Πέμπτη, 23 Αυγούστου 2018

ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ - ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Δείτε τα νέα μόρια των Δημοτικών Σχολείων της Α΄/βάθμιας Εκπ/σης Δωδεκανήσου (σε μορφή exel) ΕΔΩ
Δείτε τα νέα μόρια των Νηπιαγωγείων της Α΄/βάθμιας Εκπ/σης Δωδεκανήσου (σε μορφή exel) ΕΔΩ
Δείτε συγκεντρωτικά (ανά κατηγορία) τα νέα μόρια των σχολικών μονάδων της Π.Ε. Δωδεκανήσου και τα δυσπρόσιτα Δημοτικά και Νηπιαγωγεία στον παρακάτω πίνακα
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ
Ε
2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ
Ε
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ
Ε
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ
Ε
6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ
Ε
7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ
Ε
8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ
Ε
10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ
Ε
11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ
Ε
12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ
Ε
13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ
Ε
14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ
Ε
15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ
Ε
16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ
Ε
17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ
Ε
18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ
Ε
1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. ΡΟΔΟΥ
Ε
2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΟΚΟ ΣΧΟΛ. ΡΟΔΟΥ
Ε
ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. ΡΟΔΟΥ
Ε
1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Ε
2ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Ε
ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜ.ΣΧ. ΚΩΦΩΝ-ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΡΟΔΟΥ
Ε
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΡΟΔΟΥ
Ε
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΓΟΥΡΟΥ ΡΟΔΟΥ
Ε
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΑΛΥΣΟΥ ΡΟΔΟΥ
Ε
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΑΛΥΣΟΥ ΡΟΔΟΥ
Ε
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΑΛΥΣΟΣ ΡΟΔΟΥ
Ε
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ
Ε
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ
Ε
3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ
Ε
4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ
Ε
5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ
Ε
6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ
Ε
7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ
Ε
8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ
Ε
9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ
Ε
10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ
Ε
11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ
Ε
12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ
Ε
14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ
Ε
15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ
Ε
16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ
Ε
17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ
Ε
18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ
Ε
19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ
Ε
20ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ
Ε
21ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ
Ε
22ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ
Ε
ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Ε
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΡΟΔΟΥ
Ε
2ο 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΡΟΔΟΥ
Ε
1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΓΟΥΡΟΥ ΡΟΔΟΥ
Ε
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΑΛΥΣΟΥ ΡΟΔΟΥ
Ε
2ο 4/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΑΛΥΣΟΥ ΡΟΔΟΥ
Ε
3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΑΛΥΣΟΥ ΡΟΔΟΥ
Ε
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΥ
ΣΤ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΥ
ΣΤ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΥ
ΣΤ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΘΙΩΝ ΡΟΔΟΥ
ΣΤ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΘΙΩΝ ΡΟΔΟΥ
ΣΤ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
ΣΤ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ ΡΟΔΟΥ
ΣΤ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΡΟΔΟΥ
ΣΤ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΨΙΝΘΟΥ ΡΟΔΟΥ
ΣΤ
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΥ
ΣΤ
2ο 2/ΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΥ
ΣΤ
3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΥ
ΣΤ
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΥΘΙΩΝ ΡΟΔΟΥ
ΣΤ
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΥΘΙΩΝ ΡΟΔΟΥ
ΣΤ
3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΥΘΙΩΝ ΡΟΔΟΥ
ΣΤ
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
ΣΤ
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
ΣΤ
1ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ ΡΟΔΟΥ
ΣΤ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΡΟΔΟΥ
ΣΤ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΨΙΝΘΟΥ ΡΟΔΟΥ
ΣΤ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΡΟΔΟΥ
Ζ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΡΟΔΟΥ
Ζ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ ΡΟΔΟΥ
Ζ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΡΟΔΟΥ
Ζ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΒΑΡΔΩΝ ΡΟΔΟΥ
Ζ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΙΤΣΩΝ ΡΟΔΟΥ
Ζ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΡΩΝΗΣ ΡΟΔΟΥ
Ζ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΝΩΝ ΡΟΔΟΥ
Ζ
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΡΟΔΟΥ
Ζ
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΡΟΔΟΥ
Ζ
3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΡΟΔΟΥ
Ζ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ ΡΟΔΟΥ
Ζ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΡΟΔΟΥ
Ζ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΒΑΡΔΩΝ ΡΟΔΟΥ
Ζ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΤΣΩΝ ΡΟΔΟΥ
Ζ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΟΡΩΝΗΣ ΡΟΔΟΥ
Ζ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΑΝΩΝ ΡΟΔΟΥ
Ζ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ
Ζ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ
Ζ
3ο 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ
Ζ
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ
Ζ
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ
Ζ
6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ
Ζ
7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ
Ζ
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΩ
Ζ
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΩ
Ζ
3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΩ
Ζ
4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΩ
Ζ
5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΩ
Ζ
6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΩ
Ζ
7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΩ
Ζ
8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΩ
Ζ
ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ
Ζ
ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΩ
Ζ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ
Η
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΜΥΛΙΑΣ ΡΟΔΟΥ
Η
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΔΟΥ ΡΟΔΟΥ
Η
5/ Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΝΔΟΥ ΡΟΔΟΥ
Η
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΛΩΝΑΣ ΡΟΔΟΥ
Η
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣΑΡΗΣ ΡΟΔΟΥ
Η
4/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. ΠΥΛΩΝΑΣ ΡΟΔΟΥ
Η
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΛΑΚΟΥ ΡΟΔΟΥ
Η
ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. ΛΙΝΔΟΥ ΡΟΔΟΥ
Η
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ
Η
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΡΟΔΟΥ
Η
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΘΟΥ ΡΟΔΟΥ
Η
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΔΟΥ ΡΟΔΟΥ
Η
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΝΔΟΥ ΡΟΔΟΥ
Η
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΛΩΝΑΣ ΡΟΔΟΥ
Η
2/ΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣΑΡΩΝ ΡΟΔΟΥ
Η
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΛΑΚΟΥ ΡΟΔΟΥ
Η
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΚΩ
Η
1ο 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΚΩ
Η
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΚΩ
Η
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΡΟΔΟΥ
Θ
1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ ΡΟΔΟΥ
Θ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ ΚΩ
Θ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ ΚΩ
Θ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ
Θ
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ ΚΩ
Θ
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ ΚΩ
Θ
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ ΚΩ
Θ
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ ΚΩ
Θ
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ
Θ
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ
Θ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Θ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Θ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Θ
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Θ
6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ
Θ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Θ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Θ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Θ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΘΕΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Θ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Θ
1ο 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Θ
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Θ
3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Θ
4ο 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Θ
5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Θ
6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Θ
7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Θ
8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Θ
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Θ
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Θ
3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Θ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Θ
1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΘΕΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Θ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Θ
1ο 4/Θ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Θ
ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Θ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΡΟΔΟΥ
Ι
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΜΠΩΝΑΣ ΡΟΔΟΥ
Ι
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ ΡΟΔΟΥ
Ι
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΡΟΔΟΥ
Ι
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΜΠΩΝΑΣ ΡΟΔΟΥ
Ι
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ ΡΟΔΟΥ
Ι
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΛΕΡΟΥ
Ι
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΚΚΙΟΥ ΛΕΡΟΥ
Ι
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΛΕΡΟΥ
Ι
2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΤΕΛΙΟΥ ΛΕΡΟΥ
Ι
1ο 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΚΚΙΟΥ ΛΕΡΟΥ
Ι
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΚΚΙΟΥ ΛΕΡΟΥ
Ι
Δ.Σ. ΣΙΑΝΝΩΝ ΡΟΔΟΥ (ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ)
Ι
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΩ
ΙΑ
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΩ
ΙΑ
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΩ
ΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΝΤΩΝ ΛΕΡΟΥ
ΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΥ ΛΕΡΟΥ
ΙΑ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΙΝΤΩΝ ΛΕΡΟΥ
ΙΑ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΥ ΛΕΡΟΥ
ΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΠΟΥ ΠΑΤΜΟΥ
ΙΑ
7/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. ΣΚΑΛΑΣ ΠΑΤΜΟΥ
ΙΑ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. ΧΩΡΑΣ ΠΑΤΜΟΥ
ΙΑ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΠΟΥ ΠΑΤΜΟΥ
ΙΑ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ ΠΑΤΜΟΥ
ΙΑ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΠΑΤΜΟΥ
ΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ
ΙΒ
2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ
ΙΒ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΕΡΙ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΙΒ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΚΑΣΑΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΙΒ
ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΙΒ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛ. ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟY
ΙΒ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛ. ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΙΒ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΠΕΡΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΙΒ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΚΑΣΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΙΒ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΘΟΥΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΙΒ
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΙΒ
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΙΒ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΙΨΩΝ
ΙΒ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΙΨΩΝ
ΙΒ
6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ
ΙΒ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ
ΙΒ
1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΜΗΣ
ΙΒ
2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΜΗΣ
ΙΒ
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΜΗΣ
ΙΒ
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΜΗΣ
ΙΒ
1θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ
ΙΓ
1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ
ΙΓ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΦΑΝΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΙΓ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΑΦΑΝΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΙΓ
Δ.Σ. ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ (ΑΝΑΣΤΟΛΗ)
ΙΓ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ
ΙΓ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ
ΙΓ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΟΥ
ΙΓ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΣΟΥ
ΙΓ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΡΥ ΚΑΣΟΥ
ΙΓ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΛΟΥ
ΙΓ
1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΗΛΟΥ
ΙΓ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΗΣ
ΙΓ
1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΗΣ
ΙΓ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΚΙΩΝ
ΙΓ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΛΕΝΔΟΥ
ΙΓ
ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
Κατη
γορία

ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
Κατη
γορία
Δημοτικό Σχ. Αγαθονησίου
ΙΓ
Νηπ/γείο Αγαθονησίου
ΙΓ
Δ.Σ. Μεγίστης (Καστελόριζο)
ΙΓ
Ν/Γ Μεγίστης (Καστελόριζο)
ΙΓ
Δ.Σ. Διαφανίου Καρπάθου
ΙΓ
Ν/Γ Διαφανίου Καρπάθου
ΙΓ
Δημοτικό Σχολείο Τήλου
ΙΓ
Νηπιαγωγείο Τήλου
ΙΓ
Δημοτικό Σχολείο Χάλκης
ΙΓ
Νηπιαγωγείο Χάλκης
ΙΓ
Δημοτικό Σχολείο Κάσου
ΙΓ
Νηπιαγωγείο Φρυ Κάσου
ΙΓ
Δημοτικό Σχολείο Αρκιών
ΙΓ
Ν/Γ Αγίας Μαρίνας Κάσου
ΙΓ
Δημοτικό Σχ. Τελένδου
ΙΓ
Δημοτικό Σχ. Αστυπάλαιας
ΙΒ
Νηπιαγωγείο Αστυπάλαιας
ΙΒ
Δ.Σ. Μανδρακίου Νισύρου
ΙΒ
Ν/Γ Μανδρακίου Νισύρου
ΙΒ
Δημοτικό Σχολείο Λειψών
ΙΒ
Νηπιαγωγείο Λειψών
ΙΒ
1ο & 2ο Δημ. Σχολεία Σύμης
ΙΒ
1ο & 2ο Νηπιαγωγεία Σύμης
ΙΒ
Δ.Σ. Απερίου Καρπάθου
ΙΒ
Νηπ/γείο Απερίου Καρπάθου
ΙΒ
Δημ. Σχ. Αρκάσας Καρπάθου
ΙΒ
Νηπ/γείο Αρκάσας Καρπάθου
ΙΒ
1ο & 2ο Δ.Σ. Πηγαδίων Καρπάθου
ΙΒ
1ο & 2ο Ν/Γ Πηγαδίων Καρπάθου
ΙΒ
Ειδικό Δημ. Σχ. Καρπάθου
ΙΒ
Νηπ/γείο Όθους Καρπάθου
ΙΒ
Δημ. Σχ. Κάμπου Πάτμου
ΙΑ
Νηπ/γείο Κάμπου Πάτμου
ΙΑ
Δημ. Σχ. Σκάλας Πάτμου
ΙΑ
Νηπ/γείο Σκάλας Πάτμου
ΙΑ
Δημ. Σχ. Χώρας Πάτμου
ΙΑ
Νηπιαγωγείο Χώρας Πάτμου
ΙΑ
Δημ. Σχ. Αλίντων Λέρου
ΙΑ
Νηπιαγωγείο Αλίντων Λέρου
ΙΑ
Δημ. Σχ. Ξηροκάμπου Λέρου
ΙΑ
Νηπ/γείο Ξηροκάμπου Λέρου
ΙΑ
Δημ. Σχολείο Κεφάλου Κω
ΙΑ
1ο & 2ο Ν/Γ Κεφάλου Κω
ΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου