Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2021

Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπ/κών (β΄ φάσης) σε σχολικές μονάδες της Π.Ε. Δωδεκανήσου


Καλή αρχή και καλή δύναμη σε όλες και όλους τους αναπληρωτές εκπ/κούς που τοποθετήθηκαν στα Δημοτικά και Νηπιαγωγεία της Α΄/θμιας Εκπ/σης Δωδεκανήσου.

Δείτε τα ονόματα και τις σχολικές μονάδες που τοποθετήθηκαν οι αναπληρωτές εκπ/κοί 

Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΠΣΥΔ.xlsx)ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΠΣΥΔ.xlsx

 

 

Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπ/κών (β΄ φάση) στην Α΄/θμια Εκπ/ση για το σχολικό έτος 2021-22


Καλή τοποθέτηση και καλή δύναμη σε όλες και όλους τους αναπληρωτές εκπ/κούς που προσλήφθηκαν!!

Στην Δ/νση Α΄/θμιας Εκπ/σης Δωδεκανήσου προσλήφθηκαν:

1) Γενική Αγωγή: 

Α Δωδ/σου (Ρόδος): α) Δάσκαλοι: 15 Γενικής & 13 για ΖΕΠ, β) 5 Νηπιαγωγοί γ) ειδικότητες: 3 Αγγλικής πλήρους & 2 μειωμένου ωραρίου, 1 Καλλιτεχνικών, 1 Γυμναστής, 1 Μουσικός, 1 Γερμανικών και 1 Γαλλικών μειωμένου ωραρίου.

Β Δωδ/σου (Κως): α) Δάσκαλοι: 6 Γενικής & 10 για ΖΕΠ, β) 1 Νηπιαγωγός & 1 για τις ΔΥΕΠ γ) ειδικότητες: 1 Αγγλικής πλήρους & 1 μειωμένου ωραρίου και 1 Καλλιτεχνικών.

Γ Δωδ/σου (Κάλυμνος): α) Δάσκαλοι: 2 Γενικής και 1 για ΖΕΠ, β) 2 Νηπιαγωγοί γ) ειδικότητες: 1 Καλλιτεχνικών, 1 Πληροφορικής, 2 Αγγλικής μειωμένου ωραρίου και 1 Γαλλικών μειωμένου ωραρίου.

Δ Δωδ/σου (υπόλοιπα νησιά): α) Δάσκαλοι: 8 Γενικής & 1 για ΖΕΠ, β) 3 Νηπιαγωγοί γ) ειδικότητες: 1 Αγγλικής πλήρους & 1 μειωμένου ωραρίου και 1 Γαλλικών μειωμένου ωραρίου.

2) Ειδική Αγωγή:

Α Δωδ/σου (Ρόδος): α) 32 Δάσκαλοι για παράλληλη στήριξη & 2 για ΣΜΕΑΕ β) 6 Νηπιαγωγοί για παράλληλη στήριξη, 1 για ΣΜΕΑΕ

Β Δωδ/σου (Κως): α) 10 Δάσκαλοι για παράλληλη στήριξη & 3 για ΣΜΕΑΕ β) 1 Νηπιαγωγός για παράλληλη στήριξη.

Γ Δωδ/σου (Κάλυνμος): α) 6 Δάσκαλοι για παράλληλη στήριξη, β) 1 Νηπιαγωγός για ΣΜΕΑΕ.

Δ Δωδ/σου (υπόλοιπα νησιά): α) 5 Δάσκαλοι για παράλληλη στήριξη & 1 για ΣΜΕΑΕ β) 1 Νηπιαγωγός για την παράλληλη στήριξη.

Συνολικά προσλήφθηκαν ως αναπληρωτές 1062 στην Ειδική Αγωγή και 3075 στην Γενική Εκπαίδευση. Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου έως και τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021. 

Δείτε τις προσλήψεις της Γενικής ΕΔΩ

Δείτε τις προσλήψεις στην Ειδική Αγωγή ΕΔΩ

 

Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2021

Τοποθέτηση Δ/ντριών σε 4/θέσια Νηπ/γεία και ορισμός Προϊσταμένων ολιγοθέσιων Νηπ/γείων και Δημοτικών σχολείων, της Π.Ε. Ν. Δωδεκανήσου


Δείτε τις Τοποθετήσεις Δ/ντριών/ντων σε 4θέσια Νηπ/γεία και τον ορισμό Προϊσταμένων ολιγοθέσιων Νηπ/γείων και Δημοτικών σχολείων σε σχολικές μονάδες της της Π.Ε. Ν. Δωδεκανήσου ΕΔΩ

Τρίτη, 31 Αυγούστου 2021

Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπ/κών σε σχολικές μονάδες της Π.Ε. Δωδεκανήσου για το διδακτικό έτος 2021-2022

Καλή αρχή και καλή δύναμη σε όλες και όλους τους αναπληρωτές εκπ/κούς που τοποθετήθηκαν στα Δημοτικά και Νηπιαγωγεία της Α΄/θμιας Εκπ/σης Δωδεκανήσου

Δείτε τα ονόματα και τις σχολικές μονάδες που τοποθετήθηκαν οι αναπληρωτές εκπ/κοί

Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ απο ΟΠΣΥΔ_31 08 2021 _ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ.xls)ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ απο ΟΠΣΥΔ_31 08 2021 _ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ.xls                          

Παρασκευή, 27 Αυγούστου 2021

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην Α΄/θμια Εκπ/ση για το διδακτικό έτος 2021-22 (α΄ φάση)

Καλή τοποθέτηση και καλή δύναμη σε όλες και όλους τους αναπληρωτές εκπ/κούς!!

Στην Δ/νση Α΄/θμιας Εκπ/σης Δωδεκανήσου προσλήφθηκαν:

1) Γενική Αγωγή:
Α Δωδ/σου (Ρόδος): α) 33 Νηπιαγωγοί β) ειδικότητες: 12 Αγγλικής πλήρους και 8 μειωμένου ωραρίου, 9 Καλλιτεχνικών, 7 Γυμναστές, 1 Μουσικής, 7 Πληροφορικής, 3 Θεατρικής αγωγής, 2 Γερμανικών μειωμένου ωραρίου και 2 Γαλλικών μειωμένου ωραρίου.
Β Δωδ/σου (Κως): α) 9 Δάσκαλοι β) 11 Νηπιαγωγοί γ) ειδικότητες: 4 Αγγλικής πλήρους και 3 μειωμένου ωραρίου, 3 Καλλιτεχνικών, 5 Γυμναστές, 1 Μουσικής, 3 Πληροφορικής, 1 Θεατρικής αγωγής και 1 Γερμανικών μειωμένου ωραρίου.
Γ Δωδ/σου (Κάλυμνος): α) 2 Δάσκαλοι β) 8 Νηπιαγωγοί γ) ειδικότητες: 2 Αγγλικής πλήρους και 1 μειωμένου ωραρίου, 2 Καλλιτεχνικών, 3 Γυμναστές, 1 Μουσικής, 1 Πληροφορικής, 1 Θεατρικής αγωγής και 1 Γαλλικών μειωμένου ωραρίου.
Δ Δωδ/σου (υπόλοιπα νησιά): α) 9 Νηπιαγωγοί β) ειδικότητες: 1 Αγγλικής πλήρους και 1 μειωμένου ωραρίου, 1 Καλλιτεχνικών, 1 Γυμναστές, 1 Μουσικής.
2) Ειδική Αγωγή:
Α Δωδ/σου (Ρόδος): α) 42 Δάσκαλοι για παράλληλη στήριξη, 14 για ΣΜΕΑΕ και 2  στο ΚΕΔΑΣΥ β) 27 Νηπιαγωγοί για την παράλληλη στήριξη, 1 για ΣΜΕΑΕ και 1 στο ΚΕΔΑΣΥ γ) Ειδικότητες ΣΜΕΑΕ: 1 Αγγλικής, 2 καλλιτεχνικών, 2 Γυμναστές, 2 Μουσικής, 1 Πληροφορικής και 1 Θεατρικής αγωγής.
Β Δωδ/σου (Κως): α) 18 Δάσκαλοι για παράλληλη στήριξη, 2 για ΣΜΕΑΕ, 1 στο ΚΕΔΑΣΥ β) 8 Νηπιαγωγοί για παράλληλη στήριξη, 1 στο ΚΕΔΑΣΥ γ) Ειδικότητες ΣΜΕΑΕ: 1 Γυμναστής και 1 Μουσικής.
Γ Δωδ/σου (Κάλυνμος): α) 12 Δάσκαλοι για παράλληλη στήριξη, 1 στο ΚΕΔΑΣΥ β) 4 Νηπιαγωγοί για την παράλληλη στήριξη, 1 στο ΚΕΔΑΣΥ γ) Ειδικότητες ΣΜΕΑΕ: 1 Μουσικής και 1 Πληροφορικής
Δ Δωδ/σου (υπόλοιπα νησιά): α) 11 Δάσκαλοι για παράλληλη στήριξη, 1 για ΣΜΕΑΕ β) 4 Νηπιαγωγοί για την παράλληλη στήριξη.

Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 2021.

Συνολικά προσλήφθηκαν ως αναπληρωτές 6699 στην Ειδική Αγωγή και 8124 στην Γενική Εκπαίδευση.

