Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017

Ενημερωτικό σημείωμα για τη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ στις 23/3/2017

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 
 
Σε συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου την Πέμπτη 23-3-2017 και σύμφωνα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αποφασίστηκαν τα παρακάτω:
1)  Τοποθετήθηκαν προσωρινά σε σχολικές μονάδες συνάδελφοι αναπληρωτές και μόνιμοι των κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών που επέστρεψαν από άδειες.
2)  Έγινε η αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σε μία συναδέλφισσα ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας και σε ένα συνάδελφο ΠΕ70-Δασκάλων
3)  Μετά από εξέταση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, δόθηκαν οι εγκρίσεις για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε 5 συναδέλφους ΠΕ70-Δασκάλων, σε μία συναδέλφισσα ΠΕ60-Νηπιαγωγών και σε ένα συνάδελφο ΠΕ19-Πληροφορικής
4) Ορίστηκαν ως προϊσταμένες, στο ΝΓ Καλάθου η συναδέλφισσα Ανδρεούδη Χριστιάνα από 28/2/2017 και στο ΝΓ Άργους Καλύμνου η συναδέλφισσα Δέτση Χαρούλα Αναστασία από 30/11/2016.
5) Έγινε θετική εισήγηση προς την Περιφερειακή Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου για τον ορισμό ως υποδιευθυντή του συναδέλφου Δασκάλου Βασίλη Καραγιάννη στο 2ο Πειραματικό σχολείο Ρόδου.
6) Απορρίφθηκαν κατά πλειοψηφία με ψήφους 3 – 2, οι ενστάσεις κατά του πίνακα μορίων μετάθεσης που έκαναν 4 συναδέλφισσες ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας (από αναδρομικό διορισμό), η ένσταση μιας συναδέλφου ΠΕ19-Πληροφορικής και η ένσταση μιας συναδέλφισσας ΠΕ70-Δασκάλων, στις παραπάνω ενστάσεις υπέρ των ενστάσεων ψήφησαν οι δύο αιρετοί. Ομόφωνα έγινε δεκτή η ένσταση συναδέλφισσας ΠΕ60-Νηπιαγωγών.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου