Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014

Προσλήψεις αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής, ΠΕ71-ΠΕ70.50, ΠΕ70 Δασκάλων ΕΑΕ και ΠΕ60.50 Νηπιαγωγών ΕΑΕ για την παράλληλη στήριξη

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2014-2015 προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές 9 Δάσκαλοι ΕΑΕ (ΠΕ71 & ΠΕ70.50), 63 Δάσκαλοι ΠΕ70 και 19 Νηπιαγωγοί ΕΑΕ (ΠΕ60.50) για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών στην παράλληλη στήριξη - συνεκπαίδευση μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Στο ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου προσλήφτηκαν 2 αναπληρωτές ΠΕ60.50 και 3 αναπληρωτές ΠΕ70 για την παράλληλη στήρηξη.
Για τους πίνακες με τα ονόματα των αναπληρωτών ΠΕ60.50, και ΠΕ70 που προσλήφτηκαν πατήστε εδώ

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2015 

Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2014

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών κλάδων ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ19-20 στα Δημοτικά Σχολεία ΕΑΕΠ

Για να δείτε τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών ΠΕ08 πατήστε εδώ
Για να δείτε τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών ΠΕ11 πατήστε εδώ
Για να δείτε τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών ΠΕ19-20 πατήστε εδώ

Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2014

Τοποθετήσεις αναπληρωτών κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60 και ΠΕ06, (Τακτικού)

Για να δείτε τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών ΠΕ70 πατήστε εδώ
Για να δείτε τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών ΠΕ60 πατήστε εδώ
Για να δείτε τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών ΠΕ06 πατήστε εδώ

Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2014

Προσλήψεις Αναπληρωτών κλάδων ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16.01, ΠΕ19-20 και ΠΕ32 στα Δημοτικά Σχολεία ΕΑΕΠ

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνει ότι προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ωραρίου 30 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, 26 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, 21 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ16.01 Μουσικής, 15 εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ19-20 Πληροφορικής και 19 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών για την κάλυψη λειτουργικών κενών αποκλειστικά στα Δημοτικά Σχολεία ΕΑΕΠ.
Στο ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου προσλήφτηκαν 2 αναπληρωτές ΠΕ19-20, 1 αναπληρωτής ΠΕ11 και 1 αναπληρώτρια ΠΕ08.
Για τους πίνακες με τα ονόματα των αναπληρωτών ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16.01, ΠΕ19-20 και ΠΕ32 που προσλήφτηκαν πατήστε εδώ
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για ανάληψη υπηρεσίας από την Τετάρτη 10 έως και την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2014

Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2014

Προσλήψεις αναπληρωτών κλάδων 1) ΠΕ70-Δασκάλων, ΠΕ60-Νηπιαγωγών και ΠΕ06-Αγγλικών (τακτικού) 2) ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας (ΕΣΠΑ)

1) Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 83 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων, 37 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών και 90 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες.
Στο ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου προσλήφτηκαν 6 αναπληρωτές ΠΕ06, 2 αναπληρωτές ΠΕ70 και 1 αναπληρώτρια ΠΕ60.
Για τους πίνακες με τα ονόματα των αναπληρωτών ΠΕ06, ΠΕ60, ΠΕ70 που προσλήφτηκαν πατήστε εδώ

2) Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ωραρίου 32 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε Δημοτικά Σχολεία ΕΑΕΠ.
Στο ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου προσλήφτηκαν 3 αναπληρωτές ΠΕ06.
Για τους πίνακες με τα ονόματα των αναπληρωτών ΠΕ06 που προσλήφτηκαν πατήστε εδώ

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης πρόσληψης για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 8 έως και την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2014.
 

Ενημερωτικό για τη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ στις 04/12/2014

Σε συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 και σύμφωνα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αποφασίστηκαν τα παρακάτω:

1) Έγινε η αναγνώριση της συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών σε 2 συναδέλφους ΠΕ70 και σε συνάδελφο ΠΕ11. Έγινε η αναγνώριση συνάφειας διδακτορικού τίτλου σε συνάδελφο ΠΕ06.
2) Δόθηκαν οι εγκρίσεις για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου, μετά από εξέταση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, σε 3 συναδέλφους ΠΕ70, σε 2 συναδέλφους ΠΕ19-20, σε συνάδελφο ΠΕ06 και σε συνάδελφο ΠΕ32.
3) Εξετάστηκε και έγινε δεκτό το αίτημα βελτίωσης θέσης συναδέλφου αναπληρωτή ΠΕ11 από το 1ο Δ.Σ. Χώρας Καλύμνου στο 1ο Δ.Σ. Σύμης.
4). Διάθεση εκπαιδευτικού ειδικότητας ΠΕ06 (για 9 ώρες) από το Γυμνάσιο Κάσου στο Δ.Σ. Κάσου.
5). Έγινε προσωρινή τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες 2 συνάδελφων ΠΕ70 που επέστρεψαν από το Γενικό Αρχείο του Κράτους και τη Δημόσια Βιβλιοθήκη μετά από ανάκληση της απόσπασής τους.
6) Έγινε αναγνώριση της προϋπηρεσίας σε συνάδελφο ΠΕ19-20. Απορρίφτηκε το αίτημα αναγνώρισης προϋπηρεσίας 2 συναδέλφων αναπληρωτών..

Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014

Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2014

Προσλήψεις Αναπληρωτών κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων για Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ

Το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 410 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων. Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί θα απασχοληθούν σε Τάξεις Υποδοχής Ζ.Ε.Π. των Δημοτικών Σχολείων.
Στο ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου προσλήφτηκαν 7 αναπληρωτές ΠΕ70 για Τάξεις Υποδοχής
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2014 έως την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2014.
Για τους πίνακες με τα ονόματα των αναπληρωτών ΠΕ70 που προσλήφτηκαν πατήστε εδώ

Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014

Τοποθετήσεις αναπληρωτών κλάδων ΠΕ70 για παράλληλη στήριξη και ΠΕ71 σε ΣΜΕΑΕ

Για να δείτε τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών ΠΕ70 για την παράλληλη στήριξη πατήστε εδώ
Για να δείτε τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών ΠΕ71 σε ΣΜΕΑΕ πατήστε εδώ

Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014

Προσλήψεις αναπληρωτών κλάδων 1) ΠΕ71 - ΠΕ70.50 και ΠΕ70 για παράλληλη στήριξη και 2) ΠΕ71και ΠΕ70 σε σχολικές μονάδες ΣΜΕΑΕ

1) Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 52 εκπαιδευτικοί Δάσκαλοι ΕΑΕ (κλάδοι ΠΕ71 και ΠΕ70.50) και 140 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών στην παράλληλη στήριξη.
Στο ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου προσλήφτηκαν 20 αναπληρωτές ΠΕ70 για την παράλληλη στήριξη.
Για τους πίνακες με τα ονόματα των αναπληρωτών ΠΕ70 που προσλήφτηκαν πατήστε εδώ

2) Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 4 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ71-Δασκάλων ΕΑΕ και 1 εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70.50-Δασκάλων ΕΑΕ για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ).
Στο ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου προσλήφτηκαν 2 αναπληρωτές ΠΕ71 για ΣΜΕΑΕ.
Για τους πίνακες με τα ονόματα των αναπληρωτών ΠΕ71 που προσλήφτηκαν πατήστε εδώ

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσηςγια ανάληψη υπηρεσίας από την Τρίτη 18 έως και την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2014

Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014

Ενημερωτικό για τη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ-Ορισμός Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και ολιγοθέσεων Δημ. Σχολείων

Σε συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου που έγινε την  Δευτέρα 10 Νοεμβρίου και σύμφωνα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αποφασίστηκαν τα παρακάτω:
1) Δόθηκαν οι εγκρίσεις για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου σε 2 εκπαιδευτικούς ΠΕ11, σε 4 εκπαιδευτικούς ΠΕ19-20, σε 2 εκπαιδευτικούς ΠΕ60, σε 1 εκπαιδευτικό ΠΕ70 και μια εισήγηση για 1 εκπαιδευτικό ΠΕ70.
2) Διάθεση εκπαιδευτικών ειδικοτήτων από τα πειραματικά σχολεία Ρόδου για συμπλήρωση ωρών σε όμορες σχολικές μονάδες. Διάθεση σε εκπαιδευτικό ΠΕ05 για 6 ώρες στο 8ο Δ.Σ. Ρόδου και 2 ώρες στο 7ο Δ.Σ. Ρόδου και διάθεση σε εκπαιδευτικό ΠΕ07 για 4 ώρες στο 12ο Δ.Σ. Ρόδου και 4 ώρες στο 8ο Δ.Σ. Ρόδου.
3) Εγκρίθηκε το αίτημα του 1ου Ειδικού Δ.Σ. Ρόδου για τροποποίηση του ημερήσιου ωραρίου έναρξης και λήξης των μαθημάτων για ειδικούς λόγους.
4) Έγιναν οι αναγνωρίσεις της προϋπηρεσίας των αναπληρωτών.
5) Εξετάστηκαν οι αιτήσεις βελτίωσης θέσης αναπληρωτών και έγιναν 2 βελτιώσεις, σε εκπαιδευτικό ΠΕ70 (παράλληλης στήριξης) και σε εκπαιδευτικό ΠΕ19-20 σε λειτουργικά κενά.
6) Έγινε ο ορισμός προϊσταμένων στα ολιγοθέσια Δημοτικά Σχολεία και στα Νηπιαγωγεία.
Σε όλες τις Σχολικές Μονάδες είτε συνεχίστηκε η θητεία των συναδέλφων που έχουν οργανική θέση στη σχολική μονάδα και υπηρετούσαν ως προϊστάμενοι, είτε υπήρχε μία αίτηση ενδιαφέροντος, εκτός από το 1οΝηπιαγωγείο Αντιμάχειας, όπου ενδιαφέρον για τη θέση της προϊσταμένης έδειξαν δύο συναδέλφισσες και εφαρμόστηκαν όσα προβλέπονται από τα άρθρα του Ν.3848.
Τα ονόματα των συναδέλφων που ορίστηκαν προϊστάμενοι/ες σε ολιγοθέσια Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία μπορείτε να τα δείτε πατώντας εδώ

Τοποθετήσεις αναπληρωτών κλάδων ΠΕ70 τακτικού, ΠΕ60.50 ΕΣΠΑ για παράλληλη στήριξη, ΠΕ70 και ΠΕ60 ΕΣΠΑ για τα Ολοήμερα Σχολεία και Νηπιαγωγεία

Για τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών Δασκάλων ΠΕ70 (τακτικού) πατήστε εδώ
Για τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών ΠΕ60 ΕΣΠΑ για ολοήμερα Νηπιαγωγεία πατήστε εδώ
Για τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών ΠΕ70 ΕΣΠΑ για ολοήμερα Δημ. Σχολεία και ΠΕ60.50 ΕΣΠΑ για παράλληλη στήριξη πατήστε εδώ

Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2014

Αποτελέσματα εκλογών αιρετών στο ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου και ΑΠΥΣΠΕ Ν. Αιγαίου


                                      ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΥΣΠΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ
1690

ΨΗΦΙΣΑΝ
1476

ΕΓΚΥΡΑ
1433

ΕΛΑΒΑΝ
ΨΗΦΟΙ
ΠΟΣΟΣΤΑ
Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών (ΠΑ.ΜΕ.)
159
11,10%
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
197
13,75%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. (ΔΑΚΕ)
516
36,00%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. (ΔΗ.ΣΥ./Α.Κ.Ε.)
503
35,10%
ΕΝΩΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
58
4,05%

Αιρετοί για το ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου εκλέγονται οι:
  1. Γκουτζιαμάνης Γιώργος     Από την παράταξη της ΔΑΚΕ
  2. Μουτσάκης Κώστας          Από την παράταξη της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ./Α.Κ.Ε
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΥΣΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
       Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ
1690

ΨΗΦΙΣΑΝ
1476

ΕΓΚΥΡΑ
1418

ΕΛΑΒΑΝ


Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών / ΠΑΜΕ
166
11,71%
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
227
16,01%
ΔΑΚΕ Π.Ε. / ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε.
396
27,93%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. (ΔΗ.ΣΥ./Α.Κ.Ε.)
543
38,29%
ΕΝΩΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
86
6,06%
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΥΣΠΕ

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ
2816

ΨΗΦΙΣΑΝ
2487

ΕΓΚΥΡΑ
2363

ΕΛΑΒΑΝ


Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών / ΠΑΜΕ
240
10,16%
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
463
19,59%
ΔΑΚΕ Π.Ε. / ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε.
583
24,67%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. (ΔΗ.ΣΥ./Α.Κ.Ε.)
715
30,26%
ΕΝΩΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
362
15,32%

Αιρετοί για το ΑΠΥΣΠΕ Νοτίου Αιγαίου εκλέγονται οι:
  1. Μουτσάκης Κώστας   Από την παράταξη της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ./Α.Κ.Ε
  2. Ντέντας Γιώργος         Από την παράταξη της ΔΑΚΕ
 

Προσλήψεις αναπληρωτών κλάδων 1) ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών, τακτικού 2) Νηπιαγωγών ΠΕ60.50 (ΕΣΠΑ) ειδικής αγωγής για την παράλληλη στήριξη 3) Δασκάλων ΠΕ70 και Νηπιαγωγών ΠΕ60 (ΕΣΠΑ) για τα Ολοήμερα Σχολεία και τα Ολοήμερα Νηπιαγωγεία

1) Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 62 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και 13 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών.
Στο ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου προσλήφτηκαν 2 αναπληρωτές ΠΕ70 (τακτικού).
Για τους πίνακες με τα ονόματα των αναπληρωτών ΠΕ70 που προσλήφτηκαν πατήστε εδώ

2) Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 50 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60.50-Νηπιαγωγών ΕΑΕ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών στην παράλληλη στήριξη - συνεκπαίδευση μαθητών.
Στο ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου προσλήφτηκαν 2 αναπληρωτές ΠΕ60.50 για παράλληλη στήριξη.
Για τους πίνακες με τα ονόματα των αναπληρωτών ΠΕ60.50 που προσλήφτηκαν πατήστε εδώ

3) Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 31 εκπαιδευτικοί ΠΕ70-Δασκάλων για την κάλυψη λειτουργικών κενών στο απογευματινό πρόγραμμα των κλασσικών Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων και 41 εκπαιδευτικοί ΠΕ60-Νηπιαγωγών για την κάλυψη λειτουργικών κενών στο Ολοήμερο Τμήμα των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων.
Στο ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου προσλήφτηκαν 3 αναπληρωτές ΠΕ70 για ολοήμερα Δημ. σχολεία και 3 αναπληρωτές ΠΕ60 για ολοήμερα Νηπιαγωγεία.
Για τους πίνακες με τα ονόματα των αναπληρωτών ΠΕ70 που προσλήφτηκαν πατήστε εδώ
Για τους πίνακες με τα ονόματα των αναπληρωτών ΠΕ60 που προσλήφτηκαν πατήστε εδώ

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης πρόσληψης για ανάληψη υπηρεσίαςαπό τη Δευτέρα 10 έως και την Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2014. 

Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2014

Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014

Προσλήψεις αναπληρωτών Δασκάλων ΠΕ70.50 και Δασκάλων ΠΕ70 για την παράλληλη στήριξη - συνεκπαίδευση μαθητών

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 2 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70.50-Δασκάλων ΕΑΕ και 105 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών στην παράλληλη στήριξη - συνεκπαίδευση μαθητών
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 3 έως και την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2014.
Στο ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου προσλήφτηκαν 9 αναπληρωτές ΠΕ70 για την παράλληλη στήριξη.
Για τους πίνακες με τα ονόματα των αναπληρωτών που προσλήφτηκαν πατήστε εδώ

Προσλήψεις Αναπληρωτών κλάδων ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών και ΠΕ18.41-Δραματικής Τέχνης στα Δημοτικά Σχολεία ΕΑΕΠ

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 72 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών και 1 εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ18.41-Δραματικής Τέχνης, οι οποίοι θα τοποθετηθούν στα Δημοτικά Σχολεία ΕΑΕΠ.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 3 έως και την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2014.
Στο ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου προσλήφτηκε 1 αναπληρωτής ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών.
Για τους πίνακες με τα ονόματα των αναπληρωτών που προσλήφτηκαν πατήστε εδώ

Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2014

Τοποθετήσεις αναπληρωτών Αγγλικής Γλώσσας, Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, Φυσικής Αγωγής, Μουσικής και Πληροφορικής στα Δημοτικά Σχολεία ΕΑΕΠ

Για να δείτε τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών Αγγλικής Γλώσσας ΠΕ06 πατήστε εδώ
Για να δείτε τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών Καλλιτεχνικών Μαθημάτων ΠΕ08 πατήστε εδώ
Για να δείτε τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών Φυσικής Αγωγής ΠΕ11 πατήστε εδώ
Για να δείτε τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών Μουσικής ΠΕ16.01 πατήστε εδώ
Για να δείτε τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών Πληροφορικής ΠΕ19-20 πατήστε εδώ

Τοποθετήσεις αναπληρωτών Νηπιαγωγών και Δασκάλων για τα ολοήμερα Νηπιαγωγεία και Δημ.Σχολεία

Για να δείτε τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών Νηπιαγωγών στα ολοήμερα Νηπιαγωγεία πατήστε εδώ
Για να δείτε τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών Δασκάλων στα ολήμερα τμήματα Δημ. Σχολείων πατήστε εδώ