Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2016

Ενημερωτικό σημείωμα για τη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ στις 18/11/2016

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Σε συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου την Παρασκευή 18-11-2016 και σύμφωνα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αποφασίστηκαν τα παρακάτω:
1)  Εγκρίθηκε η διαδικασία πρόσκλησης για τον ορισμό θέσεων υποδιευθυντών/ντριών
α)  στο 7ο Δ.Σ. Κω και στο Δ.Σ. Καρδάμαινας Κω λόγω αύξησης της οργανικότητάς τους.
β)  στο 13ο ΔΣ Ρόδου λόγω συνταξιοδότησης της υποδιευθύντριας.
γ)  στο 1ο Δ.Σ. Αρχαγγέλου λόγω κένωσης θέσης υποδιευθυντή.
2) Εγκρίθηκε η μείωση ωραρίου σε αναπληρώτριες συναδέλφισσες κατά 2 ώρες την εβδομάδα, σε συναδέλφισα ΠΕ06, σε συναδέλφισσα 16.01 και σε συναδέλφισσα ΠΕ32.
3) Μετά από εξέταση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, δόθηκαν οι εγκρίσεις για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε 3 συναδέλφους ΠΕ70, σε 2 συναδέλφισσες ΠΕ07, σε συναδέλφισσα ΠΕ05, σε συναδέλφισσα ΠΕ08, σε  συνάδελφο ΠΕ11, σε συνάδελφο ΠΕ16.01, σε συνάδελφο ΠΕ19&20 και σε συναδέλφισσα ΠΕ60. Απορρίφθηκε το αίτημα συναδέλφισσας ΠΕ60 επειδή δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις.
4)  Έγινε η αναγνώριση της συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε 2 συναδέλφους ΠΕ70, σε συναδέλφισσα ΠΕ60 και η αναγνώριση συνάφειας διδακτορικού τίτλου σπουδών σε συναδέλφισσα ΠΕ06.
5) Παράταση της απόσπασης δύο συναδέλφων εκπ/κών ΠΕ70 στις σχολικές μονάδες που υπηρετούν ως αποσπασμένοι μέχρι τις 21/6/2017.
6) Τοποθέτηση δύο συναδελφισσών ΠΕ70 για συμπλήρωση ωραρίου στα γραφεία της Α/θμιας εκπ/σης Δωδεκανήσου.
7) Ορισμός προϊσταμένων λόγω παραιτήσεων στο 2ο Ν/Γ Ιαλυσού και στο Ν/Γ Σαλάκου. Μετά από αίτηση των ενδιαφερόμενων ορίζονται ως προϊσταμένες οι συναδέλφισσες Ρωσσίδου Ιωάννα στο 2ο Ν/Γ Ιαλυσού και η Μπονιάτη Μιράντα στο Ν/Γ Σαλάκου.
8)  Έγινε η τοποθέτηση συνάδελφου ΠΕ70 που ήρθε με απόσπαση από άλλο ΠΥΣΠΕ, στο 3ο ΔΣ Κω.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου