Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2019

Προσδιορισμός οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού Α΄/θμιας Εκπ/σης Ν. Δωδεκανήσου

Σε συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου την Πέμπτη 14-03-2019 έγινε ο προσδιορισμός των κενών οργανικών θέσεων Γενικής και Ειδικής Αγωγής ανά περιοχή (Α, Β, Γ, Δ περιοχές) του Ν. Δωδεκανήσου για τις φετινές μεταθέσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ.
Οι κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών που προσδιορίστηκαν από το ΠΥΣΠΕ στάλθηκαν στην Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Νοτίου Αιγαίου για να σταλούν στο Υπουργείο Παιδείας. 

Ως αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών της Α΄/θμιας εκπ/σης στο ΠΥΣΠΕ Δωδ/σου, υπακούοντας στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων του κλάδου μας, διαφώνησα και καταψήφισα τη σχετική πρόταση - των οργανικών κενών, που δεν αποτυπώνει τα κενά σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες του κλάδου μας -αναλογία μαθητών ανά τάξη, απόδοση των οργανικών θέσεων ειδικοτήτων και στο αίτημά μας για οργανική θέση υπεύθυνου ολοημέρου στα δημοτικά σχολεία. 
Για δείτε τα οργανικά κενά του ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου της Γενικής και Ειδικής αγωγής πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο: (Στο excel υπάρχουν 2 φύλλα, το πρώτο για τα κενά Γενικής και το δεύτερο για τα κενά της Ειδικής)
https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/52873108_2614005815492437_7192257422478540800_n.xls/%CE%9F%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97-%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97-%CE%94%CE%99%CE%94%CE%91%CE%9A%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%A9%CE%A0%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5-%CE%94%CE%A0%CE%95-%CE%94%CE%A9_%CE%A3%CE%9F%CE%A5-2018_2019.xls?_nc_cat=105&_nc_ht=cdn.fbsbx.com&oh=dece7ecb43713d172548a963dc3a884f&oe=5C8E29D5&dl=1&fbclid=IwAR1CZ_U0Mt5WfHzdcw3JI35uMCgemJMbOEgp1p4sXAYbiiwrGQRM2dENVFg

Τρίτη, 5 Μαρτίου 2019

Ενημερωτικό για τη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ στις 04-3-2019 και του διευρυμένου ΠΥΣΠΕ στις 05-3-2019


Σε συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου που έγινε τη Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019 και σύμφωνα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αποφασίστηκαν τα παρακάτω:
1)  Έγινε ολική διάθεση σε αναπληρώτρια συναδέλφισσα κλάδου ΠΕ06-Αγγλικών στο 2ο ΔΣ Κω  
2) Έγινε η τοποθέτηση (μετά από επιστροφή λόγω άδειας) σε αναπληρώτρια συναδέλφισσα κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων στο 12ο ΔΣ Ρόδου (μέχρι 24-2-2019) και στη συνέχεια στο 3ο ΔΣ Ιαλυσού.
3)   Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σε 5 συναδέλφους/ισσες του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων.
4) Έγινε η αναγνώριση της συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε συναδέλφισσα αναπληρώτρια κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων, σε συναδέλφισσα αναπληρώτρια κλάδου ΠΕ71.01-Μουσικής και σε συναδέλφισσα αναπληρώτρια κλάδου ΠΕ86-Πληροφορικής.
5)  Έγιναν δεκτές μετά από εξέταση των απαραίτητων δικαιολογητικών, οι αιτήσεις για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε συναδέλφισσα κλάδου ΠΕ06-Αγγλικών, σε 2 συναδέλφισσες κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και σε αναπληρώτρια συναδέλφισσα κλάδου ΠΕ79.01-Μουσικής
6)  Τοποθετήθηκε ως προϊσταμένη στο 1ο Ν/Γ Καρπάθου η συναδέλφισσα Καρανικόλα Φωτεινή (λόγω άδειας και παραίτησης της προϊσταμένης)
7)  Εγκρίθηκε η διάθεση μόνιμης συναδέλφισας  κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών στη ΔΠΕ Δωδεκανήσου για διοικητική στήριξη.

Ενημερωτικό για τη συνεδρίαση του διευρυμένου ΠΥΣΠΕ στις 05/3/2019

Σε συνεδρίαση του διευρυμένου ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου που έγινε την Τρίτη 5 Μαρτίου 2019
και σύμφωνα με το θέμα της ημερήσιας διάταξης:
Πραγματοποιήθηκε η διεξαγωγή συνεντεύξεων στις υποψήφιες συναδέλφισσες κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, Επισκόπου Ευμορφία και Τζιβή Ελένη για τη θέση της Υπεύθυνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού της Π.Ε. Ν. Δωδεκανήσου

Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2019

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπ/κών στην Α΄/βάθμια εκπ/ση (Γενικής και Ειδικής Αγωγής)

Προσλήφτηκαν από το υπουργείο παιδείας 400 αναπληρωτές εκπ/κοί Γενικής και Ειδικής Αγωγής των κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΤΕ16.00, ΠΕ79.01, ΠΕ86,  ΠΕ91.01 και ΠΕ91.02
Στην Δ/νση Α΄/βάθμιας Εκπ/σης Δωδεκανήσου προσλήφτηκαν
1) στην περιοχή της Α Δωδ/σου (Ρόδος): α) Στη Γενική Αγωγή 1 αγγλικής γλώσσας (αναβάθμιση σε πλήρες από μειωμένου ωραρίου) και 1 νηπιαγωγός. β) Στην Ειδική Αγωγή 1 δασκάλα ΣΜΕΑΕ και 1 νηπιαγωγός παράλληλης στήριξης.
2) στην Β Δωδ/σου (Κως): Στη Γενική Αγωγή 2 δασκάλες. Στις ΔΥΕΠ 1 δασκάλα (μειωμένου ωραρίου), 1 φυσικής αγωγής (μειωμένου ωραρίου) και 1 αγγλικής γλώσσας (μειωμένου ωραρίου). Στην Ειδική Αγωγή 1 μουσικός (μειωμένου ωραρίου)
3) στην Δ Δωδ/σου (υπόλοιπα νησιά): 1 δασκάλα Γενικής Αγωγής
Καλή τοποθέτηση και καλή δύναμη σε όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες.
Δείτε τα ονόματα και τις περιοχές πρόσληψης των αναπληρωτών  Γενικής (Ειδικής από Γενική) ΕΔΩ
των αναπληρωτών ΕΑΕ ΕΔΩ

Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2019

Αιτήσεις εκπαιδευτικών για συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί από την Τετάρτη 06/02/2019 να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής στα προγράμματα της 5ης περιόδου επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. που πρόκειται να διεξαχθεί κατά το διάστημα Απριλίου – Ιουλίου 2019.
Οι αιτήσεις συμμετοχής για την παρούσα (5η) περίοδο επιμόρφωσης και η κατανομή των εκπαιδευτικών στα διαθέσιμα προγράμματα επιμόρφωσης γίνονται σε 2 φάσεις: 
από 6 έως 14 Φεβρουαρίου 2019 στις 16.00 (Α’ φάση υποβολής αιτήσεων και κατανομής των εκπαιδευτικών στα διαθέσιμα προγράμματα επιμόρφωσης με διαδικασία ηλεκτρονικής κλήρωσης)
και από 18 έως 22 Φεβρουαρίου 2019 στις 16.00 (δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων Α’ Φάσης και Β’ Φάση υποβολής και επικαιροποίησης αιτήσεων από εκπαιδευτικούς που δεν κληρώθηκαν σε προγράμματα που υλοποιούνται ή νέους ενδιαφερομένους, με σκοπό τη συμπλήρωση προγραμμάτων που δεν έλαβαν τον απαιτούμενο αριθμό αιτήσεων για να υλοποιηθούν και την εν γένει συμπλήρωση κενών θέσεων, με σειρά χρονικής προτεραιότητας).
Δικαίωμα συμμετοχής στην επιμόρφωση έχουν οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των κλάδων και ειδικοτήτων της ελληνικής δημόσιας εκπαίδευσης (περιλαμβανομένων των υπηρετούντων αναπληρωτών), οι εκπαιδευτικοί ιδιωτικών σχολείων, καθώς και οι αποσπασμένοι στο εξωτερικό εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε ελληνικά σχολεία της ομογένειας.
Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής και η ενημέρωση των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών για τα διαθέσιμα επιμορφωτικά προγράμματα που τους αφορούν και θα υλοποιηθούν για την περιοχή τους γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (MIS) της Πράξης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:http://e-pimorfosi.cti.gr/mis
Δείτε την όλη την ανακοίνωση και την διαδικασία ΕΔΩ

Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2019

Έγγραφο της ΔΟΕ για τη διεκδίκηση των αναδρομικών 13ου και 14ου μισθού

Προς                                                                                                    Αθήνα 24/1/2019
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
Θέμα: Διεκδίκηση αναδρομικών 13ου και 14ου μισθού
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. εν όψει της επικείμενης συνεδρίασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας την 1η Φεβρουαρίου 2019, όπου θα συζητηθεί και θα κριθεί η αντισυνταγματικότητα ή μη του ν. 4093/2012 καθώς η αναδρομικότητα των απαιτήσεων των εργαζομένων, αποφάσισε την παράσταση και παρέμβασή του (εκπροσωπούμενο από τη νομική του σύμβουλο) στη διαδικασία.
Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 23ης Ιανουαρίου, ενημερωθήκαμε σχετικά από τη νομική σύμβουλο και σας αποστέλλουμε και γνωμοδότησή της επί του θέματος.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. τονίζει, για μια ακόμη φορά, ότι η διεκδίκηση της επαναφοράς των εισοδημάτων των εργαζομένων στην προ μνημονιακών περικοπών εποχή καθώς και της επιστροφής σ’ αυτούς όλων των αποδοχών που τους στέρησαν οι πολιτικές σκληρής λιτότητας, αποτελεί, πρωτίστως, αντικείμενο πολιτικής – συνδικαλιστικής διεκδίκησης και αγώνα.
Η δυνατότητα της άσκησης αγωγής, που σε αυτή τη φάση, σύμφωνα και με την ενημέρωση της νομικής συμβούλου, φαίνεται να συγκεντρώνει σοβαρές πιθανότητες θετικής εξέλιξης, αποτελεί ατομική απόφαση του κάθε συναδέλφου. Στην περίπτωση που επιλεγεί και αυτή η κίνηση, οι συνάδελφοι θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα (και πάντως όχι αργότερα από τα μέσα Φεβρουαρίου) στην κατάθεση της σχετικής αγωγής ώστε να αποφύγουν δυσάρεστους αιφνιδιασμούς από, τυχόν, εσπευσμένη έκδοση της απόφασης του ΣτΕ που θα καταστήσει τις αγωγές τους άνευ αντικειμένου, εξαιτίας της, πιθανότατης, εφαρμογής περιορισμένης αναδρομικότητας σε αυτούς μόνον που θα έχουν ασκήσει αγωγές μέχρι τη δημοσίευσή της. Οι αγωγές μπορούν να ασκηθούν σε ομάδες μέχρι και 49 μόνιμων συναδέλφων ενώ για τους αναπληρωτές δεν τίθεται αριθμητικός περιορισμός.
Δείτε το γνωμοδοτικό σημείωμα της νομικής συμβούλου ΕΔΩ

Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2019

Σύλλογος Εκπ/κών Π.Ε. Ρόδου: Έκτακτη Γενική Συνέλευση Τετάρτη 9/1/2019 – Απεργιακή κινητοποίηση Παρασκευή 11/1/2019»


Το ΔΣ του Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕ Ρόδου καλεί τους συναδέλφους να συμμετάσχουν μαζικά στην 24ωρη απεργία την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019, καθώς και στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 11.30 το πρωί στη διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου.
Απαιτούμε:
Την άμεση απόσυρση του σχεδίου συστήματος διορισμών που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, με το οποίο ουσιαστικά απαξιώνει την προϋπηρεσία και το πτυχίο και οδηγεί σε ένα αέναο κυνήγι τίτλων και προσόντων με όρους ανισότητας.
Το σύστημα που ανακοινώθηκε και τέθηκε σε «διαβούλευση» δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα εμπόριο ελπίδας προς τους χιλιάδες αδιόριστους εκπαιδευτικούς και  περιφρόνηση των αναπληρωτών που καλύπτουν πάγιες ανάγκες της εκπαίδευσης.
Συνεχίζουμε και κορυφώνουμε, αποφασιστικά και διεκδικητικά, τον αγώνα για την πραγματοποίηση των χιλιάδων διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών που έχει ανάγκη η δημόσια εκπαίδευση, με βάση τις θέσεις του συνδικαλιστικού κινήματος.
Παράλληλα καλούμε τους συναδέλφους σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση για τον καλύτερο συντονισμό του αγώνα, την   Τετάρτη  9    Ιανουαρίου    2019  και ώρα 18:30 στο 13ο ΔΣ Ρόδου.
Καλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς μόνιμους και αναπληρωτές, να συμμετέχουν μαζικά στη Γενική Συνέλευση.

Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2019

ΔΟΕ: Απόφαση κινητοποιήσεων για το σύστημα διορισμών - Αγώνας για να αποσυρθεί τώρα το σύστημα απαξίωσης της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας


Το  Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. συνεχίζοντας των επί σειρά πολλών ετών (και επί όλων των κυβερνήσεων και των πολιτικών  της αδιοριστίας) αγώνα της διεκδίκησης των χιλιάδων διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών που έχει ανάγκη η δημόσια εκπαίδευση, έχοντας δημοσιοποιήσει και καταθέσει στο Υπουργείο Παιδείας την πρότασή της – απόφαση της 87ης Γενικής Συνέλευσης, για το σύστημα διορισμών και προσλήψεων αναπληρωτών, απαιτεί την άμεση απόσυρση του συστήματος που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, με το οποίο ουσιαστικά απαξιώνει την προϋπηρεσία και το πτυχίο και οδηγεί σε ένα αέναο κυνήγι τίτλων και προσόντων με όρους ανισότητας.
Το σύστημα που ανακοινώθηκε και τέθηκε σε «διαβούλευση» δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα εμπόριο ελπίδας προς τους χιλιάδες αδιόριστους εκπαιδευτικούς και  περιφρόνηση των αναπληρωτών που καλύπτουν πάγιες ανάγκες της εκπαίδευσης στις εσχατιές της χώρας.
Με αίτημα την άμεση απόσυρση του σχεδίου που ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, αποφασίζουμε σειρά κινητοποιήσεων:
·                     Συγκέντρωση διαμαρτυρίας, από κοινού με την Ο.Λ.Μ.Ε., στο Υπουργείο Παιδείας τη Δευτέρα 7 Ιανουαρίου και ώρα 12 το μεσημέρι.
·                     24ωρη απεργία την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου με συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα  Προπύλαια στη 1:00 μ.μ και πραγματοποίηση πορείας προς τη Βουλή, με αίτημα συνάντησης με τον Πρωθυπουργό.
·                     Πραγματοποίηση έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των Συλλόγων Εκπαιδευτικών Π.Ε. όλης της χώρας από Τρίτη 8/1 μέχρι και Παρασκευή 11/1, μεαντικείμενο την πρόταση της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων μετά τις 11 Ιανουαρίου (τουλάχιστο 48ωρη απεργία, συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στις περιφέρειες κλπ.).
     Συνεχίζουμε και κορυφώνουμε, αποφασιστικά και διεκδικητικά, τον αγώνα για την πραγματοποίηση των χιλιάδων διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών που έχει ανάγκη η δημόσια εκπαίδευση, με βάση τις θέσεις του συνδικαλιστικού κινήματος.