Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνει ότι προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 136 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και 135 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης πρόσληψης για ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 26 έως και την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015.
Στο Nομό Δωδεκανήσου προσλήφτηκαν 4 αναπληρώτριες Νηπιαγωγοί ΠΕ60 και 10 αναπληρωτές Δάσκαλοι/ες ΠΕ70.
Εύχομαι καλή δύναμη στους συναδέλφους και στις συναδέλφισσες.

Για τους πίνακες με τα ονόματα των προσλαμβανόμενων
Δπατήστε ΕΔΩ
Για τους πίνακες με τα ονόματα των προσλαμβανόμενων Νηπιαγωγών πατήστε ΕΔΩ

Τοποθετήσεις αναπληρωτών ειδικοτήτων κλάδων Αγγλικής Γλώσσας, Καλλιτεχνικών, Φυσικής Αγωγής, Μουσικής, Πληροφορικής, Θεατρικών Σπουδών πλήρους ωραρίου και Γαλλικής Γλώσσας, Γερμανικής Γλώσσας μειωμένου ωραρίου

Για τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών ειδικοτήτων κλάδων Αγγλικής Γλώσσας, Καλλιτεχνικών, Φυσικής Αγωγής, Μουσικής, Πληροφορικής, Θεατρικών Σπουδών πλήρους ωραρίου και Γαλλικής Γλώσσας, Γερμανικής Γλώσσας μειωμένου ωραρίου πατήστε ΕΔΩ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου και Κυκλάδων

Από την Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Νοτίου Αγαίου κοινοποιήθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου και Κυκλάδων. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εκπ/κοί που υπηρετούν σε οργανική θέση στην περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε. Δωδεκανήσου ή Κυκλάδων και έχουν τουλάχιστον δεκαπενταετή (15ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία. Επιπλέον για τη θέση του αναπληρωτή Προέδρου των Π.Υ.Σ.Π.Ε. Δωδεκανήσου ή Κυκλάδων, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων της Α/θμιας Εκπ/σης Δωδεκανήσου και Κυκλάδων. 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από την Τρίτη 24-11-2015 έως και την Πέμπτη 26-11-2015.
Ο ¨ορισμός¨ (διορισμός) των μελών θα γίνει από τον Περιφερειακό Δ/ντη Εκπ/σης Νοτίου Αγαίου.
Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση πατώντας ΕΔΩ

Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015

Προσλήψεις αναπληρωτών ειδικοτήτων κλάδων Αγγλικής Γλώσσας, Καλλιτεχνικών, Φυσικής Αγωγής, Μουσικής, Πληροφορικής, Θεατρικών Σπουδών πλήρους ωραρίου και Γαλλικής Γλώσσας, Γερμανικής Γλώσσας μειωμένου ωραρίου

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνει ότι προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 130 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, 121 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ08-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, 81 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, 140 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ16.01-Μουσικής, 35 εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ19 & ΠΕ20-Πληροφορικής, 112 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών και 8 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ18.41-Δραματικής Τέχνης με πλήρες ωράριο καθώς και 39 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ05-Γαλλικής Γλώσσας και 124 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας με μειωμένο ωράριο για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 23 έως και την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015 
Στο Ν. Δωδεκανήσου προσλήφτηκαν 12 αναπληρωτές ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσα, 12 αναπληρωτές ΠΕ08-Καλλιτεχνικών, 5 αναπληρωτές ΠΕ11- Φυσικής Αγωγής, 8 αναπληρωτές ΠΕ16.01-Μουσικής, 9 αναπληρωτές ΠΕ19-20-Πληροφορικής και 10 αναπληρωτές ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών πλήρους ωραρίου. Επίσης προσλήφτηκαν 3 αναπληρωτές ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας και 8 αναπληρωτές ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας μειωμένου ωραρίου. Συνολικά 56 αναπληρωτές ειδικοτήτων πλήρους ωραρίου και 11 αναπληρωτές ειδικοτήτων μειωμένου ωραρίου στα Δωδεκάνησα.
Kαλή τοποθέτηση και καλή δύναμη στους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες.
Δείτε τους πίνακες με τα ονόματα των προσλαμβανόμενων αναπληρωτών πατώντας ΕΔΩ

Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2015

Τοποθετήσεις Νηπιαγωγών ΕΑΕ ΠΕ60.50 και Δασκάλων ΕΑΕ ΠΕ70 για τα Τμήματα Ένταξης και για το Ειδικό Σχολείο

Για τις τοποθετήσεις αναπληρωτών Δασκάλων ΠΕ70 για τα Τμήματα Ένταξης και για το Ειδικό Σχολολείο πατήστε ΕΔΩ
Για τις τοποθετήσεις αναπληρωτών Νηπιαγωγών ΕΑΕ ΠΕ60.50 πατήστε ΕΔΩ

Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2015

Προσλήψεις Νηπιαγωγών ΕΑΕ ΠΕ60.50, Δασκάλων ΕΑΕ ΠΕ71 & ΠΕ70.50 και ΠΕ70 για Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ) και για τα Τμήματα Ένταξης

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνει ότι προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 26 Νηπιαγωγοί ΕΑΕ (ΠΕ60.50), 11 Δάσκαλοι ΕΑΕ (ΠΕ71 & ΠΕ70.50) και 156 Δάσκαλοι (κλάδου ΠΕ70) για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) ή/και των Τμημάτων Ένταξης της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης πρόσληψης για ανάληψη υπηρεσίαςαπό τη Δευτέρα 16 έως και την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2015.

Στο Nομό Δωδεκανήσου προσλήφτηκαν 1 αναπληρώτρια Νηπιαγωγός ΠΕ60.50 και 10 αναπληρωτές Δάσκαλοι/ες ΠΕ70
Εύχομαι καλή δύναμη στους συναδέλφους και στη συναδέλφισσα.
Για τους πίνακες με τα ονόματα των προσλαμβανόμενων πατήστε ΕΔΩ

Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2015

Τοποθετήσεις Νηπιαγωγών ΕΑΕ ΠΕ61 & ΠΕ60.50, Δασκάλων ΕΑΕ ΠΕ71 & ΠΕ70.50 και Δασκάλων ΠΕ70 για την παράλληλη στήριξη

Για τις τοποθετήσεις αναπληρωτών Νηπιαγωγών ΕΑΕ ΠΕ61 & ΠΕ60.50, Δασκάλων ΕΑΕ ΠΕ71 & ΠΕ70.50 και Δασκάλων ΠΕ70 για την παράλληλη στήριξη πατήστε ΕΔΩ

Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2015

Πρόσληψη Νηπιαγωγών ΕΑΕ ΠΕ61 & ΠΕ60.50, Δασκάλων ΕΑΕ ΠΕ71 & ΠΕ70.50 και Δασκάλων ΠΕ70 για την παράλληλη στήριξη

Το Υπουργείο Παιδείας, ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2015-2016 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές εκπ/κοί 139 Νηπιαγωγοί ΕΑΕ (ΠΕ61 & ΠΕ60.50), 204 Δάσκαλοι ΕΑΕ (ΠΕ71 & ΠΕ70.50) και 432Δάσκαλοι (κλάδου ΠΕ70) για την παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπου προσλήφθηκαν για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 9 έως και την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2015

Στο N. Δωδεκανήσου προσλήφτηκαν 2 αναπληρώτριες Νηπιαγωγοί ΠΕ60.50 και 12 αναπληρωτές Δάσκαλοι ΠΕ70 για την παράλληλη στήριξη των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Καλή δύναμη και καλή τοποθέτηση στους συναδέλφους και στις συναδέλφισσες.
Για τους πίνακες με τα ονόματα των προσλαμβανόμενων πατήστε ΕΔΩ

Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2015

Προσλήψεις γ΄φάσης αναπληρωτών κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών τακτικού.

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνει ότι προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 189 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και 47 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης πρόσληψης για ανάληψη υπηρεσίας από τηνΤρίτη 3 έως και τηνΤετάρτη 4 Νοεμβρίου 2015.
Στο N. Δωδεκανήσου προσλήφτηκαν 2 αναπληρωτές ΠΕ70-Δάσκαλοι και μία (1) αναπληρώτρια ΠΕ60-Νηπιαγωγός.
Καλή δύναμη στους συναδέλφους και στη συναδέλφισσα!!
Για τους πίνακες με τα ονόματα των προσλαμβανόμενων πατήστε ΕΔΩ