Όλες οι προσλήψεις της Γενικής ΕΔΩ 

Όλες οι προσλήψεις στην Ειδική Αγωγή ΕΔΩ  

Όλες οι προσλήψεις Γερμανικών και Γαλλικών ΕΔΩ 

 

 

Πέμπτη, 19 Αυγούστου 2021

Λειτουργικά κενά της Δ.Π.Ε. Δωδεκανήσου για τους νεοδιόριστους εκπ/κούς - Δήλωση τοποθέτησης

*** (20/8 & 21/8 ανακοινοποιήσεις στα κενά των Δασκάλων & 20/8 στα κενά των Νηπιαγωγών)

Καλούνται οι νεοδιόριστοι εκπ/κοί Γενικής Εκπ/σης των κλάδων: ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79, ΠΕ86, ΠΕ91, ΠΕ07 και ΠΕ05, που διορίστηκαν στις περιοχές ευθύνης της Δ.Π.Ε. Δωδεκανήσου, από την Πέμπτη 19/8/2021 έως και τη Δευτέρα 23/8/2021 και ώρα 13:00 μ.μ., να υποβάλουν δήλωση προτίμησης προσωρινής τοποθέτησης σε κενές λειτουργικές θέσεις σχολικών μονάδων Γενικής Εκπ/σης των περιοχών ευθύνης της Δ.Π.Ε. Δωδεκανήσου για το σχολικό έτος 2021-2022, σύμφωνα με τους πίνακες των λειτουργικών κενών.
*Η δήλωση προτίμησης θα υποβάλετε μέσω συνδέσμου ΕΔΩ

Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ ανακ 21 08 2021.xls)ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ ανακ 21 08 2021.xls
1η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1 κενού ΣΤΟ ΔΣ ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ ΡΟΔΟΥ (Α' ΠΕΡΙΟΧΗ)   
2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  -  ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1 κενού ΣΤΟ ΔΣ ΔΑΜΑΝΤΡΙΑΣ ΡΟΔΟΥ (Α' ΠΕΡΙΟΧΗ) &  ΑΦΑΙΡΕΣΗ 1 κενού ΑΠΟ ΤΟ 1ο ΔΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ (Α' ΠΕΡΙΟΧΗ): Από 2 κενά μειώθηκαν σε 1 κενό.     
3η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ 21-08-2021 ΩΣ ΠΡΟΣ: α) ΠΡΟΣΘΗΚΗ 2 κενών ΣΤΟ 1o ΔΣ  ΡΟΔΟΥ (Α' ΠΕΡΙΟΧΗ). β) ΑΦΑΙΡΕΣΗ του κενού απο το 16ο ΔΣ ΡΟΔΟΥ (Α' ΠΕΡΙΟΧΗ) (καλύφθηκε από μετακίνηση υπεράριθμου εκπαιδευτικού απο το 1ο ΔΣ ΡΟΔΟΥ)  γ) ΠΡΟΣΘΗΚΗ 2 κενών ΣΤΟ ΔΣ ΣΓΟΥΡΟΥ (Α' ΠΕΡΙΟΧΗ) ***Υποσημείωση: Το κενό στο 17ο ΔΣ ΡΟΔΟΥ ενδέχεται να είναι ως και 4-1-2022 (λήξη άδειας).

Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ60 _ανακοινοποίηση 20_08_ στα κενά  Α και Β ΠΕΡΙΟΧΉΣ.xls)ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ60 _ανακοινοποίηση 20_08_ στα κενά Α και Β ΠΕΡΙΟΧΉΣ.xls  ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ, 1 κενού ΣΤΟ 1ο ΝΓ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ ΚΩ)

Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ.xls)ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ.xls 

Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ.xls)ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ.xls 

Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ.xls)ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ.xls

Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.xls)ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.xls

Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ.xls)ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ.xls

Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ91 ΘΕΑΤΡΙΚΗ.xls)ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ91 ΘΕΑΤΡΙΚΗ.xls 

Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΠΕ07.xls)ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΠΕ07.xls 

Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΠΕ05.xls)ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΠΕ05.xls 

*** ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Οι νεοδιόριστοι εκπ/κοί θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σ’ αυτό που έχετε δηλώσει στο ΑΣΕΠ) εντός του οποίου θα βρίσκεται ένας σύνδεσμος, ο οποίος οδηγεί σε ένα ερωτηματολόγιο που αναφέρεται σε διερεύνηση προθέσεων λήψης άδειας - οποιασδήποτε μορφής - καθώς επίσης και σε θέματα που αφορούν τις ειδικές κατηγορίες εκπαιδευτικών.

Η άμεση συμπλήρωση εκ μέρους σας είναι κρίσιμη και οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν θα είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την ολοκλήρωση της διαδικασίας τοποθέτησής σας.