Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2014

Προσλήψεις αναπληρωτών κλάδων 1) ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών, τακτικού 2) Νηπιαγωγών ΠΕ60.50 (ΕΣΠΑ) ειδικής αγωγής για την παράλληλη στήριξη 3) Δασκάλων ΠΕ70 και Νηπιαγωγών ΠΕ60 (ΕΣΠΑ) για τα Ολοήμερα Σχολεία και τα Ολοήμερα Νηπιαγωγεία

1) Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 62 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και 13 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών.
Στο ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου προσλήφτηκαν 2 αναπληρωτές ΠΕ70 (τακτικού).
Για τους πίνακες με τα ονόματα των αναπληρωτών ΠΕ70 που προσλήφτηκαν πατήστε εδώ

2) Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 50 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60.50-Νηπιαγωγών ΕΑΕ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών στην παράλληλη στήριξη - συνεκπαίδευση μαθητών.
Στο ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου προσλήφτηκαν 2 αναπληρωτές ΠΕ60.50 για παράλληλη στήριξη.
Για τους πίνακες με τα ονόματα των αναπληρωτών ΠΕ60.50 που προσλήφτηκαν πατήστε εδώ

3) Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 31 εκπαιδευτικοί ΠΕ70-Δασκάλων για την κάλυψη λειτουργικών κενών στο απογευματινό πρόγραμμα των κλασσικών Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων και 41 εκπαιδευτικοί ΠΕ60-Νηπιαγωγών για την κάλυψη λειτουργικών κενών στο Ολοήμερο Τμήμα των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων.
Στο ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου προσλήφτηκαν 3 αναπληρωτές ΠΕ70 για ολοήμερα Δημ. σχολεία και 3 αναπληρωτές ΠΕ60 για ολοήμερα Νηπιαγωγεία.
Για τους πίνακες με τα ονόματα των αναπληρωτών ΠΕ70 που προσλήφτηκαν πατήστε εδώ
Για τους πίνακες με τα ονόματα των αναπληρωτών ΠΕ60 που προσλήφτηκαν πατήστε εδώ

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης πρόσληψης για ανάληψη υπηρεσίαςαπό τη Δευτέρα 10 έως και την Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2014. 

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου