Τρίτη 28 Μαΐου 2024

Αποσπάσεις εκπ/κών σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και σε φορείς του ΥΠΑΙΘΑ


Οι εκπ/κοί της Δ/νσης Π.Ε. Δωδεκανήσου που αποσπάστηκαν σε υπηρεσίες και φορείς είναι:
ΑΝΤΩΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 στη Δ.Π.Ε. Δωδ/σου
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΕ70 στη Δ.Π.Ε. Δωδ/σου
ΚΟΥΤΡΙΔΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΠΕ60 στη Δ.Π.Ε. Δωδ/σου
ΤΣΙΛΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΕ60 στη Δ.Π.Ε. Δωδ/σου
ΜΠΕΡΔΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 στη Δ.Π.Ε. Δωδ/σου
ΓΟΤΟΥΧΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ70 στη Δ.Π.Ε. Δωδ/σου
ΓΙΟΥΡΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ11 Δ.Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΜΟΥΝΤΟΥΦΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ60 ΤΕΠΑΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΑΨΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ70 ΣΤΟ ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ) ΡΟΔΟΥ
 1.     Απόσπαση εκπ/κών Α/θμιας εκπ/σης σε  Πανεπιστήμια ΕΔΩ 
 2. Απόσπαση εκπ/κών Α/θμιας εκπ/σης στο δημόσιο Πρότυπο Παιδικό Γυμναστήριο Καισαριανής ΕΔΩ 
 3. Απόσπαση εκπ/κών Α/θμιας εκπ/σης στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ΕΔΩ 
 4. Απόσπαση εκπ/κών Α/θμιας εκπ/σης στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για πέντε (5) έτη, από 01/09/2024 έως 31/08/2029 ΕΔΩ
 5. Απόσπαση εκπ/κών Α/θμιας εκπ/σης στο Ι.Τ.Υ.Ε. ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ ΕΔΩ 
 6. Απόσπαση εκπ/κών Α/θμιας εκπ/σης στο Εθνικό Γυμναστήριο Ι. Φωκιανός ΕΔΩ
 7. Απόσπαση εκπ/κών Α/θμιας εκπ/σης στο Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα ΕΔΩ 
 8. Απόσπαση εκπ/κών Α/θμιας εκπ/σης στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσα ΕΔΩ 
 9. Απόσπαση εκπ/κών Α/θμιας εκπ/σης στην Ακαδημία Αθηνών ΕΔΩ
 10. Απόσπαση εκπ/κών Α/θμιας εκπ/σης στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης ΕΔΩ
 11. Απόσπαση εκπ/κών Α/θμιας εκπ/σης στις Δ/νσεις Α/θμιας Εκπ/σης ΕΔΩ
 12. Απόσπαση εκπ/κών Α/θμιας εκπ/σης στα Σ.Α.Ε.Κ. ΕΔΩ
 

Τετάρτη 22 Μαΐου 2024

Οργανικά κενά Π.Ε. Δωδ/σου- Πρόσκληση για δηλώσεις οριστικής τοποθέτησης, βελτίωσης θέσης σε σχολικές μονάδες της Π.Ε. Δωδ/σου


 
Καλούνται οι εκπ/κοί της Π.Ε. Δωδ/σου που έχουν υποβάλει αίτηση για βελτίωση θέσης, οριστικής τοποθέτησης και όσοι μετατέθηκαν από άλλα ΠΥΣΠΕ, από την Τετάρτη 22-5-2024 μέχρι και την Παρασκευή 31-5-2024, να δηλώσουν, αποκλειστικά μέσω του συστήματος https://teachers.minedu.gov.gr/ μέχρι και 20 σχολικές μονάδες με σειρά προτίμησης, που επιθυμούν να τύχουν βελτίωση θέσης ή να τοποθετηθούν οριστικά.

*Εκτός από τις κενές οργανικές θέσεις που ανακοινώθηκαν στους πίνακες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν και σχολικές μονάδες που δεν παρουσιάζουν οργανικό κενό, το οποίο δύναται να προκύψει κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων από σχολείο σε σχολείο!!
** Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση βελτίωσης εντός ΠΥΣΠΕ και δεν επιθυμούν πλέον να μετατεθούν, οφείλουν να υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα καθιστούν την αίτησή τους ανενεργή στο mail: pyspe@dipe.dod.sch.gr
 
 Download this file (ΠΕ79_ΟΚ.docx)ΠΕ79_ΟΚ.docx          Download this file (ΠΕ86_ΟΚ.docx)ΠΕ86_ΟΚ.docx            Download this file (ΠΕ08_ΟΚ.docx)ΠΕ08_ΟΚ.docx
 

Παρασκευή 17 Μαΐου 2024

Ενημερωτικό σημείωμα για τη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Δωδ/σου στις 17 Μαΐου 2024

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Στη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου που έγινε την Παρασκευή 17 Μαΐου 2024 και σύμφωνα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αποφασίστηκαν τα παρακάτω:

1)  Εγκρίθηκαν οι μετακινήσεις τριών αναπληρωτών κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων, μίας αναπληρώτριας ΠΕ60-Νηπιαγωγών και ενός μόνιμου εκπ/κού κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων για την κάλυψη ολιγοήμερων κενών και κενών μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους, σε Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία της Π.Ε. Δωδεκανήσου.

2)  Έγιναν οι τοποθετήσεις μόνιμης συναδέλφισσας ΠΕ06-Αγγλικών στο 18ο Δ.Σ. Ρόδου και νεοδιόριστης συναδέλφισσας ΠΕ70-Δασκάλων στο 12ο Δ.Σ. Ρόδου που επέστρεψαν από άδειες.

3)  Έγιναν δεκτές μετά από εξέταση των απαραίτητων δικαιολογητικών οι αιτήσεις για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε 2 συναδέλφους ΠΕ70-Δασκάλων, σε συναδέλφισσα ΠΕ70-Δασκάλων, σε συναδέλφισσα ΠΕ60-Νηπιαγωγών. Απορρίφτηκε η αίτηση συναδέλφισσας ΠΕ86-Πληροφορικής γιατί δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις.

4)  Έγινε η αναγνώριση της συνάφειας των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών σε 3 μόνιμους συναδέλφισσες/ους (συναδέλφισσα ΠΕ70-Δασκάλων, συναδέλφισσα ΠΕ71-Δασκάλων, συνάδελφο ΠΕ06-Αγγλικών) και σε 8 αναπληρώτριες συναδέλφισσες (3 συναδέλφισσες ΠΕ60 ΕΑΕ-Νηπιαγωγών, συναδέλφισσα ΠΕ60-Νηπιαγωγών, συναδέλφισσα ΠΕ70.50-Δασκάλων, συναδέλφισσα ΠΕ71 Δασκάλων, συναδέλφισσα ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, συναδέλφισσα ΠΕ86-Πληροφορικής).

5)  Έγινε ο χαρακτηρισμός των οργανικά υπεράριθμων σε τρεις εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών στην Γ περιοχή της Δ.Π.Ε. Δωδεκανήσου και κλήθηκαν κατά προτεραιότητα να κάνουν δήλωση προτίμησης στα οργανικά κενά των Νηπιαγωγείων της Γ περιοχής Π.Ε. Δωδεκανήσου.

Τη Δευτέρα 20-5-2024 και ώρα 10:30 π.μ. θα συνεδριάσει το ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Α.  Προσδιορισμός και επικύρωση των οργανικών κενών για τη διαδικασία των μεταθέσεων

(βάση των οποίων οι εκπαιδευτικοί Γενικής και Ειδικής Αγωγής που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ από διορισμό, μετάθεση, ή έχουν υποβάλει αίτηση για βελτίωση θέσης εντός του ΠΥΣΠΕ, θα υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων).

Β.  Τοποθετήσεις οργανικά υπεράριθμων

Δευτέρα 15 Απριλίου 2024

Πίνακες μορίων αιτούμενων βελτίωση – οριστικής τοποθέτησης εντός του ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου

Αναρτήθηκαν οι πίνακες με τα μόρια των εκπ/κών των κλάδων ΠΕ70. ΠΕ60, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79.01, ΠΕ86, ΠΕ91 Γενικής Αγωγής, ΠΕ60, ΠΕ61, ΠΕ70 και ΠΕ71 Ειδικής Αγωγής και ΔΕ01 που αιτήθηκαν βελτίωση θέσης και οριστικής τοποθέτησης εντός της ΔΠΕ Δωδεκανήσου.

Υποβολή ενστάσεων από Τρίτη 16/4/2024 έως και Παρασκευή 19/4/2024 και ώρα 15:00 αποκλειστικά με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο mail@dipe.dod.sch.gr

ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (8-5-2024)

Download this file (ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ_23 4 2024_ανακ 8 5 2024.pdf)ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ_23 4 2024_ανακ 8 5 2024.pdf

Download this file (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ _23 4 2024.pdf)ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ _23 4 2024.pdf

Download this file (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ _3245_15 4 2024__signed.pdf)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ _3245_15 4 2024__signed.pdfΠέμπτη 4 Απριλίου 2024

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων απόσπασης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, σε δομές Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και σε φορείς του ΥΠΑΙΘΑ για το έτος 2024-2025

 

Από 8-04-2024 μέχρι 17-04-2024 και ώρα 15:00, καλούνται να υποβάλουν αίτηση οι εκπ/κοί που επιθυμούν απόσπαση για τις περιπτώσεις: α) από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ β) σε δομές ΕΑΕ γ) σε ΚΕΔΑΣΥ

Τις ίδιες ημερομηνίες υποβάλουν αίτηση και όσοι επιθυμούν να αποσπασθούν σε Δ/νσεις Εκπ/σης Π.Ε., σε Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης στο Υ.ΠΑΙ.Θ. και σε αναξάρτητες ή αποκεντρωμένες υπηρεσίες

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΥΔ (https://opsyd.sch.gr/).

1) Η εγκύκλιος αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ  ΕΔΩ
 2) Η εγκύκλιος αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς του ΥΠΑΙΘ   ΕΔΩ

Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών A'/βάθμιας Εκπ/σης σχ. έτους 2023-24 από περιοχή σε περιοχή


 

Συγχαρητήρια σε όλες και όλους τους εκπ/κούς που πήραν μετάθεση!! Καλή τοποθέτηση!!

A) Πήραν μετάθεση από την Δ.Π.Ε. Δωδεκανήσου σε άλλες περιοχές (σε άλλα ΠΥΣΠΕ):

Από Α Δωδ/σου (Ρόδο): Στη Γενική: 3 Δάσκαλοι, 1 Νηπιαγωγός, 10 Αγγλικών, 1 Γαλλικών, 1 Καλλιτεχνικών, 7 Γυμναστές και 2 Μουσικής. Στην Ειδική: 4 Δάσκαλοι και 1 Νηπιαγωγός.
Από Β Δωδ/σου (Κω): Στη Γενική: 12 Δάσκαλοι, 4 Νηπιαγωγοί, 5 Αγγλικών, 2 Γυμναστές, 2 Καλλιτεχνικών, 1 Γερμανικής και 1 Μουσικής. Στην Ειδική: 3 Δάσκαλοι και 3 Νηπιαγωγοί.
Από Γ Δωδ/σου (Κάλυμνο): Στη Γενική: 12 Δάσκαλοι, 5 Νηπιαγωγοί, 2 Αγγλικών, 2 Γυμναστές και 1 Πληροφορικής. Στην Ειδική: 2 Δάσκαλοι και 1 Νηπιαγωγός.
Από Δ Δωδ/σου (υπόλοιπα νησιά): Στη Γενική: 10 Δάσκαλοι, 5 Νηπιαγωγοί, 3 Αγγλικών, 2 Γυμναστές. Στην Ειδική: 6 Δάσκαλοι και 1 Νηπιαγωγός.

B) Ήρθαν με μετάθεση στην Δ.Π.Ε. Δωδεκανήσου από άλλες περιοχές:

Στην Α Δωδ/σου: Στη Γενική: 14 Δάσκαλοι, 4 Νηπιαγωγοί και 1 2 Αγγλικών. Στην Ειδική: 4 Δάσκαλοι και 1 Νηπιαγωγός.
Στη Β Δωδ/σου: Στη Γενική: 5 Δάσκαλοι και 4 Νηπιαγωγοί. Στην Ειδική: 1 Δάσκαλος και 2 Νηπιαγωγοί.
Στη Γ Δωδ/σου: Στη Γενική: 5 Δάσκαλοι και 1 Μουσικός. Στην Ειδική: 1 Δάσκαλος.
Στη Δ Δωδ/σου: Στη Γενική: 7 Δάσκαλοι και 4 Νηπιαγωγός και 1 Μουσικός. Στην Ειδική: 4 Δάσκαλοι και 1 Νηπιαγωγός.

Συνολικά στη Γενική Αγωγή από τις 5027 αιτήσεις που πληρούσαν τις προϋποθέσεις ικανοποιήθηκαν οι 2298 ,ποσοστό ικανοποιημένων 45,71%.
Στην Ειδική Αγωγή ΣΜΕΑΕ/ΕΕΕΕΚ από τις 791 που πληρούσαν τις προϋποθέσεις ικανοποιήθηκαν οι 202, ποσοστό 25,54%.
Για ΚΕΔΑΣΥ από τις 383 ικανοποιήθηκαν οι 28, ποσοστό 7,31%.
Για μετάθεση με εξειδίκευση στη Νοηματική γλώσσα και στη μέθοδο Braille από τις 144 που πληρούσαν τις προϋποθέσεις ικανοποιήθηκαν οι 12, ποσοστό 8,33

Δείτε τους πίνακες με τα ονόματα και με τις περιοχές των μεταθέσεων στη Γενική  ΕΔΩ

στην Ειδική Αγωγή ΕΔΩ
στα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης ΕΔΩ

Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπ/κών στην Α΄/θμια Εκπ/ση βάσει της Ειδικής Προκήρυξης κάλυψης λειτουργικών κενών για το διδακτικό έτος 2023-24

Καλή αρχή και καλή δύναμη σε όλες και όλους τους αναπληρωτές εκπ/κούς που προσλήφθηκαν!!

Δείτε τις τοποθετήσεις στην Ειδική ΕΔΩ 

Δείτε τις τοποθετήσεις στην Γενική ΕΔΩ  

Στην Δ/νση Α΄/θμιας Εκπ/σης Δωδεκανήσου προσλήφθηκαν:
1) Στη Γενική Εκπαίδευση:
Γ Δωδ/σου (Κάλυμνος): α) 1 Αγγλικών μειωμένου ωραρίου για τα Ν/Γ της Καλύμνου.
Δ Δωδ/σου (υπόλοιπα νησιά): 1 Δασκάλα για το Δ.Σ. Χάλκης.
2) Στην Ειδική Αγωγή: ∅
 
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Παρασκευή 23 έως και τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024, απευθείας στην σχολική μονάδα πρόσληψής τους. 

 

Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2024

Ενημερωτικό σημείωμα για τη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ στις 19 Φεβρουαρίου 2024

 

Στη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου που έγινε τη Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2024 και σύμφωνα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αποφασίστηκαν τα παρακάτω:

1)  Εγκρίθηκαν οι μετακινήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων, ΠΕ60-Νηπιαγωγών, ΠΕ06-Αγγλικών και ΕΒΠ καθώς και 2 μονίμων ΠΕ60-Νηπιαγωγών, για τις ανάγκες της υπηρεσίας και για την κάλυψη ολιγοήμερων κενών σε Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία της Π.Ε. Δωδεκανήσου.

2)  Εγκρίθηκε η τροποποίηση τοποθέτησης αναπληρώτριας συναδέλφισσας ΠΕ06-Αγγλικής με την μετακίνηση και τοποθέτησή της και σε άλλες σχολικές μονάδες για την κάλυψη αδιάθετων ωρών.

3)  Έγινε η αποδέσμευση μόνιμης συναδέλφισσας ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής λόγω απόσπασής της σε άλλο ΠΥΣΠΕ, εφόσον καλύφτηκε η θέση της στο 3ο Δ.Σ. Ιαλυσού με νεοδιόριστο συνάδελφο ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής που επέστρεψε από άδεια.

4)  Έγιναν οι τοποθετήσεις των αναπληρωτών και νεοδιόριστων συναδέλφων/ισσών που επέστρεψαν από άδειες. Αναπληρώτρια συναδέλφισσα ΠΕ70-Δασκάλων τοποθετήθηκε στο 6ο Δ.Σ. Κω, νεοδιόριστη συναδέλφισσα ΠΕ60-Νηπιαγωγών στο Ν/Γ Παντελίου Λέρου, νεοδιόριστος συνάδελφος ΠΕ70-Δασκάλων τοποθετήθηκε στο 16ο Δ.Σ. Ρόδου, νεοδιόριστη συναδέλφισσα ΠΕ70-Δασκάλων τοποθετήθηκε στην αρχική της τοποθέτηση στο 1ο Δ.Σ. Σύμης, νεοδιόριστη συναδέλφισσα ΠΕ11-Φ.Α. τοποθετήθηκε στο 4ο Δ.Σ. Κω και στο Δ.Σ. Ζηπαρίου Κω. Τοποθετήθηκε στην οργανική του θέση στο Δ.Σ. Σορωνής, μόνιμος συνάδελφος ΠΕ70-Δασκάλων που επέστεψε από άδεια.

5)  Εγκρίθηκε η ολική διάθεση συναδέλφου και συναδέλφισσας κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων στη Δ/νση Α΄/θμιας Εκπ/σης Δωδεκανήσου.

6)  Έγινε ο ορισμός προϊσταμένης σε συναδέλφισσα ΠΕ70-Δασκάλων στο Δ.Σ. Χάλκης, λόγω άδειας της μόνιμης συναδέλφισσας που ασκούσε τα καθήκοντα της προϊσταμένης.

7)   Εγκρίθηκε η αναγνώριση προϋπηρεσίας σε συναδέλφισσα ΠΕ60-Νηπιαγωγών.

8)  Έγιναν δεκτές μετά από εξέταση των απαραίτητων δικαιολογητικών οι αιτήσεις για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε συνάδελφο ΠΕ70-Δασκάλων, σε συναδέλφισσα ΠΕ05-Γαλλικής, σε συναδέλφισσα ΠΕ06-Αγγλικής, σε συνάδελφο ΠΕ08-Καλλιτεχνικών, σε 2 συναδέλφισσες/ους ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής και σε συνάδελφο ΠΕ86-Πληροφορικής.

9)  Έγινε η αναγνώριση της συνάφειας των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών σε 18 συναδέλφισσες/ους ΠΕ70-Δασκάλων, σε 10 συναδέλφισσες/ους ΠΕ70.ΕΑΕ-Δασκάλων, σε 8 συναδέλφισσες/ους ΠΕ60-Νηπιαγωγών, σε 7 συναδέλφισσες ΠΕ60.ΕΑΕ-Νηπιαγωγών, σε 1 συναδέλφισσα ΠΕ60.50-Νηπιαγωγών, σε 4 συναδέλφισσες/ους ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, σε 4 συναδέλφισσες/ους ΠΕ86-Πληροφορικής, σε 4 συναδέλφισσες ΠΕ06-Αγγλικής, σε 3 συναδέλφισσες ΠΕ07-Γαλλικών και σε συναδέλφισσα ΠΕ08-Καλλιτεχνικών.

10)  Έγινε η αναγνώριση της συνάφειας διδακτορικού τίτλου σπουδών σε συνάδελφισσα ΠΕ11-Φ.Α.

11)  Εγκρίθηκε η μείωση ωραρίου κατά 2 ώρες την εβδομάδα (λόγω τέκνου κάτω των δύο ετών) σε 2 αναπληρώτριες συναδέλφισσες ΠΕ70-Δασκάλων.

Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2024

Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής στην Π.Ε. Δωδεκανήσου


Καλή αρχή και καλή δύναμη σε όλες/ους τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που τοποθετήθηκαν στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Δωδεκανήσου!!

 ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΤΟΠΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 Download this file (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ _ 1 2 2024 για ανάρτηση_σε PDF.pdf)ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ _ 1 2 2024 για ανάρτηση_σε PDF.pdf

Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2024

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπ/κών Γενικής και Ειδικής Αγωγής στην Α΄/θμια Εκπ/ση για το διδακτικό έτος 2023-24

 
Καλή τοποθέτηση και καλή δύναμη σε όλες και όλους τους αναπληρωτές εκπ/κούς που προσλήφτηκαν!!
 
Στην Δ/νση Α΄/θμιας Εκπ/σης Δωδεκανήσου προσλήφθηκαν:
1) Στην Ειδική Αγωγή:
Α Δωδ/σου: 5 Δασκάλες για παράλληλη στήριξη, 1 Δασκάλα ΕΑΕ και 1 Νηπιαγωγός για παράλληλη στήριξη.
Β Δωδ/σου: 1 Νηπιαγωγός για παράλληλη στήριξη.
Γ Δωδ/σου: 2 Δασκάλες για παράλληλη στήριξη και 1 Νηπιαγωγός για την παράλληλη στήριξη.
Δ Δωδ/σου: 1 Νηπιαγωγός για την παράλληλη στήριξη.
2) Στην Γενική Εκπαίδευση:
Α Δωδ/σου: α) 4 Δασκάλες β) ειδικότητες: 1 Αγγλικής μειωμένου ωραρίου.
Β Δωδ/σου: 1 Δασκάλα.
Γ Δωδ/σου: α) 1 Δασκάλα β) ειδικότητες: 1 Αγγλικής μειωμένου ωραρίου.
Δ Δωδ/σου: α) 1 Δάσκαλος β) 1 Νηπιαγωγός ΔΥΕΠ κια γ) ειδικότητες: 1 Αγγλικής
 
Δείτε τις προσλήψεις στη Γενική Εκπαίδευση ΕΔΩ
Δείτε τις προσλήψεις στην Ειδική Αγωγή ΕΔΩ
 
• Αίτηση-Δήλωση προτιμήσεων στο ΟΠΣΥΔ για τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες από τους προσληφθέντες την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2024.
• Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Παρασκευή 2 έως και τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2024.
• Οι αναπληρωτές θα πληροφορηθούν μέσω γραπτού μηνύματος SMS για τη σχολική μονάδα ανάληψης υπηρεσίας την Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2024.