αγωγής κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60.50-Νηπιαγωγών για την παράλληλη στήριξη.
Στα Δωδεκάνησα προσλήφτηκε 1 συναδέλφισσα ΠΕ70-Δασκάλων ΕΑΕ για παράλληλη στήριξη.
Για τους πίνακες με τα ονόματα των προσλαμβανόμενων δασκάλων πατήστε ΕΔΩ
Για τους πίνακες με τα ονόματα των προσλαμβανόμενων Νηπιαγωγών πατήστε ΕΔΩ 

Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2017

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπ/κών στην Α/θμια Εκπ/ση για την παράλληλη στήριξη

Από το Υπουργείο Παιδείας προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 37 εκπ/κοί ειδικής αγωγής κλάδων ΠΕ70.50 & ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60.50-Νηπιαγωγών για την παράλληλη στήριξη.
Στα Δωδεκάνησα προσλήφτηκαν 1 συναδέλφισσα ΠΕ70-Δασκάλων ΕΑΕ και 1 συναδέλφισσα ΠΕ60.50-Νηπιαγωγών ΕΑΕ για την παράλληλη στήρηξη. .
Καλή αρχή και καλή δύναμη στις συναδέλφισσες.
Για τους πίνακες με τα ονόματα των προσλαμβανόμενων δασκάλων πατήστε ΕΔΩ
Για τους πίνακες με τα ονόματα των προσλαμβανόμενων Νηπιαγωγών πατήστε ΕΔΩ