Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2015

Τι προβλέπει ο νέος νόμος 4351/2015 για άδειες, μεταθέσεις, αποσπάσεις, προϋπηρεσία αναπληρωτών και επιλογή Διευθυντών Εκπαίδευσης

Στις 2 του Δεκέμβρη ψηφίστηκε από τη βουλή ο Ν.4351/2015 ο οποίος περιλαμβάνει σημαντικές ρυθμίσεις για τους μόνιμους και αναπληρωτές εκπ/κούς, καθώς και για την επιλογή Διευθυντών εκπαίδευσης. 
Α. Τι προβλέπει για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς 
1. Η άδεια άνευ αποδοχών των μόνιμων εκπαιδευτικών εξισώνεται με αυτή των υπόλοιπων Δ.Υ. και γίνεται κατ' ανώτατο όριο μέχρι 5 έτη από 3 που ήταν μέχρι σήμερα.
2. Καταργείται το Π.Δ.28/14για τις υποχρεωτικές μεταθέσεις.
3. Κατ’ εξαίρεση ως μονάδες μετάθεσης των εκπαιδευτικών που αποσπώνται:α) σε οποιαδήποτε υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, β) στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, γ) στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δ) στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (I.E.Π.), ε) στην Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.), στ) στον Εθνικό Οργανισμό Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.) και ζ) στις Επιτελικές Δομές Ε.Σ.Π.Α. του Υπουργείου Παιδείας, υπολογίζονται οι μονάδες που προβλέπονται για την πλησιέστερη προς τον εκάστοτε τόπο της υπηρεσίας τους σχολική μονάδα και επιπλέον δύο (2) μονάδες μετάθεσης για κάθε έτος. Η ρύθμιση ισχύει αναδρομικά από την ημέρα απόσπασης των εκπαιδευτικών.
4. Οι αιτήσεις μετάθεσης, φέτος και μόνο, θα υποβληθούν μέσα στον Δεκέμβρη.
Β. Τι προβλέπει για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς
1. Αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία των αναπληρωτών από 1-9-2010. Καταργείται η παρ.4 του άρθρου 5Α του Ν3848/10, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 5 του Ν4283/14 που αναγνώριζε την προϋπηρεσία από 1-9-12 και όχι από 1-9-2010
2. Καταργείται, όχι αναδρομικά αλλά από το επόμενο σχολικό έτος 2016-17, η ποινή της δίχρονης διαγραφής από τους πίνακες, για όσους δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή παραιτούνται. Η ποινή γίνεται ένα έτος, το τρέχον σχολικό έτος.
3. Χορηγούνται βραχυχρόνιες άδειες για συμμετοχή σε συνέδρια στους αναπληρωτές, όπως ισχύει και για τους μόνιμους.
4.Το άρθρο 60 του Ν3528/07 ,όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν4210/13,ισχύει και για τους αναπληρωτές εκπ/κούς (αναφέρεται στις άδειες εξετάσεων μεταπτυχιακά κλπ που είναι μέχρι 10 μέρες τον χρόνο).
Γ. Τι προβλέπει για την επιλογή Διευθυντών εκπαίδευσης.
1. Η επιλογή γίνεται από περιφερειακά συμβούλια κι όχι κεντρικά, όπως γινόταν μέχρι σήμερα.
2. Τα επταμελή συμβούλια επιλογής γίνονται πενταμελή. Προεδρεύει ο περιφερειακός Διευθυντής και διορίζονται από τον Υπουργό Παιδείας ακόμη δυο μέλη. Συμμετέχουν και οι αιρετοί του ΑΠΥΣΠΕ.
3. Επανέρχεται η συνέντευξη με 15 μόρια, που είχε καταργηθεί.
4. Οι επιλογές των υποψηφίων είναι μέχρι δύο, μέσα στα όρια της περιφερειακής Διεύθυνσης.
 

 


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου