Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017

Ενημερωτικό σημείωμα για τη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ στις 15/2/2017

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Σε συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου την Τετάρτη 15-2-2017 και σύμφωνα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αποφασίστηκαν τα παρακάτω:
1)  Μετά από εξέταση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, δόθηκαν οι εγκρίσεις για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε 3 συναδέλφους ΠΕ70-Δασκάλων, σε  συναδέλφισσα ΠΕ60-Νηπιαγωγό, σε 2 συναδέλφους ΠΕ16.01-Μουσικής και σε συναδέλφισσα ΠΕ05-Γαλλικών.
2)  Έγινε η αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σε συναδέλφισσα ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας και σε συναδέλφισσα ΠΕ05-Γαλλικής Γλώσσας.
3)    Εγκρίθηκε η μείωση ωραρίου κατά 2 ώρες την εβδομάδα, σε συναδέλφισσα ΠΕ70.50-Δασκάλων Ειδικής Αγωγής και σε συναδέλφισσα ΠΕ70-Δασκάλων
4)   Έγινε ο ορισμός προϊσταμένης στο Ν/Γ Θεολόγου Ρόδου. Ορίζεται ως προϊσταμένη η συναδέλφισσα Αργυρού Μαρία με θητεία έως τις 21/6/2017.
5)   Εγκριθήκαν οι προσωρινές μετακινήσεις και τοποθετήσεις συναδέλφων εκπαιδευτικών ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών σε κενά που προέκυψαν από άδειες των μόνιμων εκπαιδευτικών και λόγω επιστροφής από άδεια συναδέλφισσας ΠΕ70.
6)  Αναγνωρίστηκε η προϋπηρεσία σε συνάδελφο ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής και σε συνάδερφο ΠΕ60-Νηπιαγωγών.
7)    Εγκρίθηκε η πρόταση για διάθεση πλεοναζουσών ωρών του 4ου Δ.Σ. Κω, του 6ου Δ.Σ. Κω και του Δ.Σ. Αντιμάχειας Κω.

Στη Διεύθυνση Π.Ε. Δωδεκανήσου έχουν προκύψει 7 κενά ΠΕ70-Δασκάλων, 3 κενά ΠΕ60-Νηπιαγωγών, 1 κενό ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας και 1 κενό ΠΕ08 Καλλιτεχνικών.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου