Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2015

Ενημερωτικό για τη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ στις 17/2/2015

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 
Σε συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου που έγινε την Τρίτη 17-2-2015 και σύμφωνα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αποφασίστηκαν τα παρακάτω: 
1) Έγινε η αναγνώριση της συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών σε μία εκπαιδευτικό ΠΕ70, σε μία εκπαιδευτικό ΠΕ60 και σε μία εκπαιδευτικό ΠΕ06.  Έγινε η αναγνώριση συνάφειας διδακτορικού τίτλου σε ένα εκπαιδευτικό ΠΕ70.
2) Διάθεση από την Δευτεροβάθμια εκπαιδευτικού ειδικότητας ΠΕ05 (για 4 ώρες) στο Δ.Σ. Κάσου και εκπαιδευτικού ειδικότητας ΠΕ06 (για 8 ώρες) στο Δ.Σ. Πυλίου Κω.
3) Έγινε αναγνώριση της προϋπηρεσίας σε 2 συναδέλφους ΠΕ70, σε 2 συναδέλφους ΠΕ60, σε 2 συναδέλφους ΠΕ06 και σε 1 συνάδελφο ΠΕ08.
4) Δόθηκαν οι εγκρίσεις για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου, μετά από εξέταση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, σε 3 συναδέλφους ΠΕ70, σε συνάδελφο ΠΕ32, σε συνάδελφο ΠΕ08 και σε συνάδελφο ΠΕ19-20.
5) Εξετάστηκε και έγινε δεκτό το αίτημα βελτίωσης θέσης για 2 συναδέλφισσες αναπληρώτριες ΠΕ60 και 2 συναδέλφισσες αναπληρώτριες ΠΕ70 από σχολικές μονάδες της Κω σε σχολικές μονάδες της Ρόδου.
6) Έγινε προσωρινή τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες 2 συναδέλφων ΠΕ60 και 2 συναδέλφων ΠΕ70 που επέστρεψαν από άδειες.
Λειτουργικά κενά του ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία τα λειτουργικά κενά στο ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου μέχρι και την Τρίτη 17-2-2015 είναι:
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΚΕΝΑ
ΠΕ60 (Νηπιαγωγών)
1
ΠΕ06 (Αγγλικών)
1 τακτικού και 5 μειωμένου ωραρίου
ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής)
3 τακτικού και 3 μειωμένου ωραρίου
ΠΕ06 (Αγγλικών)
1 πλήρους και 2 μειωμένου ωραρίου για τα ΕΑΕΠ
ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής)
1 πλήρους ωραρίου για τα ΕΑΕΠ
ΠΕ06 (Μουσικής)
1 πλήρους ωραρίουγια τα ΕΑΕΠ

Υπάρχουν επίσης 13 κενά ειδικής αγωγής, σε δασκάλους και 2 σε νηπιαγωγούς για την παράλληλη στήριξη.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου