Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2016

Ενημερωτικό για τη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου στις 26/1/2016


Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 
 
Σε συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου που έγινε την Τρίτη 26-1-2016 και σύμφωνα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αποφασίστηκαν τα παρακάτω:
1) Μετά από εξέταση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, δόθηκαν οι εγκρίσεις για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, σε 1 συναδέλφισσα ΠΕ70 σε 3 συναδέλφους ΠΕ06, σε συναδέλφισσα ΠΕ08 και σε συνάδελφο ΠΕ32. Έγινε θετική εισήγηση προς την περιφερειακή διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου για χορήγηση άδειας σε αίτημα συναδέλφου ΠΕ70.
2) Έγινε η αναγνώριση της συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών σε 11 συναδέλφους ΠΕ70, σε 2 συναδέλφισσες ΠΕ60, σε 2 συναδέλφους ΠΕ19, σε 2 συναδέλφισσες ΠΕ06 και σε 1 συναδέλφισσα ΠΕ07.
3) Διάθεση από την Β΄/θμια Εκπ/ση εκπαιδευτικού ειδικότητας ΠΕ08 (για 3 ώρες) στο Δημ. Σχολείο Μεγίστης, εκπαιδευτικού ειδικότητας ΠΕ05 (για 6 ώρες) και εκπαιδευτικού ειδικότητας ΠΕ06 (για 8 ώρες) στο Δημ. Σχολείο Λειψών, εκπαιδευτικού ειδικότητας ΠΕ11 (για 6 ώρες) στο Δημ. Σχολείο Διαφανίου Καρπάθου, εκπαιδευτικού ειδικότητας ΠΕ06 (για 4 ώρες) στο Δημ. Σχολείο Λακκίου Λέρου, εκπαιδευτικού ειδικότητας ΠΕ06 (για 4 ώρες) στο Δημ. Σχολείο Ξηρόκαμπου Λέρου και εκπαιδευτικού ειδικότητας ΠΕ08 (για 3 ώρες) στο Δημ. Σχολείο Χώρας Πάτμου και (για 3 ώρες) στο Δημ. Σχολείο Κάμπου Πάτμου.
4) Αναγνωρίστηκε η προϋπηρεσία σε 3 συναδέλφους.
5) Εξετάστηκε και έγινε δεκτό το αίτημα βελτίωσης θέσης σε 2 συναδέλφισσες ΠΕ60 και σε 3 συναδέλφισσες αναπληρώτριες ΠΕ60 για τα Νηπιαγωγεία Λάρδου, Σαλάκου, Καλάθου και 3ο Αρχαγγέλου της Ρόδου και Ζηπαρίου Κω, σε 2 συναδέλφους αναπληρωτές ΠΕ70 σε Τ.Ε. για τα Δημοτικά Σχολεία Καλαβάρδων Ρόδου και Μανδρακίου Νισύρου και σε 2 συναδέλφισσες αναπληρώτριες ΠΕ70 με αμοιβαίο αίτημα για τα Δημοτικά Σχολεία 6ο Καλύμνου και 6ο Κω.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου