Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2014

Προσλήψεις Αναπληρωτών κλάδων ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16.01, ΠΕ19-20 και ΠΕ32 στα Δημοτικά Σχολεία ΕΑΕΠ

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνει ότι προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ωραρίου 30 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, 26 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, 21 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ16.01 Μουσικής, 15 εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ19-20 Πληροφορικής και 19 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών για την κάλυψη λειτουργικών κενών αποκλειστικά στα Δημοτικά Σχολεία ΕΑΕΠ.
Στο ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου προσλήφτηκαν 2 αναπληρωτές ΠΕ19-20, 1 αναπληρωτής ΠΕ11 και 1 αναπληρώτρια ΠΕ08.
Για τους πίνακες με τα ονόματα των αναπληρωτών ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16.01, ΠΕ19-20 και ΠΕ32 που προσλήφτηκαν πατήστε εδώ
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για ανάληψη υπηρεσίας από την Τετάρτη 10 έως και την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2014

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου