Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2016

Ενημερωτικό σημείωμα για τη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ στις 13/10/2016Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Σε συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου την Πέμπτη 13-10-2016 και σύμφωνα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αποφασίστηκαν τα παρακάτω:
1)  Έγινε οι τοποθετήσεις 2 συνάδελφων που ήρθαν με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ,  στο στο 7ο ΔΣ Κω και Ν/Γ Χώρας Πάτμου.
2)  Μετακινήθηκε συναδέλφισσα ΠΕ60 στο Ν/Γ Απολλώνων λόγω αναστολής λειτουργίας του Ν/Γ Κρητηνίας.
3)  Εγκρίθηκε η μείωση ωραρίου κατά 2 ώρες την εβδομάδα, σε 2 συναδέλφισσες ΠΕ70, σε συναδέλφισα ΠΕ06, σε συναδέλφισσα ΠΕ20, σε συναδέλφισσα ΠΕ70.50 και σε συναδέλφισσα ΠΕ71.
4) Απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία - μειοψηφήσαν οι δύο αιρετοί - το αίτημα συναδέλφισσας ΠΕ19, που βρίσκεται με απόσπαση σε άλλο ΠΥΣΠΕ, για την χορήγηση  του επιδόματος παραμεθορίου για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.
5)  Απορρίφθηκε η ένσταση συναδέλφου ΠΕ11 στο αίτημά του να μην χάσει την οργανική του θέση λόγω απόσπασης στο εξωτερικό, επειδή η απόσπασή του έγινε πριν την εφαρμογή του Ν. 4186/2013.
6) Μετά από εξέταση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, δόθηκαν οι εγκρίσεις για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε 2 συναδέλφους ΠΕ70, σε 2 συναδέλφους ΠΕ11 και σε μία συναδέλφισσα ΠΕ16. Σε αίτημα συνάδελφισσας ΠΕ70 θα ερωτηθεί η Περιφερειακή Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου. Απορρίφθηκε αίτημα συναδέλφισσας ΠΕ70 επειδή δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις. Σε επόμενη συνεδρίαση θα εξεταστεί το αίτημα συναδέλφισσας ΠΕ16.
7)  Έγινε η αναγνώριση της συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε 14 συναδέλφους ΠΕ70, σε 5 συναδέλφισσες ΠΕ60 και σε μία συναδέλφισσα ΠΕ11. Η αναγνώριση συνάφειας διδακτορικού τίτλου σπουδών στο αίτημα συναδέλφου σχολικού συμβούλου, παραπέμφθηκε στην Περιφερειακή Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου
8) Για τις βελτιώσεις θέσεων των αναπληρωτών συναδέλφων αφού εξετάστηκαν τα αιτήματά τους, οι βελτιώσεις θα οριστικοποιηθούν την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου και αφού πρώτα παρουσιαστούν οι συνάδελφοι και συναδέλφισσες αναπληρωτές που προσλήφτηκαν στην τελευταία φάση της Τρίτης 11 Οκτωβρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου