Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2014

Προσλήψεις Αναπληρωτών ΕΣΠΑ κλάδων ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ08-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ16.01-Μουσικής και ΠΕ19-ΠΕ20-Πληροφορικής στα Δημοτικά Σχολεία ΕΑΕΠ

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ωραρίου 60 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, 62 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ08-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, 55 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, 41 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ16.01-Μουσικής και 45 εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ19-ΠΕ20-Πληροφορικής, οι οποίοι θα τοποθετηθούν στα Δημοτικά Σχολεία ΕΑΕΠ.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για ανάληψη υπηρεσίας από την Τετάρτη 29 έως και την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2014
Στο ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου προσλήφτηκαν 6 αναπληρωτές ΠΕ06, 6 αναπληρωτές ΠΕ08, 5 αναπληρωτές ΠΕ11, 2 αναπληρωτές ΠΕ16.01, και 6 αναπληρωτές ΠΕ19-20.
Για τους πίνακες με τα ονόματα των αναπληρωτών ΕΣΠΑ που προσλήφτηκαν πατήστε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου