Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014

Προσλήψεις αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής, ΠΕ71-ΠΕ70.50, ΠΕ70 Δασκάλων ΕΑΕ και ΠΕ60.50 Νηπιαγωγών ΕΑΕ για την παράλληλη στήριξη

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2014-2015 προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές 9 Δάσκαλοι ΕΑΕ (ΠΕ71 & ΠΕ70.50), 63 Δάσκαλοι ΠΕ70 και 19 Νηπιαγωγοί ΕΑΕ (ΠΕ60.50) για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών στην παράλληλη στήριξη - συνεκπαίδευση μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Στο ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου προσλήφτηκαν 2 αναπληρωτές ΠΕ60.50 και 3 αναπληρωτές ΠΕ70 για την παράλληλη στήρηξη.
Για τους πίνακες με τα ονόματα των αναπληρωτών ΠΕ60.50, και ΠΕ70 που προσλήφτηκαν πατήστε εδώ

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2015 

Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2014

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών κλάδων ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ19-20 στα Δημοτικά Σχολεία ΕΑΕΠ

Για να δείτε τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών ΠΕ08 πατήστε εδώ
Για να δείτε τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών ΠΕ11 πατήστε εδώ
Για να δείτε τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών ΠΕ19-20 πατήστε εδώ

Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2014

Τοποθετήσεις αναπληρωτών κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60 και ΠΕ06, (Τακτικού)

Για να δείτε τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών ΠΕ70 πατήστε εδώ
Για να δείτε τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών ΠΕ60 πατήστε εδώ
Για να δείτε τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών ΠΕ06 πατήστε εδώ

Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2014

Προσλήψεις Αναπληρωτών κλάδων ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16.01, ΠΕ19-20 και ΠΕ32 στα Δημοτικά Σχολεία ΕΑΕΠ

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνει ότι προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ωραρίου 30 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, 26 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, 21 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ16.01 Μουσικής, 15 εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ19-20 Πληροφορικής και 19 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών για την κάλυψη λειτουργικών κενών αποκλειστικά στα Δημοτικά Σχολεία ΕΑΕΠ.
Στο ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου προσλήφτηκαν 2 αναπληρωτές ΠΕ19-20, 1 αναπληρωτής ΠΕ11 και 1 αναπληρώτρια ΠΕ08.
Για τους πίνακες με τα ονόματα των αναπληρωτών ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16.01, ΠΕ19-20 και ΠΕ32 που προσλήφτηκαν πατήστε εδώ
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για ανάληψη υπηρεσίας από την Τετάρτη 10 έως και την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2014

Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2014

Προσλήψεις αναπληρωτών κλάδων 1) ΠΕ70-Δασκάλων, ΠΕ60-Νηπιαγωγών και ΠΕ06-Αγγλικών (τακτικού) 2) ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας (ΕΣΠΑ)

1) Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 83 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων, 37 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών και 90 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες.
Στο ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου προσλήφτηκαν 6 αναπληρωτές ΠΕ06, 2 αναπληρωτές ΠΕ70 και 1 αναπληρώτρια ΠΕ60.
Για τους πίνακες με τα ονόματα των αναπληρωτών ΠΕ06, ΠΕ60, ΠΕ70 που προσλήφτηκαν πατήστε εδώ

2) Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ωραρίου 32 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε Δημοτικά Σχολεία ΕΑΕΠ.
Στο ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου προσλήφτηκαν 3 αναπληρωτές ΠΕ06.
Για τους πίνακες με τα ονόματα των αναπληρωτών ΠΕ06 που προσλήφτηκαν πατήστε εδώ

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης πρόσληψης για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 8 έως και την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2014.
 

Ενημερωτικό για τη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ στις 04/12/2014

Σε συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 και σύμφωνα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αποφασίστηκαν τα παρακάτω:

1) Έγινε η αναγνώριση της συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών σε 2 συναδέλφους ΠΕ70 και σε συνάδελφο ΠΕ11. Έγινε η αναγνώριση συνάφειας διδακτορικού τίτλου σε συνάδελφο ΠΕ06.
2) Δόθηκαν οι εγκρίσεις για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου, μετά από εξέταση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, σε 3 συναδέλφους ΠΕ70, σε 2 συναδέλφους ΠΕ19-20, σε συνάδελφο ΠΕ06 και σε συνάδελφο ΠΕ32.
3) Εξετάστηκε και έγινε δεκτό το αίτημα βελτίωσης θέσης συναδέλφου αναπληρωτή ΠΕ11 από το 1ο Δ.Σ. Χώρας Καλύμνου στο 1ο Δ.Σ. Σύμης.
4). Διάθεση εκπαιδευτικού ειδικότητας ΠΕ06 (για 9 ώρες) από το Γυμνάσιο Κάσου στο Δ.Σ. Κάσου.
5). Έγινε προσωρινή τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες 2 συνάδελφων ΠΕ70 που επέστρεψαν από το Γενικό Αρχείο του Κράτους και τη Δημόσια Βιβλιοθήκη μετά από ανάκληση της απόσπασής τους.
6) Έγινε αναγνώριση της προϋπηρεσίας σε συνάδελφο ΠΕ19-20. Απορρίφτηκε το αίτημα αναγνώρισης προϋπηρεσίας 2 συναδέλφων αναπληρωτών..