Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2015

Ενημερωτικό για τη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ στις 10/12/2015 και για τον ορισμό προϊσταμένων ολιγοθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Σε συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου που έγινε την Πέμπτη 10-12-2015 και σύμφωνα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αποφασίστηκαν τα παρακάτω:
1) Μετά από εξέταση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, δόθηκαν οι εγκρίσεις για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, σε 7 συναδέλφους ΠΕ70, σε 2 συναδέλφισσες ΠΕ60, σε 2 συναδέλφισσες ΠΕ08, σε 2 συναδέλφισσες ΠΕ32, σε 2 συναδέλφους ΠΕ19-20, σε συνάδελφο ΠΕ11, σε συναδέλφισσα ΠΕ06, σε συναδέλφισσα ΠΕ71, σε συναδέλφισσα ΠΕ07 και σε συναδέλφισσα ΠΕ16.01
Έμεινε σε εκκρεμότητα το αίτημα συναδέλισσας ΠΕ70 για το λόγο ότι δεν είχαν προσκομιστεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
2) Έγινε η αναγνώριση της συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών σε 4 συναδέλφους ΠΕ70 και σε 2 συναδέλφισσες ΠΕ60.50. Έγινε η αναγνώριση της συνάφειας διδακτορικού τίτλου σπουδών σε ένα συνάδελφο ΠΕ70.
3) Μετά την αποδοχή από το ΑΠΥΣΠΕ Νοτίου Αιγαίου της παραίτησης του Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Απερίου Καρπάπου, το ΠΥΣΠΕ όρισε ως προσωρινό Διευθυντή (λήξη της θητείας στις 21-6-2016) την συναδέλφισσα Δεμιρτζόγλου Δέσποινα που υπηρετεί με απόσπαση στο παραπάνω σχολείο.
4) Διάθεση από την Β΄/θμια Εκπ/ση εκπαιδευτικού ειδικότητας ΠΕ19-20 (για 17 ώρες) στο 1ο Δημ. Σχολείο Καλυθιών, εκπαιδευτικού ειδικότητας ΠΕ19-20 (για 21 ώρες) στο 4ο Δημ. Σχολείο Κω, δύο εκπαιδευτικών ειδικοτήτων στο Δημ. Σχολείο Χάλκης και εκπαιδευτικού ειδικότητας στο Δημ. Σχολείο Τήλου.
Συνεδρίαση του διευρυμένου ΠΥΣΠΕ στις 10/12/2015
Το διευρυμένο ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου συνεδρίασε την Πέμπτη 10-12-2015 και όπως όριζε η εγκύκλιος για τη διαδικασία πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, εισηγήθηκε και αποφάσισε τον ορισμό των προϊσταμένων με διετή θητεία (λήξη της θητείας στις 31-7-2017) των ολιγοθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων.
Για τον ορισμό των προϊσταμένων στα μονοθέσια δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία και σε όσα δεν είχαν κατατεθεί υποψηφιότητες, το ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου με την κανονική του σύνθεση, αποφάσισε τον ορισμό προσωρινών προϊσταμένων με θητεία μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2015-2016. Τα ονόματα των συναδέλφων και συναδελφισσών που ορίστηκαν ως προϊστάμενοι στα ολιγοθέσια και μονοθέσια δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Π.Ε. Δωδεκανήσου http:www.dipe.dod.sch.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου