Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2015

Ενημερωτικό για τη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ στις 23/3/2015 και για τα λειτουργικά κενά

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,  
Σε συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου που έγινε τη Δευτέρα 23-3-2015 και σύμφωνα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αποφασίστηκαν τα παρακάτω: 
1) Έγινε η αναγνώριση της συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών σε δύο συναδέλφους κλάδου ΠΕ70.
2) Διάθεση από την Δευτεροβάθμια εκπαιδευτικού ειδικότητας ΠΕ06 (για 17 ώρες) στο 6ο Δ.Σ. Κω και εκπαιδευτικού ειδικότητας ΠΕ05 (για 5 ώρες) στο Δ.Σ. Τήλου.
3) Έγινε αναγνώριση της προϋπηρεσίας σε συνάδελφο αναπληρωτή κλάδου ΠΕ60 και διορθώθηκε η προϋπηρεσία συνάδελφου αναπληρωτή κλάδου ΠΕ60.
4) Δόθηκαν οι εγκρίσεις για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου, μετά από εξέταση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, σε 2 συναδέλφους ΠΕ70, σε 2 συναδέλφους ΠΕ20, σε 2 συναδέλφισσες ΠΕ60 και σε συνάδελφο ΠΕ06. Έμεινε σε εκκρεμότητα (έλλειψη δικαιολογητικών) η έγκριση για συνάδελφο ΠΕ70.
5) Έγινε παράταση της απόσπασης συναδέλφου κλάδου ΠΕ70 (επέστεψε από αναρρωτική άδεια) μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους στο Δ.Σ. Ζηπαρίου.
6) Έγινε προσωρινή τοποθέτηση στο 15ο Ν/Γ Ρόδου συναδέλφισσας κλάδου ΠΕ60 που επέστρεψε από άδεια λοχείας.
7) Απορρίφτηκε ως εκπρόθεσμη η αίτηση μετάθεσης εντός ΠΥΣΠΕ συναδέλφου κλάδου ΠΕ70
Λειτουργικά κενά του ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία τα λειτουργικά κενά στο ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου μέχρι και τη Δευτέρα 23-3-2015 είναι:
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΚΕΝΑ
ΠΕ60 (Νηπιαγωγών)
1
ΠΕ70 (Δασκάλων)
3
ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής)
3 πλήρους και 3 μειωμένου ωραρίου για κλασικά σχολεία. 1 πλήρους για τα ΕΑΕΠ
ΠΕ06 (Αγγλικών)
5 μειωμένου ωραρίου για τα κλασικά σχολεία και 4 μειωμένου ωραρίου για τα ΕΑΕΠ
ΠΕ32 (Θεατρικής Αγωγής)
1 πλήρους ωραρίου για τα ΕΑΕΠ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου